Med 5G måste testerna göras via luftgränssnittet

http://www.etn.se/index.php/technical-papers/65006-rohde-med-5g-maste-testerna-goras-via-luftgranssnittet.html

5G kommer att innebära en signifikant ökning av antalet användare i mobilnäten samtidigt som de ställer krav på högre kvalitet och tillgänglighet. Det i sin tur innebär att det måste bli förbättrad tillförlitlighet både i näten och hos de olika mobila enheterna.

För att få tillräckligt utrymme för fler användare som kräver större bandbredd och högre datatakt måste mobiloperatörerna använda högre frekvensband i centimeter- och millimetervågsbanden. Det handlar då om 30, 40, 50, 60 och till och med 90 GHz. Då våglängden minskar med ökande frekvens blir också det avstånd en sändare når vid en given effekt kortare för högre frekvenser. För att kompensera för den dämpning som sker på grund av dämpning i fria rymden, atmo­sfärisk dämpning, spridning på grund av regn och gaser samt skuggande objekt behöver man ta till nya lösningar. De nya utrustningar som krävs kommer att vara så kraftigt integrerade att användning av kablar för testning kommer att bli svårt och ofta till och med fysiskt omöjligt. Därför kommer OTA-tester att vara avgörande för 5G.

De förlustfaktorer som nämns ovan medför att signalabsorptionen ökar kraftigt vid högre frekvenser. För att täcka tillräckligt stora avstånd för förbindelsen måste man antingen höja uteffekten från den mobila enheten eller koncentrera den utstrålade effekten i en smal lob. För att klara detta krävs nya antennstrukturer och arrayantenner (gruppantenner) som kan ge korrekt fokuserade lober. Detta är en vidareutveckling av det multiantennkoncept som är känt som MIMO (Multiple Input Multiple Output), då en basstation nu kan sända data till flera mobilenheter med av varandra oberoende positioner. Lobformningstekniken innebär också att man reducerar energiförbrukningen då loben riktas direkt mot den önskade mobilenheten medan den reducerar signalen mot andra mobilenheter. Detta minskar också störnivån för de andra enheterna. LÄS MER under länken