4 Sidor som samlar in forskning

Vetenskaplig litteratur – Rapporter från militär och regering


https://www.emf-portal.org/en Informationsplattform EMF-Portal för RWTH Aachen University sammanfattar systematiskt vetenskapliga forskningsdata om effekterna av elektromagnetiska fält (EMF). All information görs tillgänglig på både engelska och tyska. Kärnan i EMF-Portal finns en omfattande litteratur databas med en inventering av 24,556 publikationer och 5,909 sammanfattningar av enskilda vetenskapliga studier om effekterna av elektromagnetiska fält.


Powerwach har granskat ett stort antal forsknings rapporter 65 procent av all forskning om trådlös teknik visar på skaderisker med strålningen, medan bara 15 procent anser att inga skador sker (övriga forskningsrapporter är otydliga). Dessa procentsatser får man om man räknar antalet forskarrapporter som granskats av den engelska oberoende gruppen Powerwatch, som sammanställer både negativa och positiva forskarrapporter om strålningsrisker (deras studie omfattar ca 1200 rapporter). http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#top