Hjärnan

Hjärnvågorna delas in allt efter sin frekvens angiven i enheten Hz.(Hertz) = antal vågor per sek.

Man skiljer numera mellan ett stort antal olika hjärnvågstyper eller frekvensband:

1/ Delta-vågor, frekv.= 1 – 3 Hz.

2/ Theta-vågor, frekv.= 4 – 7(11) Hz.

3/ Alpha-vågor, frekv.= 8 – 13 Hz.

4/ Beta-vågor, frekv.= 14 – 30 Hz.

5/ Gamma-vågor, frekv.= 30 – 80 Hz.

6/ Snabba vågor, frekv.= 80 – 200 Hz.

7/ Ultrasnabba vågor, frekv.= 200 – 600 Hz.

Mer om hjärnan HÄR