7. Ny Teknik med mikrovågor

Genomträngningsförmågan hos mikrovågor

För att förstå genomträngningsförmågan hos mikrovågors frekvensband, är detta ett exempel på hur de kan användas. Tillexempel 3,4 till 5,8 GHz, (våglängder ungefär 10 – 5 cm) används för radarmätning vid betongtjockleksmätning. 8 GHz till 12 GHz  är tillräckliga för detektering av inneslutningar som är inbäddade i betong.  Rhim, år 1998, publicerade också de frekvenser från 0,1 GHz till 20 GHz som kommer att fungera som underlag vid tillämpningen vid avbildningstekniker för NDE av betong med hjälp av radar. Skrolla ner till  stycke 2.3. High Frequency Time Varying Imaging Methods. Electromagnetic Imaging Methods for Nondestructive Evaluation Applications (Yiming Deng and Xin Liu ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252010/

_DSC0001

Ladda batteri med radiovågor Ny Teknik
LED-lampa som sändare
Kontaktlösa betalkort
LED-lampor som skadar ögonen

Annonser