Neurologisk ohälsa

Allmänt

Det är känt sedan länge att mikrovågor påverkar och skadar nervsystemet

Det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Forskning, visar på neurologiska störningar hos elöverkänsliga, bl  elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem sid 18 – 19. 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl:

ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. 

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Nämner även denna forskning som är intressant. Röda blodkroppar klumpar ihop sig

Magda Havas i sin forskning upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Syrebrist i musklerna ledde till mjölksyrabildning, och mjölksyra i musklerna ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns.  Men det ger även syrebrist i hjärnan och minskar hjärnans funktion. Socialstyrelsens statistik visar att den intellektuella förmågan  har minskat Se Här. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?

Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av och dem med diagnosen trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt de som har svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen.