Nanopartiklar

Har upptäckt att detta med nanopartiklar är komplicerat. Förut trodde jag att nanopartiklar är en konstruerad partikel för vissa egenskaper. Enligt EU:s definition är alla partiklar som har storleken 1 nm – 100 nm nanopartiklar, vilket bland annat innefattar en massa naturliga partiklar i den storleken också. Det är ju inte fel, men då försvinner också definitionen att nanopartiklar enbart skulle vara konstruerade partiklar för vissa ändamål. Då borde det finnas en definition för  konstruerade nanopartiklar för att kunna skilja dem från naturligt bildade nanopartiklar. Tekniska nanopartiklar kanske?

Kemikalieinspektionen om nanopartiklar

Statens offentliga utredning SOU 2013:70

Annonser