God Vård

God Vård –  för alla. En informationssida för sjukvårdspersonal hur man skall bemöta elöverkänsliga inom sjukvården, så att elöverkänsliga personer har möjlighet att   besöka sjukvården. https://godvard.org/