Miljöbelastning

Ny form av miljöbelastning

Läkemedelsrester från sjukhus och reningsverk

FN-förbundets webbsida. Här kan man jämföra världens olika länders miljöbelastning

Några data

Elförbrukning i KWH per person och år

Sverige 1.429

USA 12.954

Kina 3.475

Ryssland 6.617

Koldioxidutsläpp ton per capita och år

Sverige 6 ton

USA 17 ton

Kina 7 ton

Ryssland 13 ton

På 50 år har 50 % av jordens skogar försvunnit, hur påverkar det koldioxidhalten?