VoF

https://vofvof.wordpress.com/

”Faktaresistens hänger ihop med att religion försvunnit”

MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET

De så kallade Vetenskap och Folkbildning

Fakta om de så kallade Vetenskap- och Folkbildning

Annonser