Beta-vågor

Beta-rytm
Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 14 – 30 Hz.

Beta-rytmen är det dominerande vågmönstret hos den vakne, alerte individen som med öppna ögon analyserar sin omgivning, ställer frågor och försöker lösa problem.

Beta-rytmen är särskilt framträdande i anslutning till pannloberna.