0-4 år

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan nästan fördubblats i åldersgruppen 0 – 4 år båda könen, mellan åren 2001 och 2017 från 24,1 %  till  40,2 %.

2001: Är åldersgruppen 0-4 år, 455 767 individer. Antal patienter är 109 862, vilket är 24,1 %.

2017: Är åldersgruppen 0-4 år, 602 044 individer. Antal patienter är 241 956, vilket är 40,2 %.

De sjukdomsgrupper som sticker ut mest i denna åldersgrupp är:

  • J00-J99 Andningsproblem
  • R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
  • Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
  • K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar
  • L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar

 

J00-J99Andningsproblem: Antal patienter 31 445 (6,9 %) 2001 till 68 777 (11,5 %) patienter år 2017. Ökning med 4.5 %.

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken mm:  Ökar från  13 747  (3,0 %) patienter år 2001 till  53 802 (8,9 %) patienter år 2017. Ökning 5,9 %. Nästan 3 gånger fler patienter med hänsyn till folkökningen.

Q00-Q99 Medfödda missbildningar mm: Ökar från 9 204 (2,03 %) patienter till 22 204 (3,69 %) år 2017. Ökning med 1,66 %

K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar: Ökar från 6 626 (1,45 %) patienter år 2001 till 18 724 (3,11 %) år 2017. Ökning 1,66 %.

L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar: Ökar från 8 101 patienter (1,87 %) år 2001 till 18 657 (3,10 %) patienter år 2017.

Det enda positiva man ser i statistiken är att de alkoholrelaterade skadorna har minskat i åldersgruppen, vilket i sammanhanget måste menas med alkoholskador hos foster.

I diagnosgruppen R00-R99 sticker följande diagnoser ut i denna åldersgrupp 0-4 år:

R50 Feber av annan och okänd orsak Trendökning 476 %

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes. Trendökning 342 %

R53 Sjukdomskänsla och trötthet. Trendökning  217 %

R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken Trendökning 180 %

R62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling. Trendökning 135 %  (antal patienter 2001 är 1038 (0,23 %)  och 2017 är antalet patienter 3201 (0,53 %)) 0,3 %.

C71 Hjärntumörer: Trendökningen 52 %. Antal patienter har ökat från 21 (0,005 %) patienter år 2001 till 42  (0,007 %) patienter 2017.

 


Underlaget för beräkningarna

2001 åldersgrupp 0-4 år är 455 767 individer. Antal patienter är 109 862, vilket är 24,1 %.

C00-D48 Tumörer 1 416
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 567
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 1 219
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 361
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 1 244
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 5 927
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 18 875
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 344
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 31 445
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 6 626
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 8 101
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 2 605
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 4 840
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 328
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 9 204
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 13 747
Alkoholrelaterade diagnoser 13

 

2017 602 044 individer i årsgrupp 0-4 år Ohälsa 241 956 är 40.2 %

C00-D48 Tumörer 3 345
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 884
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 173
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 2 851
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 3 227
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 11 532
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 19 191
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 945
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 68 777
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 18 724
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 18 657
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 5 367
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 7 080
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 6 417
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 22 204
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 53 802
Alkoholrelaterade diagnoser 9

Trendökning

0-4

Annonser