5 Mikrovågors användningsområde

2017-01.04 Ogräsbekämpning med mikrovågor 2450 MHz och 915 MHz.

Annonser