Domar

2017-04-14 Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – icke joniserande strålning MÖD 2005:55

2017-03-09 Hållbar utveckling med hjälp av juridiken – ny avhandling om miljön och rättsprinciperna http://www.dagensjuridik.se/2017/03/hallbar-utveckling-med-hjalp-av-juridiken-ny-avhandling-om-miljon-och-rattsprinciperna

2011-03-28 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN

 2006-10-19 Domslut Miljödomstolen Växjö Tingsrätt Mål nr. M1968-06 gällande privat sändare

2005-10-12 Domslut Svea Hovrätt Miljööverdomstolens dom Mål nr M 7485-04 : Mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet Landskrona kommun. Fastslår att mobilindustrins verksamhet är Miljöfarlig verksamhet

2003-09-05   Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 M39e-02. Här fastslår Miljödomstolen första gången att mobilindustrins verksamhet är Miljöfarlig verksamhet