”Lite svinn får vi räkna med”

eller Till vilket pris som helst?

Är titeln på min kommande bok om digitaliseringen, ohälsan i dess spår och en utveckling som hotar hela vår livsmiljö. Vår tids värsta globala miljökatastrof någonsin. Frågan är, om livet på jorden och vi människor blir genetiskt skadade för all framtid och vår evolutionära genetiska utveckling upphör, och att vi härmed sätter punkt för mänsklighetens intelligens och biologiska robusthet, samt reducerar mångfalden av landlevande liv. Nya och förändrade livsformer kommer att utvecklas, men vår egen era som människa suddas ut till en spillra?

Den moderna människan är ett djur, vars ”intelligens” förmår att ödelägga allt. Människan är en gigantisk naturkatastrof. Ingen undantagen.


 

Digitaliseringspolitik https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/?page=1

Bi, humlor och getingar har organ som registrerar elektriska fält

Sverige har som målsättning att vara en ledande ansvarig utveckling och användning av framtida teknik


Sveriges åttonde periodiska rapport till FN:s kommitté mot tortyr

Vad gäller Diskrimineringsombudsmannen kan nämnas att myndigheten har fått ett bredare mandat för att bekämpa diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter genom att skyddet mot diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567) har stärkts. Bland annat har skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning utvidgats. Budgetanslaget till DO har även höjts med 10miljonerkronor från och med 2016 och med ytterligare 10miljonerkronor för år 2018, vilket stärker DO:s arbete mot diskriminering.