5G

Länkar till information om 5G och annan ny kommunikation som planeras


2020-03-29 IoT är utbyggt över hela landet – 5G är skapat för IoT


2020-02-16 Schweiz regering stoppar 5G


Nästa steg i digitaliseringen – seminarium om 5G   Under 2020 förväntas tekniken nå ett brett kommersiellt genomslag, men redan nu sker omfattande tester runt om i landet. 5G ger högre hastigheter, snabbare responstider och bättre säkerhet – tre fördelar som är viktiga för att trådlöst kunna koppla upp, styra och kommunicera med ett ständigt växande antal enheter.


2019-12-10 Ericssons planer: Att överskrida referensvärdet 5 gånger i frekvensbandet 3,5 GHz


FCC godkänner snabbare satellitdistribution av SpaceX-bredband trots varningar från experter

https://www.activistpost.com/2019/12/fcc-approves-faster-satellite-deployment-of-spacex-broadband-despite-warnings-from-experts.html?utm_source=feedburner


5G och IoT blir ett problem FOI: Den tekniska utvecklingen för Internet of Things(IoT) kommer att påverka området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på ett radikalt sätt https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R–4550–SE?fbclid=IwAR10iH9d9-u_0M5Up9lWz5L0DxJvlKLIq6yWem5sMHemuEJKf4X2QpR0QkI


Vad är massiv MIMO? https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/12/11/vad-ar-massiv-mimo/


5G Utomlands https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Mehrheit-will-den-5G-Ausbau-stoppen-20783205


Vad är 5g – och när kommer det egentligen? Allt du behöver veta https://m3.idg.se/2.1022/1.650832/5g


Mer om 5G https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/12/12/mer-om-5g/


Sammanfattande  information om 5G från Bryssel ”Men kanske en ännu större fråga för vår tid är: 5G utgör ett stort hot mot allt biologiskt liv? Det oberoende beviset indikerar överväldigande att det gör det.” https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/?fbclid=IwAR0Nb6MR8ZSme6t6ETPVQAM9CDp_siBPnBlILc6eAkaYa2_pKHKRy_367Cg


Regeringens sida över rapporter/digitalisering https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/?page=1


60 GHz https://www.smartareelektroniksystem.se/wp-content/uploads/sites/29/2019/06/2019-02103_H%c3%b6g-effektiva-integrerade-millimeterbandsantenner.pdf


Testbädd för 5G Umeå https://swedishtestbeds.com/

https://swedishtestbeds.com/hitta-testbadd/?q=&type=3


Viktig dokument från Riksdagen It-infrastrukturen – i dag och i framtiden https://data.riksdagen.se/fil/D50783BA-49C7-40D8-9CD2-BDF95FF47D6C


Så här är 5G tänkt fungera- Viktigt information! https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/19/sa-har-ar-5g-tankt-fungera-viktigt-information/


5G-tekniken förklaras av Post- och Telestyrelsen


5G Wavelengths — From Blankets to Bullets  http://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/5g-wavelengths-from-blankets-to-bullets/


Cable industry touts 10G: 5G on steroids? https://5g.co.uk/news/cable-industry-touts-10g/4662/


Ansvariga för 5G i Umeå https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/02/ansvariga-for-5g-i-umea/


Stop5G information på Facebook https://www.facebook.com/Stop5G/


Systematisk avledning av säkerhetsgränser för tidsvarierande 5G radiofrekvent exponering baserat på analysmodeller och termisk dos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SYSTEMATIC+DERIVATION+OF+SAFETY+LIMITS+FOR+TIME-VARYING+5G


5G 150 GHz http://www.elinor.se/5g-i-experiment-upp-till-150-ghz.html/?fbclid=IwAR3V646xZK5Pm7ynloJCMHPQ1Ppes38nOM3RfLYFt-4P9BvGsa4VdjV6s0k


 N 5G i experiment upp till 150 GHz


Med 5G, måste testerna göras via luftgränssnittet


Framtiden med 5G


5G is almost here — here’s how everyone’s getting ready


2017 juli 5G-nätet testas fullt ut för första gången


2014 Elektroniktidningen 2014-02-14 Elektroniktidningen