5 Mikrovågors användningsområde

Sidan uppdateras


Mind Control intressant information om hur tidigt man började använda denna teknik


Uppvärmning med mikrovågor


Mikrovågor som behandling mot cancer och  genomlysning med mikrovågor (som vid röntgen) https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersforskare-tar-fram-nya-vapen-mot-cancer.aspx

Hej, Tack för ditt mail! Det stämmer att vi forskar på mikrovågsbaserade tekniker för diagnostik. Tekniken är annorlunda jämfört med röntgen, därför ser man lite andra egenskaper i vävnaden, och det är de som gör att tex brösttumörer i vissa fall framträder tydligare med mikrovågor än med röntgen. Vi använder frekvenser runt 500MHz – 2 GHz, det är frekvenser som ligger i samma område som tex mobilkommunikation och wifi. En stor poäng med mikrovågstekniken är att den är helt ofarlig. Våglängden i kroppen är en eller några centimeter.

MRI avbildar i allt väsentligt samma sak som mikrovågorna, dvs vatteninnehåll. MRI avbildar mängden väteatomer i vävnaden, mikrovågorna är känsliga för hela vattenmolekylen. En stor skillnad är priset och storleken på utrustningen. MRI kostar många miljoner och kräver i pincip en egen byggnad. Mikrovågstekniken kan kosta betydligt mindre, snarare hundratusen upp till kanske en miljon eller två, den kan även göras portabel. Priset man för betala för det är att upplösningen aldrig kan bli lika bra som i MRI. Både MRI och mikrovågstekniken betraktas som ofarliga. Idag finns ett antal studier med mikrovågstekniken där den testas kliniskt, däremot är den ännu inte introducerad i reguljär vård.

Med vänlig hälsning

Andreas Fhager

Examensarbete som jämför de olika röntgenmetoderna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf


Mikrovågsvapen https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html


Ogräsbekämpning med mikrovågor 2450 MHz och 915 MHz.