Nya världsordningen

Man kan själv se i dagens utveckling, genom den hänsynslösa exploatering av människan på alla plan, att man just hänsynslöst exploaterar människan för att skada hennes hälsa. Alla lögner som tjänstemän och politiker slänger i vårt ansikten och skapande av en påhittad verklighet, stämmer väldigt bra överens med vad som står på denna blogg som jag hämtat texten (se nedan) från och som också hänvisar till faktadokument. Även om det fanns en tidig planering, så såg vi förändringen här i Sverige tydligt med början 1990-talet och har accelererat sedan dess och det blir bara värre och värre, vilket allt fler ser.

Den nya Folkhälsomyndigheten är ett led i att skapa skräck, och få folk att vaccinera sig mot allehanda påhittade skräcksjukdomar. Lögnerna om den farliga artificiella strålningen, från den trådlösa tekniken, som sprids från sändare i hela vår livsmiljö och som ingen kan komma undan, inte ens de som lider svårt av strålningen, är ett annat bevis för den ondska som denna maktelit sprider över världen.

Daglig spridning av kemikalier från flygplan, vilket blånekas av  ansvariga myndigheter, är ett annat exempel. Alla kemikalier som finns i vår mat som förpackas i läckra förpackningar, samt antibiotikan som finns i livsmedel och som skapar resistenta bakterier, är ett annat exempel på hänsynslös exploatering. Genmodifierade grödor som bara är bukfylla och inte ger någon näring, ett annat exempel. Ja listan kan göras lång över den enorma miljöförstöring som just nu pågår.  Margot Wallström har själv sett och hört hur dessa maktens män resonerar, som hon uttryckte det, fullständigt galna människor, de är psykopater.

I Sverige har de s k Vetenskap och Folkbildning fått rollen som industrins hantlangare att skapa förvirring och lögner, genom att förfölja och misstroendegöra kritiker som skaffat sig kunskaper om vad som är i görningen.Tro inte på dem, granska dem kritiskt, sticker man hål på bubblan är kunskapen väldigt låg hos de flesta Voffare.

Klimatförändringarna är ett annat påhittat scenarier för att skuldbelägga befolkningen för höga koldioxidhalter, där mätstationen på den aktiva vulkanen på Mauna Loa på Hawaii fått bli ett bevis för det påståendet. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, därför står mätstationen där. När jag upptäckte att de använde sig av en mätstation för koldioxid, med så grov felkälla, trodde jag inte längre på dessa klimatförändringar, som så plötsligt dök upp med den mycket påkostade och tjusiga boken  ”En obekväm sanning” av Al Gore. Man borde ge boken titeln ”En tillrättalagd sanning” med underrubriken ”Den nya verkligheten”.

Solveig Silverin miljöingenjör/miljövetare

*

Här en googleöversättning till denna bloggsida som jag hittade när jag sökte på Rockefeller was convicted of fictional pandemic or smallpox: http://spoonfedtruth.ucoz.com/index/depopulation/0-41

Befolkningen i stort kan steriliseras av infertilitetsmedicin avsiktligt sätta in i nationens dricksvatten eller i mat .”
– John Holdren, (Obamas Science Czar) Miljövetenskap, Befolkning, Resurser, Miljö 1977

Om jag blev reinkarnerad skulle jag vilja återvända till jorden som ett mördarvirus för att bidra med något för att lösa överbefolkning .”.
– PRINCE PHILIP, augusti 1988

Just nu finns det bara för många människor på planeten . En total världsbefolkning på 250-300 miljoner människor, en 95% nedgång från nuvarande nivåer skulle vara idealisk . ” – Ted Turner

Det är ingen slump att det finns så många böcker, tv-program och filmer vars centrala tema är den dramatiska befolkningsminskningen.Böcker som Stephen Kings ”The Stand”, TV-program som Discovery Channel’s ”The Colony” och BBCs ”Survivors” tillsammans med filmer som ”I’m Legend”, ”2012”, ”28 Days Later” och ”Twelve Monkies” Bara några … och de föreställer sig alla scenarier där befolkningen har minskat med över 90% – det betyder att cirka 6 miljarder människor måste dö.

”Eliterna” har uttryckt sin önskan om en befolkningsminskning på 90% under många år .Och nu, med fler och fler par som upptäcker att de är sterila, kanske de närmaste decennierna kommer att få sin dröm, eller kanske tidigare om de släpper ut sina dödliga bio-väv .En sak att komma ihåg, eliten tror att de är en annan art för resten av oss.Därför odlar de bara inom vissa blodlinjer och i många år har de samlat DNA från varje levande person (från födseln med den första ”hälspiken” och blodprovet) och då kan deras forskare gå på jobbet med att utveckla sina bio- Vapen riktade mot endast de som har specifik DNA-kodning .Par som med binära bio-vapen eller tid släpper bio-vapen och du kommer se det påverkar hela befolkningen.Deras planer finns redan i verk. De gör det i Mellanöstern genom krig . I Afrika genom svält , och här genom vattenstillsatser (fluor) och kemikalier i himlen (kemtrails) och genetiskt modifierade livsmedel. FDA säger att amerikanerna inte har rätt att veta vilka livsmedel som är genetiskt modifierade . Det är intressant att notera att enligt CAFTA-fördraget kommer försäljningen av vitaminer och kosttillskott att vara olagligt . Varför skulle regeringen vilja göra något som är bra för oss olagligt? När du tittar på Codex Alimentarius kan du se hur mycket kontroll de har fått över vår hälsa efter att vi inte bara förgiftar oss dagligen genom mat och vatten utan har också fått kontroll över alla förebyggande mediciner som vi har haft .

” Jag låtsas inte som att födelsekontroll är det enda sättet att befolkningen kan hållas på att öka. Det finns andra som man måste förutse att motståndare av preventivmedel skulle föredra. Krig, som jag påpekade för en tid sedan, har hittills varit Besvikelse i detta avseende, men kanske det bakteriologiska kriget kan bli mer effektivt. Om en svart död skulle kunna spridas över hela världen, kunde en gång varje generation av överlevande föröka sig fritt utan att göra världen för full . ”
– Lord Bertrand Russell, Vetenskapens inverkan på samhället 1952

Den barmhärtiga sak som en stor familj gör mot en av sina barnmedlemmar är att döda den .
– Margaret Sanger, (grundare av planerad föräldraskap) kvinnor och det nya raset

För att stabilisera världsbefolkningen måste vi eliminera 350 000 människor om dagen . Det är en hemsk sak att säga, men det är lika illa att inte säga det .”
– Jacques Cousteau, nov 1991

Mer än840,000,000Människorpå jorden lider av hunger.Det är ungefär tre gånger befolkningen i hela USA.Detta är kronisk, ihållande hunger, som dödar 24 000 människor varje dag, eller över 8 miljoner varje år.Tre av fyra som dör av svält är yngre än fem år gamla.Med tanke på några av citat ovan;Om du inte undrar varför Fluoride (ett känt gift som också kan ha förödande effekter av fertilitet) och GM Foods har tvingats på allmänheten så kan du aldrig bryta sig fri från din programmering. Och nu har de likväl sina bio-vapen primed och redo för handling allt de behöver göra är att presentera det för en intet ont anande allmänhet. Och vad bättre än att skrämma eller tvinga alla att ta vacciner för någon annan falsk pandemi.


Bill Gate Depopulation Plan = Använd vacciner och sjukvård


”Hur kommer de att göra det?”

1 .Genom att begränsa storleken på mänskliga samhällen och övervaka / kontrollera individernas rörlighet inom det samhället

OCH

2. Att avsiktligt minska huvuddelen av världens befolkning genom GENOCIDE genom introduktion av befolknings slakt, orkestrerade konflikter och dödliga bioengineerade sjukdomsorganismer introducerad via vacciner och andra medel för yttre överföring .

 

GEORGIA GUIDESTONES


Georgia Guidestones, i Elbert County, på en av de högsta kullarna står detta enorma granitmonument som är inristat på åtta olika språk på de fyra jätte stenarna .Också kallad den amerikanska Stonehenge .Upprättad 22 mars 1980 .Även om de är relativt okända för de flesta, är det en viktig länk till den ockulära hierarkin som dominerar världen.En historia är att en man som identifierade sig som RC Christian besökte kontoret för Elberton Granite Finishing Company och meddelade att han ville bygga en byggnad för att överföra ett budskap till mänskligheten .Meddelandena graverade på Georgia Guidestones-avtalet med fyra huvudområden.

1) Styrning och upprättande av en världsregering.

2) Befolkning och reproduktionskontroll.

3) Miljö och människans relation till naturen.

4) Andlighet.

1. Behåll mänskligheten under 500.000.000 i evigt balans med naturen

2. Guide reproduktion klokt, förbättra fitness och mångfald

3. Förena mänskligheten med ett levande nytt språk

4. Regel passion – tro – tradition – och alla saker med tempererad anledning

5. Skydda människor och nationer med rättvisa lagar och bara domstolar

6. Låt alla nationer styra internt att lösa externa tvister i en världsdomstol

7. Undvik småliga lagar och värdelösa tjänstemän

8. Balansera personliga rättigheter med sociala uppgifter

9. Prisets sanning – skönhet – kärlek – söker harmoni med det oändliga.

10. Var inte en cancer på jorden – Lämna utrymme för naturen.


Nu personligen är mycket av ovanstående angenämt för mig, men den som uppstår mest är också den mest alarmerande. Vem ger någon rätt att döda en annan, helt enkelt för ”moderns skull”? Och vilken myndighet har de för att döda hela oönskade befolkningar, i enlighet med deras mål att balansera befolkningen till sin önskade nivå? Observera att det listas först på stentabletter:


Begränsad befolkningen på jorden till 500 miljoner kommer att kräva utrotning av nio tiondelar av världens folk. Det finns många medel och metoder för avfolkning som används idag, vars tre primära inkluderar; Ohållbar / exploaterande internationell utveckling, som leder till massiv hunger, svält och hungersnöd över hela världen (minst 40 miljoner dödsfall årligen), krigshets, hat och militära upphandlingar i hela nationerna som leder till miljontals dödsfall över hela världen och slutligen skapandet och Spridning av infektionssjukdomar som leder till global pandemi, pest och pest i en oöverträffad skala. Andra metoder som används inkluderar; Uppbyggnad och användning av kärn-, kemiska och biologiska medel, vapen och krigföring, förgiftning och förorening av planetens mat- och vattenförsörjning , introduktion och användning av dödliga läkemedel i samhället, väderförändring och utlösande av jordbävningar, vulkaniska Utbrott och tsunamier genom elektromagnetiska psykotroniska vapen både på jorden och i rymden, främjandet av homosexualitet för att begränsa befolkningstillväxten och sprida det dödliga aids-viruset , tvungen sterilisering i länder som Kina, tvångsvaccinationer, abort, eutanasi mm …

Det föregående århundradet har överlägset varit den blodigaste i mänsklighetens historia.Sult, svält och sjukdom tog miljarder oskyldiga liv.Världskrig I och II, tillsammans med de despotiska regimerna Mao, Pol Pot, Stalin, Hitler, Reagan, Bush och andra tog hundratals miljoner.Det 21: a århundradet fortsätter trenden där hunger, svält och sjukdom skördar rekordnivåer av dödsfall (motsvarande sju judiska förintelser årligen).Samtida krig fortsätter att rasna på och proliferera.I nationerna i Irak har drabbningsfälten tagit livet för mer än 2 miljoner män, kvinnor och barn det senaste decenniet från utländsk och ekonomisk ingripande . Många orapporterade är folkmordet som förekommer i Kongo, där mer än 4 miljoner människor har slaktats, förnedrats och massakrerats med endast få världsuppmärksamhet . Lägg till här den ohållna och väldigt lönsamma uppbyggnaden av massförstörelsevapen – kärn-, kemiska och biologiska – i världen, särskilt i den flyktiga Mellanösternregionen, med den uttryckta viljan och villigheten att faktiskt använda dem, och du har en Apokalyps av andra världskriget blir en virtuell oundviklighet. Dödsfallet för detta krig är säkerligen att överträffa alla tidigare i skala och i storleksordning, som planerat. Den internationella kampanjen för att eliminera de ”värdelösa ätarna” (enligt klubbens Rom ) på uppdrag av planetens privilegierade härskande elit, kommer säkert att ta en mer våldsam vägtull, eftersom globala befolkningsnivåer fortsätter att stiga.

Jorden har cancer och cancer är människan ”
– 1974 Människan vid Vändpunkten – Romans Klubbens 2: e rapport

” Precis som solnedgången till aztekerna krävde tusentals människors smärtsamma död årligen, så kommer den nya vetenskapliga religionen att kräva helbrott av heliga offer. …. Kanske med hjälp av injektioner och droger och kemikalier kan befolkningen vara Inducerade för att bära vad som helst dess vetenskapliga mästare kan bestämma sig för att vara bra . ”
– Lord Bertrand Russell, Scientific Outlook 1931

Om frivilliga födelseminskningsmetoder inte fungerade kan en nation behöva tillgripa” tillsatsen av en tillfällig sterilant för att häva mat eller till vattenförsörjningen .

– juni 1972 Dr. Paul Ehrlich, Stanford University biolog och författare till befolkningen Bomb

Beviset på deras plan för global avfolkning är där ute. I en artikel ” Billionaire Club In Bid to Curb Overpopulation ” i London Times finner vi att några av Amerikas ledande miljardärer har träffats i hemlighet för att överväga hur deras rikedom skulle kunna användas för att ” sakta tillväxten av världens befolkning ”. Beskriven som Good Club av en insider inkluderade David Rockefeller Jr , patriarken av Amerikas rikaste dynasti , Warren Buffett , George Soros , finansiärerna, Bill Gates och Michael Bloomberg , borgmästaren i New York och mediemagulerna Ted Turner och Oprah Winfrey. Vi ifrågasatte etablering av media spin som porträtterade deltagarna som vänliga empatiska och berörda filantroper genom att påpeka att Ted Turner offentligt har förespråkat chockerande befolkningsminskningsprogram som skulle reducera den mänskliga befolkningen med svindlande 95% . Han har också uppmanat till en kommunistisk stil, ett barns politik att vara uppdrag av regeringar i väst. I Kina verkställs enbarnspolitiken genom skatter på varje efterföljande barn som är kopplat till ett hotprogram som inkluderar hemliga polis- och familjeplaneringsmyndigheter som kidnappar gravida kvinnor från sina hem och utför tvingande aborter. I den tredje världen har Turner Har bidragit med bokstavligen miljarder till befolkningsminskning, nämligen genom FN- program, som leder vägen för Bill och Melinda Gates och Warren Buffet. (Gates fader har länge varit en ledande styrelseledamot i planerat föräldraskap och en topp eugeniker).

EUGENIK

Som det dokumenteras i Alex Jones seminalfilm Endgame exporterade Rockefeller fader John D. Rockefeller eugenik till Tyskland från sitt ursprung i Storbritannien genom att bankrollera Kaiser Wilhelm Institut som senare skulle utgöra en central pelare i Tredje rikets ideologi av Nazi super race. Efter nazisternas fall var de främsta tyska eugenikerna skyddade av de allierade som de segrande partierna kämpade över vem som skulle njuta av sin ”expertis” i efterkrigstiden. Såsom dr. Len Horowitz skriver, ”på 1950-talet omorganiserades Rockefellers Den amerikanska eugenikrörelsen i sina egna familjekontor, med spinoff populationskontroll och abortgrupper. Eugenics Society ändrade sitt namn till Society for the Study of Social Biology , dess nuvarande namn. ”

John D. Rockefeller exporterade eugenik till Tyskland från sitt ursprung i Storbritannien genom att bankrollera Kaiser Wilhelm-institutet som senare skulle utgöra en central pelare i det tredje rikets ideologi av nazistiska super race.

Som doktor Len Horowitz skriver: ”På 1950-talet omorganiserade Rockefellers den amerikanska eugenikrörelsen i sina egna familjekontor, med spinoff populationskontroll och abortgrupper. Eugenics Society ändrade sitt namn till Society for the Study of Social Biology, Dess nuvarande namn. ”

” Rockefeller Foundation hade länge finansierat eugenikrörelsen i England, tydligen tillbakabetalt Storbritannien för att brittisk huvudstad och en engelsman-partner hade börjat gammal John D. Rockefeller ut i sin oljetillbehör. På 1960-talet antog Eugenics Society of England Vad de kallade krypto-eugenik, som i sina officiella rapporter angav att de skulle göra eugenik genom medel och instrument som inte märktes som eugenik . ”

”Med stöd från Rockefellers inrättade Eugenics Society (England) en underkommitté kallad International Planned Parenthood Federation, som i 12 år inte hade någon annan adress än Eugenics Society. Det är då den privata, internationella apparat som Har satt världen upp för en global holocaust, under FN-flaggan. ”

Rockefeller Foundation hade länge finansierat eugenikrörelsen i England. På 1960-talet antog Eugenics Society of England vad de kallade krypto-eugenik, med angivande av sina officiella rapporter att de skulle göra eugenik genom medel och instrument som inte märktes som eugenik.” Med stöd från Rockefellers inrättade Eugenics Society (England) en underkommitté kallad International Planned Parenthood Federation , som i 12 år inte hade någon annan adress än Eugenics Society . Det är då den privata, internationella apparat som har Sätta världen upp för en global förintelse under FN: s flagga . Under senare hälften av 1900-talet förändrade eugenik bara sitt ansikte för att bli känt som befolkningskontroll . Det här kristalliserades i National Security Study Memorandum 200 , ett geopolitiskt strategidokument från 1974 utarbetat av Rockefellers intima vän och kollega Bilderberg- medlem Henry Kissinger , som riktade tretton länder för massiv befolkningsminskning genom att skapa matbrist, sterilisering och krig. I det nuklassificerade 1974-dokumentet, National Security Memorandum 200, beskriver Kissinger planen att använda matbrist som ett vapen för att uppnå befolkningsminskning i mindre utvecklade länder. I betänkandet beskrivs chockerande hur förvaringsmat kan användas som ett medel för straff för mindre utvecklade länder som inte agerar för att minska sin befolkning, i huvudsak använder mat som ett vapen för en politisk dagordning genom att skapa massvält i underutvecklade länder.


(Från Steve Jacksons Illuminati Card Game)


 

I det 21: a århundradet har eugenikrörelsen ändrat sina ränder igen och uppenbarat sig genom den globala kolskattagendan och tanken att att ha för många barn eller njuta av en rimligt hög levnadsstandard förstör jorden genom global uppvärmning och skapar påskottet För ytterligare reglering och kontroll över alla aspekter av våra liv. Som vi har outtröttligt dokumenterat är elitens drivkraft för befolkningsstyrning inte baserad på en godartad filantropisk strävan att förbättra levnadsstandarden. Den är starkt dirigerad i eugenik, rashygien och fascistiskt tänkande.

Nu vet jag att det är svårt att tro att han eliten har en massiv avfolkningsplan . De gör det i Mellanöstern genom krig. I Afrika genom svält, och här genom vattenstillsatser ( fluor ) och kemikalier i himlen ( kemtrails )(kemtrails i Sverige) och genetiskt modifierade livsmedel . FDA säger att amerikanerna inte har rätt att veta vilka livsmedel som är genetiskt modifierade. Det är intressant att notera att enligt CAFTA- fördraget kommer försäljningen av vitaminer och kosttillskott att vara olagligt. Varför skulle regeringen vilja göra något som är bra för oss olagligt? När du tittar på Codex Alimentarius kan du se hur mycket kontroll de har fått över vår hälsa efter att vi inte bara förgiftar oss dagligen genom mat och vatten utan har också fått kontroll över alla förebyggande läkemedel som vi har haft .

Den pseudo-vetenskap som heter Eugenics främjades av forskare årtionden innan nazisterna kom till makten. Eugenikrörelsen startade 1883 av psykologen Francis Galton . Han ansåg att människor borde ta evolution i egna händer. Han kände att de mest begåvade, attraktiva och intelligenta individerna skulle ha mer avkommor . De kände att människor som hade fattiga gener reproducerade snabbare än de som de ansåg hade goda gener. Detta ledde till steriliseringsrörelsen. Sterilisering av psykiskt sjuka, fördröjda människor, människor som de inte liknade politiskt. Tvingad sterilisering praktiserades i stor utsträckning . Hitler var särskilt imponerad av den amerikanska eugenisten Madison Grant. Grants bok, The Passing of the Great Race, proklamerades av Hitler som hans personliga bibel.

År 1952, John D Rockefeller III, den äldste sonen av John D. Rockefeller Jr, grundade Befolkningsrådet, en annan filial från Eugenics.

Frederick Henry Osborns brorson, Henry Fairfield Osborn, bar på folketryckets banner. I sin bok ”Our Plundered Planet” täcker han många av de problem som miljöaktivisterna är bekymrade över idag. Osborn säger i boken att över befolkningen kommer att förstöra planeten och att drastiska åtgärder måste vidtas för att begränsa befolkningstillväxten. Han tar ett ögonblick att reflektera över den skurliga naturen i sitt skissförslag:

Det här är momentusdagar och många saker kan hända för att sakta sänka befolkningstillväxten, även om den ojämförliga användningen av atombomber i ett nytt krig. Pressen av ökande befolkning, kanske det största problemet som mänskligheten står inför idag, kan inte lösas på ett sätt som är Som överensstämmer med mänskligheten ”.

Frank Notestein var en av de mest framträdande individerna som gjorde studie av befolkningen en institutionell praxis. Medlem av American Eugenics Society, The American Philosophical Society, och rådet om utrikesförbindelser. Han fungerade också som president för John D Rockefellers befolkningsråd efter att Federick Osborn gick ner. Han var också den första regissören för FN: s befolkningsavdelning från 1946 till 1958. I ett 1969-papper av Notesteins titel, ”Problemet med befolkningskontroll”, skisserar han en strategi för befolkningsbefolkningens avfolkning. Han medger att ekonomisk modernisering skulle sätta brithratten automatiskt ner. Han åker dock på staten att drastiska åtgärder måste vidtas eftersom han anser att denna metod inte skulle vara snabb nog. Han skriver: ”Att ge befintliga preferenser i familjestorlek måste gå utöver frivillig familjeplanering. För att uppnå en nollgradering av befolkningstillväxt måste regeringarna göra mer än cajole, de måste tvinga” ”… att införa mer drastiskt Förändringar i stor skala innebär många risker, inte minst för den regim som åtar sig. Priset för denna typ av befolkningskontroll kan väl vara en totalitär regerings institution. ”

Läs mer:
Avfolkning: National Security Study Memorandum 200

Men ingen vill bota cancer . För många forskare tjänar ett boende som söker ett botemedel genom att förbli inom en smal, begränsad kanal av dogma. Deras institutioner får bevilja pengar och överlever från finansieringen. Big Pharma gör stora pengar som säljer kemoterapi läkemedel , kirurger tar bort Tumörer och olika strålningsanordningar använder radiologer och företag som tillverkar dessa maskiner. MRI- och CT-skanningar skulle inte behövas för cancer om Rife-tekniken var tillgänglig idag . ” The Hidden Cancer Cure.

Det medicinska monopolet eller den medicinska förtroendet, som eufemistiskt kallas American Medical Association , JW Hodge, MD

  Media och medicinska tidskrifter är båda grenar av samma träd.

 

AMERIKANSKA MEDISKA SAMARBETE

(Från Steve Jacksons Illuminati Card Game)

Genom att bli en federation av statlig medicinsk förening och tvinga läkare som ville tillhöra sitt land medicinska samhället för att ansluta sig till statliga föreningen, AMA snart ökade det medlemskap att inkludera en majoritet av läkare. Sedan började man med ackreditering av medicinska skolor bestämma doktorns normer och praxis. Det var då ansvaret för utbildningen av majoriteten av läkare. Ansvarig för allt som de fick veta. De som vägrade att överensstämma misslyckades ur skolan eller slutade att förlora sin licens för att utöva medicin, vilket är en typisk stiltyg som eliten använder. Det erkänner universitet .


Han studerade vid Emory University, nära Atlanta, Georgia. I Atlanta får Nemeroff finansiering för sin akademiska forskning från Eli Lilly. äkemedelsföretag. Eli Lilly var före detta president för Eli Lilly och Company. AstraZeneca, Pfizer , Wyeth-Ayerst – faktiskt från nästan alla läkemedelshus som tillverkar ett läkemedel för att behandla psykisk sjukdom. Han tjänar även som konsult till läkemedels- och bioteknikföre , äger sina aktier och är medlem i flera högtalarbyråer och levererar samtal till andra läkare på uppdrag av företagens produkter. Det var bara tre av Nemeroffs många ekonomiska entanglementsroscience. Nature Neuroscience är en vetenskaplig tidskrift som publiceras av Nature Publishing Group och dess fokus är originalforskningspapper relaterade specifikt till neurovetenskap. Det är ett internationellt förlag och är en division av MacMillan Publishers Ltd, som i sin tur ägs av Georg von Holtzbrinck. I artikeln granskade Nemeroff och hans medförfattare ungefär två dussin experimentella behandlingar för psykiatriska störningar. Vad störde Carroll, en psykiater i Carmel, Kalifornien, var det faktum att tre av de experimentella behandlingarna som pröts i artikeln var de som Nemeroff fick dra nytta av.

Detta är bara ett exempel på hur medicinsk forskning har blivit tyst skadad av pengar från privatindustrin och politikerna. De flesta läkare och akademiska forskare är inte korrupta i avsikt att avvärja allmänheten eller skada patienterna, utan snarare mer förskräckligt, skyldiga att låta läkemedels- och bioteknikindustrin manipulera medicinsk vetenskap genom ekonomiska relationer , vilket verkligen gör att systemet är besvärligt Skulle förstå sjukdomsförståelsen och skydda patienter från ineffektiva eller farliga droger . Mer än 60 procent av de kliniska studierna – som inbegriper mänskliga ämnen – finansieras nu inte av den federala regeringen utan av läkemedels- och bioteknikindustrin. De kritiska referenspunkterna för tusentals kliniker som bestämmer vilka läkemedel som ska ordinera patienter, liksom för individer som försöker utbilda sig om förhållanden och vetenskapsreporter från de populära medierna som kommer att publicera resultaten – blir alltmer sannolikt utformade, kontrollerade och Ibland till och med spöke – skrivet av marknadsavdelningar, snarare än akademiska forskare. Företagen fördröjer rutinmässigt eller förhindrar publicering av data som visar sina droger är ineffektiva . De medicinska tidskrifterna som publiceras är huvudsakligen avsedda för den medicinska publiken. Det är bara en annan metod för indoktrinering.

American Eugenics Society

The (Bill) Gates of Hell Foundation

Storbritannien Betala för tvingad sterilisering av de fattiga i Indien

Barn kan steriliseras: Australien

Avvecklingsagendan

Avfolkning av Planet Earth Avfolkning: National Security Study Memorandum 200

Annonser