SBU – om provokationsstudier

Svar från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) angående det vetenskapliga värdet av provokationsstudier som grundar sig på subjektiv bedömning på min fråga till SBU:

Med subjektiv bedömning menar jag med, att man skall känna efter om man reagerar på en viss faktor. Exempelvis att man testar doftöverkänslighet med denna typ av provokationer, att känna om man känner någon doft genom att man får någon typ av symtom.

Hur vetenskapligt säkra är denna metod. I en sådan grupp där doftöverkänsliga jämförs med friska frivilliga, kan gruppen doftöverkänsliga inte vara en homogen grupp, som reagerar lika på samma lukt. Kan man då få ett signifikant vetenskapligt resultat?

Är metoden alltså (subjektiv bedömning) vetenskaplig metod för denna typ av provokationsstudier? Kan man med denna metod vetenskapligt fastställa med säkerhet att doftöverkänsliga reagerar mer på dofter, än friska frivilliga?

Hur ofta använder man provokationsstudier med subjektiv bedömning?

Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Två personer svarar från SBU: ”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Det finns ett test som mäter hyperreaktivitet i luftvägarna (Capsaicintest) men detta utvärderas inte med subjektiv bedömning utan spirometri.

 Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”

Annonser