3 Samlingsrapporter

2015  SCENIHR Potential health effects of exposu re to electromagnetic fields (EMF) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf


Mobiltelefon och celler: rollen av kalcium http://www.eloverkanslig.se/pdfer


2004 FORSKNING OM HÄLSOEFFEKTER AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT EN ANALYS AV KVALITET, INRIKTNING OCH PROBLEM  https://dokodoc.com/forskning-om-hlsoeffekter-av-elektromagnetiska-flt.html

2010 An ICEMS Monograph 2010.pdf Viktigt Icke termiska effekter och mekanismer av interaktion mellan elektromagnetiska fält och levande materia


2015  Ny granskning av Powerwath Följande är en snabb sammanfattning av ytterligare tjugo publikationer som har kommit ut under de senaste månaderna i samband med effekter av elektromagnetisk strålning. Alla papper med en grön bakgrund markeras som särskilt viktiga eller relevanta. http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-04-13-science-update.asp


Powerwach har granskat ett stort antal forsknings rapporter 65 procent av all forskning om trådlös teknik visar på skaderisker med strålningen, medan bara 15 procent anser att inga skador sker (övriga forskningsrapporter är otydliga). Dessa procentsatser får man om man räknar antalet forskarrapporter som granskats av den engelska oberoende gruppen Powerwatch, som sammanställer både negativa och positiva forskarrapporter om strålningsrisker (deras studie omfattar ca 1200 rapporter). http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#top


1997 – 2009 Dr Leif Salford – Det största biologiska experimentet någonsin


2014 Sammanfattning Bioinitiative-rapporten https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2012_summary_for_public.pdf


2012 Bioinitiativerapporten
Sammantaget har dessa 1800 nya studier rapporterar onormala gentranskription. Genotoxicitet och enkel-och dubbel-DNA skador, stressproteiner på grund av den Fractal RF-antenn som naturen av DNA. Kromatinkondensation och förlust av DNA-reparation kapacitet i humana stamceller.  Minskning i fri-radikalfångare – särskilt melatonin.  Neurotoxicitet hos människor och djur. Karcinogenicitet hos människa, skador människors och djurs spermier. Effekter på avkomman beteende effekter på hjärnan och skallbenet utveckling hos avkomman av djur som utsätts för mobilstrålning under graviditet Läs denna motion till riksdagen som tar upp granskningen av Bioinitiativerapporten http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.bioinitiative.org/conclusions/&prev=/search%3Fq%3DFractal%2BRF-antenn%2Bsom%2Bfinns%2Bnaturligt%2Bi%2B%2BDNA%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DVSd%26rls%3Dorg.mozilla:sv-SE:official%26channel%3Dsb


1969 Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation  Biological_Effects_and_Health_Implications_of_Microwave_Radiation


2008 FAS-rapporten 2008 Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält TNO-studien 2008 http://forte.se/wp-content/uploads/2009/02/fas-emf-08-2009.pdf


1972 Sovjetisk samlingsrapport 1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf


1945 – 1996 Radarsickness komplett dokument Radar Sickness sammanställt av Johan krus   https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/2016-08-radar-sickness-sammanstc3a4llt-av-johan-krus.pdf