1. Elöverkänslighet

1995 Regeringen beslutar att FEB Föreningen för El och Bildskärmsskadade, enligt SFS 2000:7 §2, ska erhålla statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet. Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2965

2017-04-16 GFAP som en markör på neurologiska skador – Hjärnan

2 mars 2017 Powerwatch granskning av studier – elöverkänslighet

19 september 2016 Elöverkänsliga får rätt mot SVT i Granskningsnämnden

19 september 2016 Kontaktuppgifter till Myndigheten för Delaktighet

6 september, 2016  De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

1 september, 2016 Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

27 augusti, 2016  Kunskap och Forskning om Elöverkänslighet

27 augusti, 2016  Forskning om Elöverkänslighet

26 augusti, 2016 Symptom

19 augusti, 2016 Kritik mot provokationsstudier

11 augusti, 2016 Diagnos ICD10 – W90-T66-Z58,4

11 augusti,2016 Elöverkänslighet – Sjuk av strålning

26 juli, 2016 Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet

21 juli, 2016 Bildskärmsskadan

16 juli, 2016  Känsligheten för elektromagnetiska fält, är olika mellan olika individer

27 juni, 2016 Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognetiv beteendeterapi – KBT

8 februari, 2016 Privat: Utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom svarar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering

8 februari, 2016 Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom och KOL är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning. Örebro landsting

3 februari, 2016 Granskning av provokationsstudier

30 januari, 2016 Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemiska störning?

26 januari, 2016 Mikrovågssjukan

11 november, 2015 Elöverkänsliga avslöjar det mesta i trådlöst

27 oktober, 2015 Mikrovågsröd – Det syns på utsidan att mikrovågor påverkar biologisk vävnad

2 oktober, 2015 Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi, elöverkänslighet, är en sjukdom samt krav på oberoende forskning

17 augusti 2015 Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession hedendahl_hardell_2015

1 april, 2011 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest

2005 WHO om elöverkänslighet: WHO elöverkänslighet, 2005

Annonser