Chalmers Forskning

Vilket ämne bli varmast i en mikrovågsugn efter en viss tid. Vatten. (Människan består av 60 -70 % vatten, hjärnan och blodet består av 95 % vatten) http://www.krc.su.se/utbildningsmaterial/laborationer/v-y/vilket-%C3%A4mne-blir-varmast-i-en-mikrov%C3%A5gsugn-1.339866

Energibehovet för trådlöst och för fiber Trådlöst drar mer ström än fiber forskning

Onsala rymdobservatorium  https://www.chalmers.se/sv/forskningsinfrastruktur/oso/Sidor/default.aspx

Informations- och kommunikationsteknik  https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/Sidor/default.aspx

Centrum https://www.chalmers.se/sv/centrum/Sidor/centrum.aspx

Genomträngningsförmågan hos olika frekvensband https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/elektromagnetisk-stralning/genomtrangningsformagan/