1. Mikrovågssjukan EHS


EUROPAEM EMF Guideline 2016 för förebyggande, diagnos och behandling av EMF-relaterade hälsoproblem och sjukdomar. https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111&prev=search


Antal elöverkänsliga sammanställt av Balanspunkten https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/11/04/antalet-eloverkansliga/

Enkätstudie:  Subjective annoyance attributed to electricity and smells http://libris.kb.se/bib/9855518

Original https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&tl=sv&u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F27454111&anno=2&sandbox=1


Powerwatch. Det är lättast att tänka på det som mer av en allergisk reaktion på EMF. Ett ”onormalt svar på en gemensam exponering”, som bara påverkar en minoritet av befolkningen. Det finns många exempel på detta med andra exponeringar, även för synligt ljus: Fotosensitiv epilepsi är ett sällsynt tillstånd där visuella stimuli vid en viss frekvens skickar personen till epileptiska anfall. Cirka 0,75% av befolkningen har epilepsi och cirka 5% av dessa människor är av ljuskänslig typ – cirka 0,04% av befolkningen totalt. Personer med ljuskänslig epilepsi är bra när de utsätts för normalt ljus, men när de utsätts för ljus som blinkar vid en viss frekvens – vanligtvis 16-25 Hz – får de i anfall. Detta tillstånd har blivit ett problem endast i modern tid på grund av teknik, där tv-apparater och bildskärmar har börjat producera ljusfrekvenserna som kan aktivera epileptiska passar. https://www.powerwatch.org.uk/health/sensitivity.asp


Bostäder för el allergiker

Utlåtande 2009: RV(Dnr 322-155/2001)

Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v)

(2001:11)

W90 en orsakskod Exponering för annan icke joniserande strålning HÄR


2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

Viktigt rapport: Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till SCENIHR -dokumentet Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) från 2015-01-20 se sidan 134-144 om strålskadan EMF-överkänslig  https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

Elöverkänsliga i arbetslivet, En praktisk vägledning för arbetsgivare http://www.eloverkanslig.se/rapporter/arbetlivet.pdf
Tillförlitliga biomarkörer som kännetecknar och identifiera elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopathogenic aspekter av en specifik  patologisk störning https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

1995 Regeringen beslutar att FEB Föreningen för El och Bildskärmsskadade, enligt SFS 2000:7 §2, ska erhålla statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet. Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2965

För människor som har funktionsnedsättning på grund av elöverkänslighet betyder tillgänglighet av fysisk miljö att nivån av elektriska och magnetiska fält är låg. Det är även viktigt att det är möjligt att ta del av information i ett format som inte orsakar svårigheter. Det förutsätter att informationen finns i tryckt form och inte enbart i elektronisk form Läs mer här om FN-konventionen som Sverige skrivit unde


Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren 201519 september 2016 Elöverkänsliga får rätt mot SVT i Granskningsnämnde


19 september 2016 Kontaktuppgifter till Myndigheten för Delaktighet

6 september, 2016  De strålskadades  livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

1 september, 2016 Strålskadade är ingen homogen grupp

27 augusti, 2016  Kunskap och Forskning om Elöverkänslighet

27 augusti, 2016  Forskning om strålskadan

26 augusti, 2016 Symptom

19 augusti, 2016 Kritik mot provokationsstudier

11 augusti, 2016 Diagnos ICD10 – W90-T66-Z58,4

11 augusti,2016 Strålskadad – Sjuk av strålning

26 juli, 2016 Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet

21 juli, 2016 Bildskärmsskadan

16 juli, 2016  Känsligheten för elektromagnetiska fält, är olika mellan olika individer

27 juni, 2016 Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognetiv beteendeterapi – KBT

8 februari, 2016 Privat: Utbrändhet, strålskadad och kroniskt trötthetssyndrom svarar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering

8 februari, 2016 Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom och KOL är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning. Örebro landsting

3 februari, 2016 Granskning av provokationsstudier

30 januari, 2016 Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemiska störning?

26 januari, 2016 Mikrovågssjukan

11 november, 2015 Strålskadade avslöjar det mesta i trådlöst

27 oktober, 2015 Mikrovågsröd – Det syns på utsidan att mikrovågor påverkar biologisk vävnad

2 oktober, 2015 Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi, elöverkänslighet, är en sjukdom samt krav på oberoende forskning

17 augusti 2015 Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession hedendahl_hardell_2015

1 april, 2011 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest

2005 WHO om elöverkänslighet: WHO elöverkänslighet, 2005

2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

 

2000 Skånes hälsorapport