240 vetenskapsmän och forskare varnar för mobilstrålningen

Jag håller på att uppdatera, vilka dess vetenskaps män är som skrivit på apellen mot 5G. Varför myndigheter och politiker inte bryr sig vilka dessa personer är.

Till svensk sida https://emfscientist.org/images/docs/transl/Swedish_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf

Orginaltexten https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal


Armenia
Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D., UNESCO Chair – Life Sciences International Postgraduate Educational Center, Armenia Biografi Sinerik Ayrapetyan har avslutat sin doktorsavhandling och postdoktorstudier från Ukrainas vetenskapsakademi. Han är ordförande för Life Sciences International Postgraduate Educational Center och chef för UNESCO: s ordförande i biovetenskap. Han är författare till 7 böcker och 185 papper i refererade tidskrifter och tjänstgör som ledamot av redaktionskommitténs ledamot ISRN Biophysics, styrelsen för associerade redaktörer för tidningen ”Elektromagnetisk biologi och medicin”, associeringsredaktör för biomedicinsk forskning av ”Journal av internationell dental och medicinsk forskning ”.  Meritlista: https://www.researchgate.net/profile/Sinerik_Ayrapetyan2


Australia
Dr. Priyanka Bandara, Ph.D., Independent Env.Health Educator/Researcher, Advisor, Environmental Health Trust; Doctors for Safer Schools, Australia
Biografi: Dr Priyanka (Pri) Bandara är en oberoende australiensisk forskare / konsult inom miljöhälsa. Hon var akademisk klinisk / grundforskare vid ledande institutioner (Westmead och RPA-sjukhus, Uni Syd och UNSW) innan hon började undersöka rollen som gemensamma miljöstiftmedel vid kroniska sjukdomar. Hon har ett särskilt intresse för de toxikologiska studierna av konstgjord elektromagnetisk strålning (EMR), främst mikrovågsugn EMR som används för trådlös kommunikation / övervakning. Pri är en verkställande medlem av Oceanania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA) och en rådgivande styrelseledamot i Environmental Health Trust (USA). Hon är en experthögtalare, speciellt för att prata om ämnet ”Wireless Health Risks”. https://www.researchgate.net/profile/Priyanka_Bandara


Dr. Peter French BSc, MSc, MBA, PhD, FRSM, Conjoint Senior Lecturer, University of New South Wales, Australia Biografi: Jag har över 40 års erfarenhet inom cell- och molekylärbiologi, i synnerhet medicinsk vetenskap. Under de senaste 20 åren har jag arbetat vid skärningspunktet mellan vetenskap och kommersialisering för att ge fördelarna med innovation till det bredare samhället. På det vetenskapliga området har jag en BSc (i mikrobiologi och biologi) och doktorsexamen i cell- och molekylärbiologi med stor erfarenhet av forskning i akademiska organisationer. I affärsområdet har jag en MBA inom teknikhantering med en rekord om framgångsrik företagsskapande, kapitalhöjning, företagsutveckling och strategiskt ledarskap för privata och offentliga bioteknik, diagnostik och medicintekniska företag i Australien och USA. I bolagsstyrning har jag fungerat som både verkställande och icke-verkställande direktör i styrelsen för offentliga och privata företag i Australien och USA sedan 2003. http://unsw.academia.edu/PeterFrench


Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS, specialist in occupational medicine; Victoria, Australia Biografi Bruce Hocking har arbetat som specialist inom yrkesmedicin sedan 1977 och har varit associerad med Project Health i över 20 år. Han är fd president i fakulteten för arbetsmedicin och var hederslärare i yrkesmedicin vid Monash University 1995 – 2010.
Som en oberoende medicinsk granskare för WorkCover Victoria och Transport Accident Commission har Dr Hocking bred erfarenhet inom många aspekter av yrkesmedicin, både i kliniska undersökningar och förberedande bedömningar av arbetsplatser. Han har särskild kompetens inom att fastställa nationella och statliga medicinska standarder för säkerhetskritiska arbetstagare inom vägtransporter, järnvägar, sjöfart och akuttjänster samt fastställa nationella säkerhetsnormer för exponering för elektromagnetiska fält [radiofrekvens och ELF]. https://www.projecthealth.com.au/our-team


Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S., Director, C.N.S. Neurosurgery, Australia
Dr. Don Maisch, Ph.D., Australia Biografi: Dr Khurana specialiserar sig på bedömning och kirurgisk behandling av hjärnstörningar, inklusive hjärntumörer, aneurysmer och kavernösa missbildningar. Han är också aktivt engagerad i neurokirurgisk forskning och utbildning och har utvecklat online medicinska referensplatser för neurokirurgiska patienter och har utvecklat online medicinska referensplatser för neurokirurgiska patienter och har utvecklat online medicinska referensplatser för neurokirurgiska patienter och deras läkare, vilka anses vara några av de mest omfattande tillgängliga  www.brain-aneurysm. com, www.brain-surgery.us .


Dr. Elena Pirogova, Ph.D., Biomed Eng., B. Eng (Hon) Chem. Eng., Engineering & Health College; RMIT University, Australia Biografi: Elena Pirogova arbetar för närvarande vid Institutionen för teknik, disciplin för elektrisk och biomedicinsk teknik, RMIT University. Elena forskar inom bioengineering, biomedicinsk instrumentering, biomaterial och bioelektromagnetik. https://www.researchgate.net/profile/Elena_Pirogova


Dr. Mary Redmayne, Ph.D., Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Monash University, Australia Biografi: oberoende hälsovetenskaplig forskare, lärare och konsult om effekter av icke-joniserande strålning på hälsa och välbefinnande, 2018 – H-index 11. Se min ResearchGate-sida för mer information om mina publikationer https://nz.linkedin.com/in/mary-redmayne-43434327


Dr. Charles Teo, BM, BS, MBBS, Member of the Order of Australia, Director, Centre for Minimally Invasive Neurosurgery at Prince of Wales Hospital, NSW, Australia Biografi Dr Charlie Teo är en kontroversiell och karismatisk hjärnkirurg. Direktör för Sydney Centret för Minimalt Invasiv Neurokirurgi. Han har ett stort internationellt rykte för att göra operation på tumörer som andra neurokirurgor anser vara omöjliga. Patienter kommer till honom från hela Australien, Nya Zeeland, USA, Storbritannien, Sydostasien och Europa. De tekniker och färdigheter som Charlie erbjuder har förbättrat eller förlängt livet för många barn från Australien och utomlands med så kallade ooperativa hjärntumörer. https://webapps.acu.edu.au/onthejob/life_job/famous_people/Charlie_Teo.htm


Austria
Dr. Michael Kundi, MD, University of Vienna, Austria Biografi: Ao.Univ.- Prof. Dr. Michael Kundi (född 1950) är chef för Institutet för miljöhälsa vid Läkemedelshögskolan i Wien, Österrike. Han har publicerat över 200 artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter.
Kundi deltog vid Universitetet i Wien där han studerade psykologi, medicin och matematik och fick doktorsexamen 1979. År 1989 fick han sin habilitering inom epidemiologi och arbetshälsa från Wien Medical University. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Kundi


Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria Biografi Gerd Oberfeld, MD Folkhälsoavdelningen i Salzburgs regering, Österrike
Chef för EMF-arbetsgruppen för Europeiska Akademin för miljömedicin (EUROPAEM)
Dr. Gerd Oberfeld har arbetat med Regionkommitténs regionala myndighet i Österrike sedan 1992. Han ansvarar för bedömningar av hälsoeffekter och förebyggande åtgärder på miljöområdet och stressfaktorer som luftförorening, buller, icke-joniserande strålning, joniserande strålning, drickning och badvattenkvalitet.
Dr. Oberfeld har en masterexamen för allmän medicin (MD) från universitetet i Wien.
Han var projektledare och ledare för epidemiologiska studier för astma och allergier (t.ex. ISAAC Salzburg 1995 och 1996) och projektledare för folkhälsoprojektet ”Astma-projekt för barn och tonåringar i Salzburg”. https://wearetheevidence.org/our-team/


Dr. Bernhard Pollner, MD, Pollner Research, Austria Biografi: Dr. Bernhard Pollner från Österrike, tog examen till MD vid Innsbruck Medical School 2004. Han har arbetat som självständig forskarkonsulent inom vattenvetenskap sedan hans examen. Under sin vetenskapliga verksamhet förvärvade Bernhard en god kunskap om många olika metoder inom detta område. Ett av hans speciella intressen ligger i komplexa algoritmer och högkomponentberäkningar med hjälp av R, en fri programmiljö för statistisk databehandling och grafik. Sedan hans tre månader bodde i professor Roumiana Tsenkovas laboratorium vid Kobe University, Japan, tillsammans med de andra två kamraterna Zoltan och George, arbetade han på olika projekt inom NIRS och Aquaphotomics. Han är för närvarande doktorand vid University of Innsbruck https://www.aquaphotomics.com/research-groups/austrian-hungarian-group/


Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger, MD, Austria Hittat ingen direkt presentation av honom men denna länk är intressant https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38290171_H_W_Ruediger


Bahrain
Dr. Amer Kamal, MD, Physiology Department, College of Medicine, Arabian Gulf University, Bahrain. Biografi: Forskningsintresse Grundläggande begrepp i lärande och minne. Hippocampus funktion Diabetes effekt motor kraft och kognitiva funktioner, och hantering Effekter av elektromagnetisk kraft på hjärnan. Erytropoietin som en neuroprotektor mot hjärnans ischemi. Sömnstörningar Elektrofysiologiska egenskaper vid neurologiska sjukdomar. Autism https://biography.omicsonline.org/bahrain/arabian-gulf-university/prof-amer-hussin-kamal-alansari-164271


Belgium
Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D., Free University of Brussels, Faculty of Science, Brussels, Belgium 59 publikationer https://www.researchgate.net/scientific-contributions/57899381_Marie-Claire_Cammaerts


Dr. Andre Vander Vorst, PhD, Professor Emeritus, University Louvain-la-Neuve, Belgium

Brazil
Vânia Araújo Condessa, MSc., Electrical Engineer, Belo Horizonte, Brazil
Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, MD, University of Sao Paulo, Brazil
Dr. Francisco de Assis Ferreira Tejo, D. Sc., Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, State of Paraíba, Brazil
Prof. Alvaro deSalles, Ph.D., Federal University of Rio Grande Del Sol, Brazil
Prof. Adilza Dode, Ph.D., MSc. Engineering Sciences, Minas Methodist University, Brazil
Dr. Daiana Condessa Dode, MD, Federal University of Medicine, Brazil
Michael Condessa Dode, Systems Analyst, MRE Engenharia Ltda, Belo Horizonte, Brazil
Prof. Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Cellular&Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil

Canada
Dr. Magda Havas, Ph.D., Environmental and Resource Studies, Centre for Health Studies, Trent University, Canada
Dr. Paul Héroux, Ph.D., Director, Occupational Health Program, McGill University; InvitroPlus Labs, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada
Dr. Tom Hutchinson, Ph.D., Professor Emeritus, Environmental and Resource Studies, Trent University, Canada
Prof. Ying Li, Ph.D., InVitroPlus Labs, Dept. of Surgery, Royal Victoria Hospital, McGill University, Canada
James McKay M.Sc, Ecologist, City of London; Planning Services, Environmental and Parks Planning, London, Canada
Prof. Anthony B. Miller, MD, FRCP, University of Toronto, Canada
Prof. Klaus-Peter Ossenkopp, Ph.D., Department of Psychology (Neuroscience), University of Western Ontario, Canada
Dr. Malcolm Paterson, PhD. Molecular Oncologist (ret.), British Columbia, Canada
Prof. Michael A. Persinger, Ph.D., Behavioural Neuroscience and Biomolecular Sciences, Laurentian University, Canada

China
Prof. Huai Chiang, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Yuqing Duan, Ph.D., Food & Bioengineering, Jiangsu University, China
Dr. Kaijun Liu, Ph.D., Third Military Medical University, Chongqing, China
Prof. Xiaodong Liu, Director, Key Lab of Radiation Biology, Ministry of Health of China; Associate Dean, School of Public Health, Jilin University, China
Prof. Wenjun Sun, Ph.D., Bioelectromagnetics Key Lab, Zhejiang University School of Medicine, China
Prof. Minglian Wang, Ph.D., College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology, China
Prof. Qun Wang, Ph.D., College of Materials Science & Engineering,  Beijing University of Technology, China
Prof. Haihiu Zhang, Ph.D., School of Food & BioEngineering, Jiangsu University, China
Prof. Jianbao Zhang, Associate Dean, Life Science and Technology School, Xi’an Jiaotong University, China
Prof. Hui-yan Zhao, Director of STSCRW, College of Plant Protection, Northwest A & F University, Yangling Shaanxi, China
Prof. J. Zhao, Department of Chest Surgery, Cancer Center of Guangzhou Medical University, Guangzhou, China

Croatia
Ivancica Trosic, Ph.D., Institute for Medical Research and Occupational Health, Croatia

Egypt
Prof. Dr. Abu Bakr Abdel Fatth El-Bediwi, Ph.D., Physics Dept., Faculty of Science, Mansoura University, Egypt
Prof. Dr. Emad Fawzy Eskander, Ph.D., Medical Division, Hormones Department, National Research Center, Egypt
Prof. Dr. Heba Salah El Din Aboul Ezz, Ph.D., Physiology, Zoology Department, Faculty of Science, Cairo University, Egypt
Prof. Dr. Nasr Radwan, Ph.D., Neurophysiology, Faculty of Science, Cairo University, Egypt

Estonia
Dr. Hiie Hinrikus, Ph.D., D.Sc, Tallinn University of Technology, Estonia
Mr. Tarmo Koppel, Tallinn University of Technology, Estonia

Finland
Dr. Mikko Ahonen, Ph.D, University of Tampere, Finland
Dr. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc, Principal Researcher, Radio and EMC Laboratory, Finland
Prof. Dr. Osmo Hänninen, Ph.D., Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland, Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Finland
Dr. Dariusz Leszczynski, Ph.D., Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, Finland; Member of the IARC Working Group that classified cell phone radiation as possible carcinogen.
Dr. Georgiy Ostroumov, Ph.D. (in the field of RF EMF), independent researcher, Finland

France
Prof. Dr. Dominique Belpomme, MD, MPH, Professor in Oncology, Paris V Descartes University, ECERI Executive Director
Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D., Criirem, Le Mans, France Georgia
Dr Annie J Sasco, MD, MPH, MS, DrPH, Former Research Director at the French NIH (INSERM), Former Chief, Unit of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer, Former Acting Head, Programme for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux, France.

Georgia
Prof. Besarion Partsvania, Ph.D., Head of Bio-cybernetics Department of Georgian Technical University, Georgia

Germany
Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD, Chairman, Pandora Foundation, Germany
Prof. Dr. Hynek  Burda, Ph.D., University of Duisburg-Essen, Germany
Dr. Horst Eger, MD, Electromagnetic Fields in Medicine, Association of Statutory Health Insurance Physicians, Bavaria, Germany
Prof. Dr. Karl Hecht, MD, former Director, Institute of Pathophysiology, Charité, Humboldt University, Berlin, Germany
Dr.Sc. Florian M. König, Ph.D., Florian König Enterprises (FKE) GmbH, Munich, Germany
Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D., Head, Institute of Environ.Physics; Ex-Head, Dept. Clinical Research, Medical University, Lubeck, Germany
Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, MD, Member, Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V, Bamberg, Germany
Dr. Ulrich Warnke, Ph.D., Bionik-Institut, University of Saarlandes, Germany

Greece
Dr. Adamantia F. Fragopoulou,  M.Sc., Ph.D., Department of Cell Biology & Biophysics, Biology Faculty, University of Athens, Greece
Dr. Christos Georgiou, Ph.D.,  Biology Department, University of Patras, Greece
Prof. Emeritus Lukas H. Margaritis, Ph.D., Depts. Cell Biology, Radiobiology & Biophysics, Biology Faculty, Univ. of Athens, Greece
Dr. Aikaterini Skouroliakou, M.Sc., Ph.D., Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens, Greece
Dr. Stelios A Zinelis, MD, Hellenic Cancer Society-Kefalonia, Greece

Iceland
Dr. Ceon Ramon, Ph.D., Affiliate Professor, University of Washington, USA; Professor, Reykjavik University, Iceland

India
Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D., Fmr. Head, Environmental Biochemistry & Molecular Biology Laboratory, Department of Biochemistry, University College of Medical Sciences, University of Delhi, India
Prof. Jitendra Behari, Ph.D., Ex-Dean, Jawaharlal Nehru University; presently, Emeritus Professor, Amity University, India
Prof. Dr. Madhukar Shivajirao Dama, Institute of Wildlife Veterinary Research, India
Associate Prof. Dr Amarjot Dhami, PhD., Lovely Professional University, Phagwara, Punjab, India
Dr. Kavindra K. Kesari, MBA, Ph.D., Resident Environmental Scientist, University of Eastern Finland, Finland; Assistant Professor, Jaipur National University, India
Er. Piyush A. Kokate, MTECH, Scientist C, Analytical Instrumentation Division (AID), CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), India
Prof. Girish Kumar, Ph.D., Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Bombay, India
Dr. Pabrita Mandal PhD.,Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kanpur, India
Prof. Rashmi Mathur, Ph.D., Head, Department of Physiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
Prof. Dr. Kameshwar Prasad MD, Head, Dept of Neurology, Director, Clinical Epidemiology, All India Institute of Medical Sciences, India
Dr. Sivani Saravanamuttu, PhD., Dept. Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, Chennai, India
Dr. N.N. Shareesh, PhD., Melaka Manipal Medical College, India
Dr.  R.S. Sharma, MD, Sr. Deputy Director General, Scientist – G & Chief Coordinator – EMF Project, Indian Council of Medical Research, Dept. of Health Research, Ministry/Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi, India
Prof. Dr. Dorairaj Sudarsanam, M.Sc., M.Ed., Ph.D., Fellow – National Academy of Biological Sciences, Prof. of Zoology, Biotechnology and Bioinformatics, Dept. Advanced   Zoology & Biotechnology, Loyola College, Chennai, South India

Iran (Islamic Republic of)
Prof. Dr. Soheila Abdi, Ph.D., Physics, Islamic Azad University of Safadasht, Tehran, Iran
Prof. G.A. Jelodar, D.V.M., Ph.D., Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran
Prof. Hamid Mobasheri, Ph.D., Head BRC; Head, Membrane Biophysics&Macromolecules Lab; Instit. Biochemistry&Biophysics, University, Tehran, Iran
Prof.  Seyed Mohammad Mahdavi, PhD., Dept of Biology, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Prof. S.M.J. Mortazavi, Ph.D., Head, Medical Physics & Engineering; Chair, NIER Protection Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Amirnader Emami Razavi, Ph.D., Clinical Biochem., National Tumor Bank, Cancer Institute, Tehran Univ. Medical Sciences, Iran
Dr. Masood Sepehrimanesh, Ph.D., Gastroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran
Prof. Dr. Mohammad Shabani, Ph.D., Neurophysiology, Kerman Neuroscience Research Center, Iran

Israel
Michael Peleg, M.Sc., radio communications engineer and researcher, Technion – Israel Institute of Technology, Israel
Prof. Elihu D. Richter, MD,MPH, Occupational&Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health&Community Medicine, Israel
Dr. Yael Stein, MD, Hebrew University of Jerusalem, Hadassah Medical Center, Israel
Dr. Danny Wolf, MD, Pediatrician and General Practitioner, Sherutey Briut Clalit, Shron Shomron district, Israel
Dr. Ronni Wolf, MD, Assoc. Clinical Professor, Head of Dermatology Unit, Kaplan Medical Center, Rehovot, Israel

Italy
Prof. Sergio Adamo, Ph.D., La Sapienza University, Rome, Italy
Prof. Fernanda Amicarelli, Ph.D., Applied Biology, Dept. of Health, Life and Environmental Sciences, University of L’Aquila, Italy
Dr. Pasquale Avino, Ph.D., INAIL Research Section, Rome, Italy
Dr. Fiorella Belpoggi, Ph.D., FIATP, Director, Cesare Maltoni Cancer Research Center, Ramazzini Institute, Italy
Prof. Giovanni Di Bonaventura, PhD, School of Medicine, ”G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Italia
Prof. Emanuele Calabro, Department of Physics and Earth Sciences, University of Messina, Italy
Prof. Franco Cervellati, Ph.D., Department of Life Science and Biotechnology, Section of General Physiology, University of Ferrara, Italy
Vale Crocetta, Ph.D. Candidate, Biomolecular and Pharmaceutical Sciences, ”G. d’Annunzio” University of Chieti, ItalyProf. Stefano Falone, Ph.D., Researcher in Applied Biology, Dept. of Health, Life&Environmental Sciences, University of L’Aquila, Italy
Prof. Dr. Speridione Garbisa, ret. Senior Scholar, Dept. Biomedical Sciences, University of Padova, Italy
Dr. Settimio Grimaldi, Ph.D., Associate Scientist, National Research Council, Italy
Prof. Livio Giuliani, Ph.D., Director of Research, Italian Health National Service, Rome-Florence-Bozen; Spokesman, ICEMS-International Commission for Electromagnetic Safety, Italy
Prof. Dr. Angelo Levis, MD, Dept. Medical Sciences, Padua University, Italy
Prof. Salvatore Magazù, Ph.D., Department of Physics and Science, Messina University, Italy
Dr. Fiorenzo Marinelli, Ph.D., Researcher, Molecular Genetics Institute of the National Research Council, Italy
Dr. Arianna Pompilio, PhD, Dept. Medical, Oral & Biotechnological Sciences. G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara, Italy
Prof. Dr. Raoul Saggini, MD, School of Medicine, University G. D’Annunzio, Chieti, Italy
Dr. Morando Soffritti, MD, Honorary President, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases, B.Ramazzini, Bologna. ItalyProf. Massimo Sperini, Ph.D., Center for Inter-University Research on Sustainable Development, Rome, Italy

Japan
Prof. Tsuyoshi Hondou, Ph.D., Graduate School of Science, Tohoku University, Japan
Prof. Hidetake Miyata, Ph.D., Department of Physics, Tohoku University, Japan

Jordan
Prof. Mohammed S.H. Al Salameh, Jordan University of Science & Technology , Jordan

Kazakhstan
Prof. Dr, Timur Saliev, MD, Ph.D., Life Sciences, Nazarbayev University, Kazakhstan; Institute Medical Science/Technology, University of Dundee, UK

New Zealand
Dr. Bruce Rapley, BSc, MPhil, Ph.D., Principal Consulting Scientist, Atkinson & Rapley Consulting Ltd., New Zealand

Nigeria
Dr. Obajuluwa Adejoke PhD, Cell Biology and Genetics Unit, Dept of Zoology, University of Ilorin; Lecturer, Biological Sciences Department, Afe Babalola University, Nigeria
Dr. Idowu Ayisat Obe,
Department of Zoology, Faculty of Science, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria
Prof. Olatunde Michael Oni, Ph.D, Radiation & Health Physics, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria

Oman
Prof. Najam Siddiqi, MBBS, Ph.D., Human Structure, Oman Medical College, Oman

Poland
Dr. Pawel Bodera, Pharm. D., Department of Microwave Safety, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland
Prof. Wlodzimierz Klonowski Nalecz Institute of Biometrics & Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Prof. Dr. Stanislaw Szmigielski, MD, Ph.D., Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Poland

Romania
Alina Cobzaru, Engineer, National Institutes Research & Development and Institute of Construction & Sustainability, Romania

Russian Federation
Prof. Vladimir N. Binhi, Ph.D., A.M.Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences; M.V.Lomonosov Moscow State University
Dr. Oleg Grigoyev, DSc., Ph.D., Deputy Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Prof. Yury Grigoryev, MD, Chairman, Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Russian Federation
Dr. Anton Merkulov, Ph.D., Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, Moscow, Russian Federation
Dr. Maxim Trushin, PhD., Kazan Federal University, Russia

Serbia
Dr. Snezana Raus Balind, Ph.D., Research Associate, Institute for Biological Research ”Sinisa Stankovic”, Belgrade, Serbia
Prof. Danica Dimitrijevic, Ph.D., Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Serbia
Dr. Sladjana Spasic, Ph.D., Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Serbia

Slovak Republic
Dr. Igor Belyaev, Ph.D., Dr.Sc., Cancer Research Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic

South Korea (Republic of Korea)
Prof. Young Hwan Ahn, MD, Ph.D, Ajou University Medical School, South Korea
Prof. Kwon-Seok Chae, Ph.D., Molecular-ElectroMagnetic Biology Lab, Kyungpook National University, South Korea
Prof. Dr. Yoon-Myoung Gimm, Ph.D., School of Electronics and Electrical Engineering, Dankook University, South Korea
Prof. Dr. Myung Chan Gye, Ph.D., Hanyang University, South Korea
Prof. Dr. Mina Ha, MD, Dankook University, South Korea
Prof. Seung-Cheol Hong, MD, Inje University, South Korea
Prof. Dong Hyun Kim, Ph.D., Dept. of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Incheon St. Mary’s Hospital, Catholic University of  Korea, South Korea
Prof. Hak-Rim Kim, Dept.of Pharmacology, College of Medicine, Dankook University, South Korea
Prof. Myeung Ju Kim, MD, Ph.D., Department of Anatomy, Dankook University College of Medicine, South Korea
Prof. Jae Seon Lee, MD,  Department of Molecular Medicine, NHA University College of Medicine, Incheon 22212, South Korea
Prof. Yun-Sil Lee, Ph.D., Ewha Woman’s University, South Korea
Prof. Dr. Yoon-Won Kim, MD, Ph.D., Hallym University School of Medicine, South Korea
Prof. Jung Keog Park, Ph.D., Life Science & Biotech; Dir., Research Instit.of Biotechnology, Dongguk University, South Korea
Prof. Sungman Park, Ph.D., Institute of Medical Sciences, School of Medicine, Hallym University, South Korea
Prof. Kiwon Song, Ph.D., Dept. of Chemistry, Yonsei University, South Korea

Spain
Prof. Dr. Miguel Alcaraz, MD, Ph.D., Radiology and Physical Medicine, Faculty of Medicine, University of Murcia, Spain
Dr. Alfonso Balmori, Ph.D., Biologist, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, Spain
Prof. J.L. Bardasano, D.Sc, University of Alcalá, Department of Medical Specialties, Madrid, Spain
Dr. Claudio Gómez-Perretta, MD, Ph.D., La Fe University Hospital, Valencia, Spain
Prof. Dr. Miguel López-Lázaro, PhD.,  Associate Professor, Department of Pharmacology, University of Seville, Spain
Prof. Dr. Elena Lopez Martin, Ph.D., Human Anatomy, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela, Spain
Dr. Emilio Mayayo, MD, Professor of Pathology, School of Medicine, University Rovira I Virgili (URV), Tarragona, Spain
Prof. Enrique A. Navarro, Ph.D., Department of Applied Physics and Electromagnetics, University of Valencia, Spain

Sudan
Mosab Nouraldein Mohammed Hamad, MA, Head, Dept. of Medical Parasitology, Health Sciences, Elsheikh Abdallah Elbadri University, Sudan

Sweden
Dr. Michael Carlberg, MSc, Örebro University Hospital, Sweden
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D., University Hospital, Örebro, Sweden
Dr. Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research Luleå, Sweden
Prof. Olle Johansson, Ph.D., Experimental Dermatology Unit, Dept. of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden
Dr. Bertil R. Persson, Ph.D., MD, Lund University, Sweden
Senior Prof. Dr. Leif Salford, MD. Department of Neurosurgery, Director, Rausing Laboratory, Lund University, Sweden
Dr. Fredrik Söderqvist, Ph.D., Ctr. for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, Sweden

Switzerland
Dr. phil. nat. Daniel Favre, A.R.A. (Association Romande Alerte, Switzerland

Taiwan (Republic of China)
Prof. Dr. Tsun-Jen Cheng, MD, Sc.D., National Taiwan University, Republic of China

Turkey
Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ, Ph.D., Department of Biophysics, Medical School of Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Associate Prof.Dr. Halil Abraham Atasoy, MD, Pediatrics, Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Turkey
Prof. Ayse G. Canseven (Kursun), Ph.D., Gazi University, Faculty of Medicine, Dept. of Biophysics, Turkey
Prof. Dr. Mustafa Salih Celik, Ph.D., Fmr. Head, Turkish Biophysical Society; Head, Biophysics Dept; Medical Faculty, Dicle Univ., Turkey
Prof. Dr. Osman Cerezci, Electrical-Electronics Engineering Department, Sakarya University, Turkey
Prof. Dr. Suleyman Dasdag, Ph.D., Dept. of Biophysics, Medical School of Dicle University, Turkey
Prof. Omar Elmas, MD, Ph.D., Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Turkey
Prof. Dr. Ali H. Eriş, MD, faculty, Radiation Oncology Department,  BAV University Medical School, Turkey
Prof. Dr. Arzu Firlarer, M.Sc. Ph.D., Occupational Health & Safety Department, Baskent University, Turkey
Prof. Associate Prof. Ayse Inhan Garip, PdH., Marmara Univ. School of Medicine, Biophysics Department, Turkey
Prof. Suleyman Kaplan, Ph.D., Head, Department of Histology and Embryology, Medical School, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey.
Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, Ph.D., Biophysics Dept, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
Prof. Dr. Ersan Odacı, MD, Ph.D., Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
Prof. Dr. Elcin Ozgur, Ph.D., Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Selim Seker, Electrical Engineering Department, Bogazici University, Istanbul, Turkey
Prof. Dr. Cemil Sert, Ph.D., Department of Biophysics of Medicine Faculty, Harran University, Turkey
Prof. Dr. Nesrin Seyhan, B.Sc., Ph.D., Medical Faculty of Gazi University; Chair, Biophysics Dept; Director GNRK Ctr.; Panel Mbr, NATO STO HFM; Scientific Secretariat Member, ICEMS; Advisory Committee Member, WHO EMF, Turkey
Prof. Dr. Bahriye Sirav (Aral), PhD.,Gazi University Faculty of Medicine, Dept of Biophysics, Turkey

Ukraine
Dr. Oleg Banyra, MD, 2nd Municipal Polyclinic, St. Paraskeva Medical Centre, Ukraine
Prof. Victor Martynyuk, PhD., ECS ”Institute of Biology”, Head of Biophysics Dept, Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine
Prof. Igor Yakymenko, Ph.D., D.Sc., Instit. Experimental Pathology, Oncology & Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine

United Kingdom
Michael Bevington, M.A., M.Ed., Chair of Trustees, ElectroSensitivity UK (ES-UK), UK
Mr. Roger Coghill, MA,C Biol, MI Biol, MA Environ Mgt; Member Instit.of Biology; Member, UK SAGE Committee on EMF Precautions, UK
Mr. David Gee, Associate Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, UK
Dr. Andrew Goldsworthy BSc PhD,  Lecturer in Biology (retired), Imperial College, London,  UK
Emeritus Professor Denis L. Henshaw, PhD., Human Radiation Effects, School of Chemistry, University of Bristol, UK
Dr. Mae-Wan Ho, Ph.D., Institute of Science in Society, UK
Dr. Gerard Hyland, Ph.D., Institute of Biophysics, Neuss, Germany, UK
Dr. Isaac Jamieson, Ph.D., Biosustainable Design, UK
Emeritus Professor, Michael J. O’Carroll, PhD., former Pro Vice-Chancellor, University of Sunderland, UK
Mr. Alasdair Phillips, Electrical Engineer, UK
Dr. Syed Ghulam Sarwar Shah, M.Sc., Ph.D., Public Health Consultant, Honorary Research Fellow, BrunelUniversity London, UK
Dr. Cyril W. Smith, DIC, PhD, Retired 1990 UK
Dr. Sarah Starkey, Ph.D., independent neuroscience and environmental health research, UK

USA
Dr. Martin Blank, Ph.D., Columbia University, USA
Prof. Jim Burch, MS, Ph.D., Dept. of Epidemiology & Biostatistics, Arnold School of Public Health, University of  South Carolina, USA
Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University of New York at Albany, USA
Prof. Prof. Simona Carrubba, Ph.D., Biophysics, Daemen College, Women & Children’s Hospital of Buffalo Neurology Dept., USA
Dr. Sandra Cruz-Pol, PhD., Professor Electrical Engineering, on Radio Frequencies, Electromagnetics, University of Puerto Rico at Mayaguez; Member of US National Academies of Sciences Committee for Radio Frequencies; Puerto Rico, USA
Dr. Zoreh Davanipour, D.V.M., Ph.D., Friends Research Institute, USA
Dr. Devra Davis, Ph.D., MPH, President, Environmental Health Trust; Fellow, American College of Epidemiology, USA
Dr. James DeMeo, PhD, retired in private research, USA
Paul Raymond Doyon, EMRS, MAT, MA , Doyon Independent Research Associates, USA
Prof. Om P. Gandhi, Ph.D., Department of Electrical and Computer Engineering, University of Utah, USA
Prof. Beatrice Golomb, MD, Ph.D., University of California at San Diego School of Medicine, USA
Dr Reba Goodman Ph.D, Columbia University, USA
Dr. Martha R. Herbert, MD, Ph.D., Harvard Medical School, Harvard University, USA
Dr . Gunnar Heuser, M.D., Ph.D., F.A.C.P.  Emeritus member, Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, CA; Former Assistant Clinical Professor, UCLA; Former member, Brain Research Institute, UCLA. USA
Dr. Donald Hillman, Ph.D., Professor Emeritus, Michigan State University, USA
Elizabeth Kelley, MA, Fmr. Managing Secretariat, ICEMS, Italy; Director, EMFscientist.org, USA
Dr. Seungmo Kim, Ph.D., Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Georgia Southern University, USA
Dr. Ronald N. Kostoff, Ph.D., Gainesville, VA, USA
Neha Kumar, Founder, Nonionizing Electromagnetic Radiation Shielding Alternatives, Pvt. Ltd; B.Tech – Industrial Biotech., USA
Dr. Henry Lai, Ph.D., University of Washington, USA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author, USA
Prof. Trevor G. Marshall, PhD, Autoimmunity Research Foundation, USA
Dr. Albert M. Manville, II, Ph.D. and C.W.B., Adj. Professor, Johns Hopkins University Krieger Graduate School of Arts & Sciences; Migratory Bird Management, U.S. Fish & Wildlife Service, USA
Dr. Andrew Marino, J.D., Ph.D., Retired Professor, LSU Health Sciences Center, USA
Dr. Marko Markov, Ph.D., President, Research International, Buffalo, New York, USA
Dr. Jeffrey L. Marrongelle, DC, CCN, President/Managing Partner of BioEnergiMed LLC, USA
Dr. Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired, leader of the NTP’s health effects studies of cell phone radio frequency radiation) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences, USA
Dr. Samuel Milham, MD, MPH, USA
L. Lloyd Morgan, Environmental Health Trust, USA
Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D., School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Imtiaz Nasim, Graduate Research Assistant, Department of Electrical and Computer Engineering, Georgia Southern University, USA
Dr. Martin L. Pall, Ph.D., Professor Emeritus, Biochemistry & Basic Medical Sciences, Washington State University, USA
Dr.  Jerry L. Phillips, Ph.D. University of Colorado, USA
Dr. William J. Rea, M.D., Environmental Health Center, Dallas, Texas, USA
Camilla Rees, MBA, Electromagnetichealth.org; CEO, Wide Angle Health, LLC, USA
Dr. Cindy Russell, MD, Physicians for Safe Technology, USA
Prof. Narenda P. Singh, MD, University of Washington, USA
Prof. Eugene Sobel, Ph.D., Retired, School of Medicine, University of Southern California, USA
David Stetzer, Stetzer Electric, Inc., Blair, Wisconsin, USA
Dr. Lisa Tully, Ph.D., Energy Medicine Research Institute, Boulder, CO, USA

Supporting Scientists who have published peer reviewed papers in related fields

Olga Ameixa, PhD. Post-Doctoral Researcher, Dept. of Biology & CESAM, University of Aveiro Campus., Universitário de Santiago, Portugal
Michele Cascian
i, MA, Environmental Science, President/Chief Executive Officer, Salvator Mundi International Hospital, Rome, Italy
Enrico Corsetti, Engineer, Research Director, Salvator Mundi International Hospital, Rome, Italy
Dr. Dietmar Hildebrand, Ph.D, Biophysicist,Coinvestigator Biostack Experiments, Germany
Xin Li, PhD candidate MSc, Department of Mechanical Engineering, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA
Dr. Carlos A. Loredo Ritter, MD, Pediatrician, Pediatric Neurologist, President, Restoration Physics, North American Sleep Medicine Society, USADr.
Robin Maytum, PhD, Senior Lecturer in Biological Science, University of Bedfordshire, Luton, UK
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Ph.D, Evolutionary Biology, National University of Cordoba; President, FUNAM; Recognitions: Scientific  Investigation Award from University of Buenos Aires, UNEP ‘Global 500’ Award (Brussels, Belgium), the Nuclear Free Future Award (Salzburg, Austria), and Alternative Nobel Prize (Right Livelihood Award, Sweden), Argentina.
Dr. Hugo Schooneveld, PhD, Biologist, Neuroscientist, Adviser to the Dutch EHS Foundation, Netherlands
Dr. Carmen Adella Sirbu, MD, Neurology, Lecturer, Titu Matorescu University, Romania
Jacques Testart, Biologist, Honorary Research Director at I.N.S.E.R.M. (French National Medical Research Institute), France