Digitalisering till vilket pris?

eller ”lite svinn får vi räkna med”

Är titeln på min kommande bok om digitaliseringen, ohälsan i dess spår och en utveckling som hotar hela vår livsmiljö. Vår tids värsta globala miljökatastrof någonsin. Frågan är, om livet på jorden och vi människor blir genetiskt skadade för all framtid och vår evolutionära genetiska utveckling upphör, och att vi härmed sätter punkt för mänsklighetens intelligens och biologiska robusthet, samt reducerar mångfalden av landlevande liv. Nya och förändrade livsformer kommer att utvecklas, men vår egen era som människa suddas ut till en spillra?

Den moderna människan är ett djur, vars ”intelligens” förmår att ödelägga allt? Människan är en gigantisk naturkatastrof. Ingen undantagen?


Digitalisering först – till vilket pris? https://www.interlan.se/wp-content/uploads/interlandagen-2018/Digitalisering-amel.pdf


Myndigheterna

SSM författningssamling SSI FS 2002:3 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2015/12/2002_3-allmc3a4nna-rc3a5d.pdf

Agenda SSM informationsmöte och samråd med intresseorganisationer om 5G den 19 december 2018 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/12/2018-AGENDA-Informationsm%C3%B6te-och-samr%C3%A5d-med-intresseorganisationer-om-5G-den-….pdf


Bakgrundskunskaper

Referensvärde för olika frekvenser https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/04/bilagor-245.pdf


Digitaliseringspolitiken

Digitaliseringspolitik https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/?page=1

2019-01-15 Digitaliseringen i skolmiljön

Annex to the joint statement: Exposure of the general public to radiofrequency fields https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/12/annex161109emf.pdf

Vibrerande radiospeglar och långsmala plasmarännor https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2016/09/bo-thide-vibrerande-2004.pdf

Sverige har som målsättning att vara en ledande ansvarig utveckling och användning av framtida teknik

Tekniktidningen https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2019/03/2014-02-14-elektroniktidningen.pdf


Sveriges åttonde periodiska rapport till FN:s kommitté mot tortyr

Vad gäller Diskrimineringsombudsmannen kan nämnas att myndigheten har fått ett bredare mandat för att bekämpa diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter genom att skyddet mot diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567) har stärkts. Bland annat har skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning utvidgats. Budgetanslaget till DO har även höjts med 10miljonerkronor från och med 2016 och med ytterligare 10miljonerkronor för år 2018, vilket stärker DO:s arbete mot diskriminering.


Förföljelsen

Massmedia förföljer elöverkänsliga https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2017/04/img-bilagor-6783.pdf 

Mobbar föreningen Vetenskap och Folkbildning  https://vofvof.wordpress.com/


De jäviga forskarna som förnekar riskerna

Maria Feychting CV https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/03/maria-feychting-cv-febr-2018.pdf

Anders Ahlboms CV https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/03/anders-ahlbom-cv-2018-2.pdf

2019-07-12 Mobilindustrins forskningsfusk, driver oss mot globala och förödande skador på hälsa och naturmiljö?


Kampen om 5G

Internationella apellen https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/11/aee76-norwegian.pdf

Industrin har inte undersökt hälsoriskerna https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2019/03/1a-brev-5g-2019-03-25-1.pdf


Vittnesmål

Vittnesmål https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2019/03/img-sjukpension1999-06-21.pdf


Hälsoriskerna

Har vi redan glömt varningarna https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/04/mw-varningar.pdf

Alla radartekniker blev tydligen inte varnade för riskerna med mikrovågor! https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/04/div-01.pdf

1954 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2018/04/linken-orig.pdf

Ryska rapporten 1972  https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf


Skador på djur och natur

Bi, humlor och getingar har organ som registrerar elektriska fält