Älgdöden

Under flera år har det uppmärksammats att väldigt många älgar hittas döda i främst södra Sverige, men på senare år även i Mellansverige. Man har spridit chemtrails  under lång tid i södra Sverige, som troligen främst är kopplat till militära aktiviteter.

Själv uppmärksammade jag detta först 2009 då en markant ökning av spår efter flygplan uppträdde på himlen, vilka utvecklades till stora moln. Det var då jag själv började dokumentera och undersöka saken. Dessa enorma spår kan inte uppträda efter flygplan då bränslet är mycket renare idag, det krävs kondenskärnor för att vattenmolekyler skall kunna bilda dessa spår och det finns inte i den mängd som spåren efter flygplan.

Under klimatmötet i Köpenhamn 2010 framkommer det att det finns stort intresse för olika Geoengineeringsmetoder. Jag förmodar att Naturvårdsverket och flera politiker var på detta möte och borde känna till att, att chemtrailsspridning pågår för fullt över vårt land.

2020-06-20 Älgsjukan har kommit till Dalarna. Man tror här att  det är älgflugan, men älgflugan har funnits lika länge som älgen. Det är ytterligare en faktor som ligger till grund för älgsjukan https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/algar-med-avskalad-pals-i-svardsjo-och-bjursas-oroar-jagare

Det finns också frågor om orsaken till tiaminbrist i växter som leder till sjuka vilda djur, men även brist hos djur som enbart går på naturbete som får. Tiaminbristen allvarligt hot mot jordens vilda djur

2016-09-29 Älgdöd i Säffle  Jaktjournalen: De senaste åren upplever jägare på Värmlandsnäs att ovanligt många älgar hittas döda i skogen, utmärglade och sjuka. Men vad det beror på har man ännu inte fått något svar på

2015-09-17  Älgdöden i Södra Sverige Under en episod av sjukdomen kan vi hitta runt döda 100 älgar och det är ett väldigt stort mörkertal, säger Lennart Balk, professor i biokemisk toxikologi.

2014-04-11 Mystisk älgdöd – över 100 älgar hittade döda Bara i Blekinge uppskattas över hundra älgar ha dött under mystiska omständigheter det senaste året. I USA dör älgar med samma symptom och i vissa områden är läget så kritisk att älgarna fridlysts.- Störningen är väldigt allvarlig och har förekommit i flera år, säger Lennart Balk, biokemist vid Stockholms universitet.

2013-10-14 Mystisk älgdöd utreds Forskare misstänker att brist på vitaminet tiamin kan ligga bakom flera av dödsfallen, men orsaken är fortfarande oklar.Nu ska jägarna samla in prover till Statens veterinärmedicinska anstalt för att komma närmare ett svar på gåtan.- Det är framförallt skjutna hondjurs livmoder och äggstockar som ska lämnas in, säger Bengt Olofsson, jägare.

2013-06-18 Mystisk älgdöd på Öland  Mer än hälften av de älgkalvar som har fötts och dokumenterats på Öland i år har dött inom en vecka. Redan förra året upptäcktes den mystiska döden bland kalvarna, men i år har dödsfallen varit ännu fler.– Det här är extremt, av tjugo kalvar har elva stycken dött inom en vecka, det är något som inte stämmer, säger Jonas Malmsten på Statens veterinärmedicinska anstalt.– Kalvarna har varit fullt fungerande och stått på benen, men har inte druckit av mammans mjölk. Om de