Viktiga länkar

Plasma forskning

Rymdkanalen Onsala

SGU Miljöövervakning av grundvatten

Skynet 5 ”  – – – –  Skynet 5 är inte bara den största satellitprojekt i Europa, det är också den enda militära satellitprojekt i världen som drivs av den privata sektorn.” Alltså det är privata militära intressen, vems privata militära intressen?

SVA: Svar till SSM på begäran om komplettering angående klimatfrågor

26 mars 2016 Mystiskt USA-patent som gäller strålningen från bildskärmar

USA-Forskning radar 1993  Skall kollas