Mikrovågors användningsområde

Sidan uppdateras


FoI Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur och mikrovågsvapen. Elektromagnetiska fält påverkar de elektriska laddningarna i alla ledande eller halvledande objekt och kan sätta elektronerna i rörelse så att en elektrisk ström uppkommer i objekten. Om detta är avsikten kallar man objektet för en antenn, men effekten uppkommer i alla metalliska höljen, ledningar och komponenter. D.v.s.även objekt som inte är avsiktliga antenner kan mer eller mindre effektivt påverkas av elektromagnetiska fält i sin omgivning och ge upphov till inducerade strömmar. Dessa inducerade strömmar kan ta sig in i och påverka andra delar i apparaten, till exempel halvledarkomponenter som integrerade kretsar.  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28443.pdf


Borra ljudlöst med mikrovågor Tekniken som används är densamma som den i en mikrovågsugn. Men i det här fallet koncentreras mikrovågorna till en punkt som då smälter av värmen som bildas, enligt forskarna vid universitet i Tel Aviv, Israel.

– Den penetrerar som en varm kniv genom smör, säger Eli Jerby som är en av forskarna till United Press International. Borren var i testerna effektiv på material som har en smältpunkt på minst 2000 grader. Den ska gå att använda i såväl sten som glas och betong, skriver tidskriften Science. ”Den behöver inga snabbt roterande delar och den fungerar utan att skapa oljud eller damm”, skriver forskarna i sin rapport.

Samtidigt finns det än så länge nackdelar med den innovativa borrmaskinen: ”Borren släpper ifrån sig farlig strålning som kräver säkerhetsåtgärder och begränsar dess användningsområden”, skriver forskarna.

https://www.aftonbladet.se/teknik/a/QlyV9A/ljudlos-borr-fungerar-som-mikrovagsugn


Mind Control intressant information om hur tidigt man började använda denna teknik


Uppvärmning med mikrovågor


Mikrovågor som behandling mot cancer och  genomlysning med mikrovågor (som vid röntgen) https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersforskare-tar-fram-nya-vapen-mot-cancer.aspx

Hej, Tack för ditt mail! Det stämmer att vi forskar på mikrovågsbaserade tekniker för diagnostik. Tekniken är annorlunda jämfört med röntgen, därför ser man lite andra egenskaper i vävnaden, och det är de som gör att tex brösttumörer i vissa fall framträder tydligare med mikrovågor än med röntgen. Vi använder frekvenser runt 500MHz – 2 GHz, det är frekvenser som ligger i samma område som tex mobilkommunikation och wifi. En stor poäng med mikrovågstekniken är att den är helt ofarlig. Våglängden i kroppen är en eller några centimeter.

MRI avbildar i allt väsentligt samma sak som mikrovågorna, dvs vatteninnehåll. MRI avbildar mängden väteatomer i vävnaden, mikrovågorna är känsliga för hela vattenmolekylen. En stor skillnad är priset och storleken på utrustningen. MRI kostar många miljoner och kräver i princip en egen byggnad. Mikrovågstekniken kan kosta betydligt mindre, snarare hundratusen upp till kanske en miljon eller två, den kan även göras portabel. Priset man för betala för det är att upplösningen aldrig kan bli lika bra som i MRI. Både MRI och mikrovågstekniken betraktas som ofarliga. Idag finns ett antal studier med mikrovågstekniken där den testas kliniskt, däremot är den ännu inte introducerad i reguljär vård.

Med vänlig hälsning

Andreas Fhager

Examensarbete som jämför de olika röntgenmetoderna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf


Mikrovågsvapen https://www.nytimes.com/2018/09/01/science/sonic-attack-cuba-microwave.html


Ogräsbekämpning med mikrovågor 2450 MHz och 915 MHz.