Klimat

– Mobil- och Teknikindustrin är det största miljöhotet i vår tid https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/13/det-inte-klimatet-som-ar-det-storsta-miljohotet-det-ar-dagens-mobil-och-teknikindustri/

– Växthusgaserna, vattenångan och koldioxiden https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/31/vaxthusgaserna-vattenangan-och-koldioxidhalten/

Tarfala Research Station Annual Report 1998–99 Per Klingbjer (Ed.) En gedigen och värdefull referenslista finns i dokumentet

Rapporten Naturvårdsverket hänvisar till CLIMATE CHANGE 2013 The Physical Science Basis

Hur säker bedömningen är graderas enligt:
”Sammanfattning för beslutsfattare, har följande termer använts för att ange den bedömda risken för ett resultat eller en följd:
  1. så gott som säkert 99-100%
  2. sannolikhet,mycket troligt 90-100%,
  3. sannolikt 66-100%,
  4. ungefär lika stor risk som inte 33-66%,
  5. sannolikt 0-33%,
  6. mycket osannolikt 0-10%,
  7. i undantagsfall osannolik 0-1%.
Ytterligare villkor:
  1. mycket troligt 95-100%
  2. mer sannolikt än inte> 50-100%
  3. ytterst osannolikt 0-5%
kan också användas när det är lämpligt. Bedömd sannolikhet typsätts i kursiv stil, t.ex.
väldigt troligt
(se Kapitel 1 och Box TS.1 för mer information)

Havsisens avsmältning

Den årliga genomsnittliga arktiska havsisen utsträckning minskade under perioden 1979-2012 med en hastighet som var väldigt troligt i variera från 3,5 till 4,1% per årtionde (intervallet 0,45 till 0,51 miljoner km2 per årtionde), och väldigt troligt
i intervallet från 9,4 till 13,6%
per årtionde (intervallet 0,73 till 1,07 miljoner km2
per decennium) för sommaren havsis minimum (perenn havsis).

De genomsnittlig minskning i decadal innebär omfattningen av arktiska havsisen har varit snabbast på sommaren (högt förtroende); den rumsliga grad har minskat i varje säsong, och i varje successiv årtionde sedan 1979 (högt förtroende) (Se figur SPM 3).

Det finns medel förtroende från rekonstruktioner som under de senaste tre decennierna, var arktiska sommaren havsis reträtt motstycke och hav yttemperaturer var onormalt hög i åtminstone de senaste 1450 åren. {4,2, 5,5}

Det är väldigt troligt att den årliga genomsnittliga Antarktis havsis utsträckning ökat i en takt i området 1,2-1,8% per årtionde (Intervallet 0,13 till 0,20 miljoner km2
per årtionde) mellan 1979 och 2012. Det är högt förtroende att det finns starka
regionala skillnader i denna årstakt, med omfattning ökar i vissa regioner och minskar i andra. {4,2}

Det finns mycket högt förtroende att omfattningen av norra halvklotet snötäcke har minskat sedan mitten av 20-talet (se figur SPM 3). Norra halvklotet snötäcke utsträckning minskade 1,6 [0,8-2,4]% per årtionde för mars och april, och 11,7 [8,8-14,6]% per årtionde för juni, under 1967-2012 period. Under denna period, snötäcke utsträckning på norra halvklotet visade inte någon statistiskt signifikant ökning i någon månad. {4,5}

Det finns högt förtroende att permafrost temperaturen har ökat i de flesta regioner sedan början av 1980-talet. observerad uppvärmning var upp till 3 ° C i delar av norra Alaska (tidiga 1980-talet till mitten av 2000-talet) och upp till 2 ° C i delar av Ryska
European North (1971-2010). I det senare området, en avsevärd minskning av permafrost tjocklek och utbredningen har observerats under perioden 1975-2005 (
medel förtroende). {4,7}

Flera bevislinjer stödjer mycket betydande uppvärmningen av Arktis sedan mitten av 20-talet. {Box 5,1, 10,3}

Koldioxiden i atmosfären

SPM
Sammanfattning för Beslutsfattare
11
B.4
Havsnivå
De atmosfäriska koncentrationerna av koldioxid, metan och lustgas har ökat till nivåer utan motstycke i åtminstone de senaste 800.000 åren. Koldioxid koncentrationer har ökat med 40% sedan förindustriell tid, framförallt från fossila bränslen utsläpp och i andra hand från netto förändrad markanvändning utsläpp. Havet har absorberat ca 30% av den emitterade antropogen koldioxid, orsakar försurning (se
Figur SPM 4).

Haven försuras på grund av den ökande koldioxidhalten

Min kommentar: Påståendet att vi har försurning av haven p g a människans producerade koldioxidhalt av olja-gasförbränning, kan jag omöjligen tro på. Om man går tillbaka till före syreproduktionens tid, bestod vår atmosfär i storleksordning av vattenånga, koldioxid, vätesulfid. På den tiden löstes koldioxiden i havet. För 3,5 miljoner år sedan började blågröna alger i havet konsumera koldioxid och så sakta började syrehalten öka. Idag består vår atmosfär av 78.8 % kväve, 20,95 % syre, 0,93 % argon och 0,038 % koldioxid.

På grund av mänsklig aktivitet försurar koldioxidhalten nu havet påstår experterna. Det betyder att erodering av land och tillförande av basjoner till havet har upphört helt. Mängden ökad koldioxidhalt är försumbar i förhållande till den mängd basjoner som tillförs från eroderingen. Bara Gula floden producerar 1,6 miljarder ton jordmassor per år till havet. Glaciärer eroderar berggrunden, vulkaner tillför basisk magma till havet, plus all jordbruksmark som sakta ”rinner” ut i haven m.m.
En annan faktor som jag inte lyckats finna är att man inte tagit hänsyn all vulkanaktivitet på havens bottnar och på land, vilket tillför stora mängder försurande svavel till havsvattnen. Mängden försurande svavel är långt högre än den lilla ökning av koldioxidhalt som tillförs från atmosfären. Fortfarande konsumerar växter och alger koldioxidhalten.