5 Forskare varnar

Igor Belyaev Icke-termiska effekter av mikrovågor -kunskapsläge, framtidsperspektiv och forskningsbehov

2016  240 vetenskapsmän och forskare varnar för mobilstrålningen

219 forskarnas varnar (svensk översättning HÄR )  för den ökande strålningen citat: ”Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro: Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växt-och djurliv.”

Varför bryr sig inte ansvariga myndigheter både internationellt (FN, WHO) och nationellt om folkhälsan och jordens liv? Vad här hänt eftersom myndigheter och politiker genomgående inte bryr sig om att jordens djur utrotas och att folk blir sjuka, får cancer och andra sjukdomar. Varför denna likgiltighet?