Läkare för Miljön

Marta Cullberg Weston, Läkare för Miljön, har skrivit en mycket bra sammanställning över de diskussioner som förs kring  klimatförändringar och idéer om hur man skall minska uppvärmningen, geoengineering. Jag kan inte se exakt när artiklen är skriven, men borde vara efter klimatförhandlingarna i Köpenhamn  januari 2010. Nu 6 år senare har vi facit i hand, man sprider kemiska ämne med flygplan dag ut och dag in, men det pågår också andra aktiviteter kring chemtrailsspridningen.

US-patent i kombination med de svenska teknikinstutionerna som Uppsala universitet, Chalmers, KTH och tekniska högskolorna i Växjö och Karlskrona finns det anledning att fundera över vilka experiment teknikindustrin sysslar med tillsammans med USA som vi har ett hemligt avtal med.

I flera olika patent finns det en koppling mellan spridning av chemtrails och höghastighets kommunikation som bredband 4G exempelvis, samt militära aktiviteter. I ett US-patent kan man med hjälp av kemiska partiklar tillverkar plasmaspeglar genom att först bryta ner atmosfären och sedan med hjälp av stark strålning från sändare på marken jonisera partiklar så att man kan skapa en artificiell plasmaspegel. Detta gör man bland annat både i ozonskiktet på 22 km höjd och strax ovanför ozonskiktet vid 30 km höjd med stor risk, att man skadar ozonskiktet som Marta Cullman Westron skriver i artiklen ”Partiklar i övre atmosfären kan dessutom tänkas påverka ozonlagret på ett okänt sätt”, men hon skriver också ”Risken för en militär användning är förstås också trolig.”

I samband med att vi skrev på värdlandsavtalet ökade chemtrailsspridningen över södra och mellersta Sverige, ibland över hela Sverige. Det sker daglig intensiv spridning över Sverige, men också över stora delar av Europa. Oftast uppträder jaktplan strax efter en intensiv chemtrailsspridning. Syftet kan man bara gissa sig till  utifrån logiska slutsatser. Som exempelvis för militär höghastighets kommunikation, eller för att dölja militära aktiviteter, eller för att hindra avlyssning. Säkert finns det fler anledningar.

Att klimatuppvärmningen skulle bero på koldioxidhalten, är jag dock fundersam över. Påståendet om den ökande koldioxidhalten beror främst på att man hänvisar främst till en mätstation, som står på vulkanen Manua Loa på Hawaii. Aktiva vulkaner läcker mer koldioxid före utbrott. Enligt vitten på Hawaii har vulkanen numera dagliga utbrott. Har dock inte själv kunnat kontrollera om detta stämmer. Mätstationen på Hawaii borde uteslutas som bevis för ökade koldioxidhalter, eftersom man kan vara säker på att större delen av koldioxiden kommer från vulkanen. Däremot ökar temperaturen i takt med den ökande mikrovågsstrålningen från mobilindustri. Mikrovågor absorberas i atmosfärens vattenånga, vilket höjer temperaturen i biosfären. Värms atmosfären upp. Det leder också till en turbulent atmosfär. Flera miljarders ökning av mikrovågor i vår biosfär kan inte vara försumbart

Här är några citat ur Marai Cullberg Westons artikel.

”Geoengineering – den nya klimatutmaningen?

Författare: Marta Cullberg Weston

Efter misslyckandet vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn har det varit en markant minskning av informationen om klimathotet i media och det känns som att luften tillfälligtvis gått ur arbetet med att begränsa koldioxidutsläppen globalt även om en hel del arbete sker lokalt och i olika internationella kommittéer. Den republikanska framgången i senaste valet i USA har gjort miljöfrågan omöjlig att hantera i den amerikanska kongressen och tal om anpassning till en varmare värld har börjat dyka upp i diskussionerna. Vi såg det inte minst i Carl Bildts inställning till arbetet i det Arktiska rådet. Det som verkligen fick mig att bli omskakad är dock tanken på att geoengeneering nu börjar få luft under vingarna. – – – –

Problemet är att en hel del av dessa geoengineeringförslag inte är tekniskt särskilt komplicerade och det är därför lätt att föreställa sig att någon nation i desperation beslutar sig för att ensidigt använda sig av en sådan här lösning. Det finns olika mer eller mindre vilda planer på hur man kan påverka klimatet som är i omlopp. En del företag tror dessutom att de ska kunna tjäna pengar på processen. Risken för en militär användning är förstås också trolig.

Såväl USA (under Vietnamkriget) som forskarna i Sovjet har försökt manipulera klimatet  genom molnpåverkan i mindre skala men de nya geoengineering-projekten är de av en helt annan magnitud.

Visst kan man argumentera för att det kan vara viktigt med forskning som gör att man vet bättre vad man skulle kunna ta till om läget i världen blir katastrofalt, som Jeff Goodell gör efter sin genomgång. Erfarenheten från utvecklingen av kärnvapen inger dock farhågor. När anden släppts ur flaskan finns det ingen chans att stoppa tillbaka den igen. Det finns betydande likheter—både kärnvapen och geoengineering är komplexa tekniska operationer som skapades för att lösa problem men som i sig riskerar att utvecklas till ett hot mot mänskligheten.”