Insektsdöden

Sidan håller på att uppdateras

2020-06-27 Alarmerande lite insekter! Blommande trädgård, men ytterst få pollinerare. Var är alla humlor, bi och fjärilar?

Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Bi,humlor och getingar har organ som registrerar elektriska fält – Två studier

Kan man bli vän med getingar eller har de ändrat beteende? Har getingarna blivit trötta/slöa och försöker enbart klara av det nödvändigaste? Jag har sett getingar sitta på samma plats i över ett dygn. I ett fall mitt på trappan där jag höll på att trampa på den flera gånger, men den orkade inte flytta på sig. Samma beteende har jag sett hos bin. Denna sommar 2018 har jag ett visst facit i hand och kommer att skriva om detta nu i höst. Men kort kan jag säga, att jag hade endast två getingbon som utvecklades till större bon, de andra var övergivna. I det ena fallet byggde takgetingar bo under plåttaket över ytterdörren och i det anda fallet i en tornseglarholk som jag hade skärmat av mot mobilstrålning. Tyvärr var boet förstört av fåglar, det fanns inte en enda geting kvar som jag kunde artbestämma, allt var uppätet.  Läs mer om ”mina” getingar Här

 

Svensk Fågeltaxeringen från 1972 till 2016 http://www.fageltaxering.lu.se/resultat/trender/allatrendertillsammans#Trippel8

SVA sjukdomsläget hos vilda djur http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/vilda-djur/sjukdomslaget_vilt_2009.pdf

 
Chart_ikey2395_pl1_lSE_tLand_sS