Virus Pandemrix skandalen

Nyheter som Läkemedelsverket publicerat om pandemisk influensa A/H1N1, Pandemrix och narkolepsi:

 

Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix hos barn och ungdomar och visar även en riskökning hos unga vuxna (2013-03-26)


Oförändrad nytta/risk-bedömning för Fluarix (2012-10-11)


Pandemrix och narkolepsi (2012-06-01)


Samband mellan narkolepsi och Pandemrix på Irland (2012-04-20)


Registerstudie efter vaccination mot svininfluensa (2012-03-15)


Ytterligare registerstudier av Pandemrix planeras under 2012 (2011-12-21)


Läkemedelsverket samordnar forskning kring vaccinsäkerhet och narkolepsi (2012-02-01)


Ingen ökad risk för narkolepsi noterad efter vaccination mot säsongsinfluensa 2010-2011 (2011-10-07)


Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar (2011-10-18)


Användningen av Pandemrix begränsas i Europa (2011-07-21)


Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi (2011-06-30)


Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010 (2011-06-09)


Liten risk att insjukna i narkolepsi relaterad till Pandemrix 12 månader efter vaccination (2011-03-29)


Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar (2011-03-29)


EMAs utredning av narkolepsi och Pandemrix fortsätter (2011-02-18)


Finsk utredning av narkolepsifall stärker misstanke om samband med vaccination (2011-02-01)


Uppdatering av utredningsläget kring narkolepsi och Pandemrix (2010-12-02)


Uppdatering av utredningsläget kring narkolepsi och Pandemrix (2010-09-23)


Aktuellt läge i utredningen av narkolepsifall (2010-09-06)


Myndigheter samarbetar kring utredning av narkolepsifall (2010-08-27)


Aktuell information om utredningen av fall av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix (2010-08-26)


Läkemedelsverket utreder rapporter om narkolepsi efter vaccination med Pandemrix (2010-08-17)


Slutlig sammanställning av biverkningsrapporter för Pandemrix (2010-05-04)


Dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir till patienter med livshotande influensa (2010-03-17)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 8 januari 2010 (2010-01-15)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 4 december (2009-12-11)


Viktigt att patienter som organtransplanterats har adekvat immunsuppressiv behandling vid vaccination med Pandemrix (2009-12-03)


Vanligt med feber efter andra dosen Pandemrix hos de yngsta barnen (2009-12-02)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 20 november (2009-11-26)


Pandemrix kan ges samtidigt med vaccin mot säsongsinfluensa (2009-11-20)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 10 november (2009-11-12)


Läkemedelsverket deltar i kampanj mot svininfluensan (2009-11-10)


Alla barn under 3 år bör vaccineras mot den nya influensan A(H1N1) (2009-11-12)


En dos Pandemrix tillräcklig för friska vuxna (2009-11-06)


Många frågor om vaccination av allergiska personer (2009-11-05)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix (2009-10-29)

Doseringsanvisning för Tamiflu till barn under 1 år vid pandemisk influensa (2009-10-28)


 

En eller två injektioner av Pandemrix, vaccinet mot influensa A(H1N1)? (2009-10-23)


Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix (2009-10-22)


Aktuell status för inrapporterade biverkningar av Pandemrix (2009-10-16)


Läkemedelsverkets nytta/riskvärdering av vaccination av barn med Pandemrix – ett förtydligande (2009-10-13)


Pandemrix – adjuvans (immunstimulerande komponenter) (2009-10-13)


Nytta/riskvärdering av antivirala läkemedel för behandling och profylax av pandemisk influensa A (H1N1)v under graviditet (2009-10-13)


Rekommenderad dos Tamiflu till barn under 1 år vid pandemisk influensa – ett förtydligande (2009-10-12)


Pandemrix godkänt av EU-kommissionen (2009-09-30)


Elektronisk biverkningsrapportering för influensavaccin och läkemedel mot influensa (2009-09-29)


EMEA rekommenderar godkännande av pandemivacciner (2009-09-25)


Immunsvaret efter en dos Pandemrix H1N1 bättre än förväntat (2009-09-14)


Nytta/riskvärdering av vaccination med Pandemrix av patienter med autoimmuna sjukdomar samt patienter med immunsuppressiv behandling eller nedsatt immunförsvar (2009-09-10)


Sammanfattning av kunskapsläget för tiomersal (2009-09-10)


Nytta/riskvärdering av vaccination med Pandemrix av barn och gravida (2009-09-03)


Status för godkännande av pandemivaccinet (2009-09-01)


Sammanfattning av det aktuella läget för godkännande av pandemivacciner i EU (2009-07-24)


 

Information angående personlig införsel av influensavaccin (2009-07-22)


 

Produktinformation för prototypvaccinet Pandemrix (2009-07-17)


 

EU-rekommendationer om antivirala läkemedel vid A/H1N1-pandemi (2009-06-12)


 

Köp inte influensaläkemedel från oseriösa internetapotek (2009-04-30)


 

Svininfluensa – om behandling och vaccination (2009-04-28)


 

Läkemedelsverkets roll

Vid utbrott av pandemisk influensa ska Läkemedelsverket:

  • Medverka till att influensapandemivaccin som uppfyller kraven godkänns i EU eller godkänna dessa nationellt.
  • Godkänna licensförskrivning av pandemivaccin och andra nödvändiga läkemedel vid behov.
  • Svara för att pandemivaccinsatser officiellt frisläpps  (så kallad batch release).
  • Övervaka effekten och biverkningarna av pandemivaccin och antivirala läkemedel.
  • Kontrollera lagrade läkemedel avsedda att användas vid en pandemi för att verifiera att uppsatta kvalitetsnormer uppfylls.
  • Övervaka distribution och hantering av vaccin och andra läkemedel.
  • Informera allmänheten och sjukvården om egenskaper hos influensapandemivaccin och andra läkemedel.