DNA har små antenner

Vårt DNA är en antenn som kan skicka iväg vågor och ta emot vågor http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

 

Annonser