DNA har små antenner

Vårt DNA är en antenn som kan skicka iväg vågor och ta emot vågor

Annonser