Elektromagnetiska experiment i atmosfären och Onsala rymdstation

2016-10-17 Onsala rymdobservatorium Chalmers

2016-09-09 US 20070215946 A1, artificiell plasmaspegel för bredbandssystem, 20 september 2007

2016-09-08 US-patent 4686605 – Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och/eller magnetosfär, 11 August 1987

2016-09-09 US-patent US 4253190A 24 februari 1981

2016-09-09 Ny Teknik. Morgondagens krig ett nytt hot

2016-09-08 Länkar till Elektromagnetiska experiment i atmosfären och geoingineering

Annonser