IT-Företagarna

Exempel på hur IT-företagen jobbar

Teknikföretagarnas remissvar till regeringen  http://www.teknikforetagen.se/sv/i-debatten/remissvar/

http://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/teknikforetagen/teknikforetagen—kraften-sitter-i-kreativiteten.pdf

K O Utveckling framgång genom kvalificerad påverkan ko-om-att-paverka-och-teknikforetagens-organisation

Mona Sahlin i IT-företagarnas broschyr om 3G

IT-företagarnas reklambroschyr Man började tidigt med budskapet att det var rädsla för tekniken som orsakade ohälsa

IT-företagarnas reklambroschyr Forskning bekräftar att mobilstrålning försämrar sömnen

IT-företagarnas reklambroschyr Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

Strålsäkerhetsmyndigheten  gör reklam för trådlöst i skolorna men långtidseffekterna på barnen då?

Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

Annonser