Trötthetssyndrom

Av Solveig Silverin

Vårdguiden Stockholms läns landsting: Personer med ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Det svenska begreppet kroniskt trötthetsyndrom är egentligen en missvisande term i sammanhanget och ska inte blandas ihop med sömnighet. ICD-10: G93.3

ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kroniskt-trotthetssyndrom-chronic-fatigue-sy/

Neurologisk sjukdom

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO. Benämningen är där post-viral trötthet eller benign myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg.

För att diagnosticeras med ME-syndrom, eller kroniskt trötthetssyndrom, måste man uppfylla ett antal kriterier. Dessutom måste man ha haft symptomen under en längre tid.

De kriterier som används för att fastställa om någon lider av ME/kroniskt trötthetssyndrom kan förkortas som följande:

1. Utmattning. Personen upplever en oförklarlig, ihållande eller ständigt återkommande utmattning som både är fysisk och mental och som nedsätter aktivitetsnivån avsevärt.

2. Sjukdomskänsla. Man känner sig fysiskt och mentalt uttröttad, även efter minsta ansträngning. Övriga symptom tenderar också att förvärras vid fysisk aktivitet.

3. Sömnstörning. Den sjuke känner sig inte utvilad efter sömn. Störningar i antalet sömntimmar och störningar i dygnsrytmen.

4. Smärta. Smärta kan upplevas i muskler och/eller leder. Huvudvärk av en ny, svår typ är vanligt.

5. Neurologiska/kognitiva manifestationer (minst två symptom måste uppfyllas)

Förvirring
Koncentrationssvårigheter
Försämrat korttidsminne
Desorientering
Svårigheter att bearbeta information
Tappar ord

6. Minst ett symptom från två av följande kategorier

a) Autonoma manifestationer

 • Yrsel när man reser sig
 • Hjärtklappning när man reser sig
 • Fördröjt lägesrelaterat lågt blodtryck
 • Svimmningskänsla
 • Illamående
 • Matsmältningsbesvär
 • Urinträngningar och nervös blåsa
 • Hjärtklappning
 • Andnöd efter ansträngning
 • Extrem blekhet

 

b) Neuroendokrina manifestationer

 • Onormal och dagligt fluktuerande kroppstemperatur
 • Perioder av svettning
 • Återkommande feberkänsla
 • Kalla fötter och händer
 • Intolerans mot hetta och kyla
 • Uttalad viktförändring
 • Symptomen blir svårare under stress

 

c) Immunologiska manifestationer

 • Ömma lymfkörtlar
 • Återkommande halsont
 • Återkommande influensaliknande symptom
 • Generell sjukdomskänsla
 • Ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller kemikalier

 

7. Sjukdomen ska ha varat i mer än sex månader.

För barn är tre månader lämpligt.

Källa: REM, riksförbundet för ME/CFS-patienter.

 

De flesta av ovanstående symtom återfinns hos elöverkänsliga personer. Jag är rätt säker på att många elöverkänsliga får trötthetssyndrom och utmattningssyndrom som diagnos.

Solveig Silverin miljöingenjör