0-85+ hela riket

Ur Socialstyrelsens diagnosstatistik och  Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik åren 2001 och 2017. Socialstyrelsens statistik bygger på antal patienter som uppsöker öppen specialistvård. Trendökningen för ohälsan i hela befolkningen från 0-85+ år,  är 107 %.

Antalet patienter har mer än fördubblats på 16 år, även då vissa diagnoser tagits bort se redovisningen nedan.

2001 är befolkningsmängden 8 909 128 individer och antalet patienter är 2 190 592, vilket är 24,6 % av befolkningen 2001, vilket är en fjärdedel av befolkningen.

2017 är befolkningen 10 120 242 individer och antal patienter i befolkningen 5 166 411, vilket är 51,1 % av befolkningen 2017. År 2017 har antalet patienter ökat till halva befolkningsmängden, dryga  fem miljoner av 10 miljoner individer.

Det är en kostnad för sjukvården, men också ett hot mot samhällets säkerhet om kris och allvarligt hot mot vår nation skulle uppstå. Man undrar var Målet för folkhälsan  tog vägen i regeringens proposition 2002/03:35. Man skriver citat: Folkhälsoarbetets fokus är de samhällsfaktorer som påverkar folkhälsan. Det politiska ansvaret för dessa är fördelat mellan olika sektorer och nivåer i samhället. – – – – – Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige. Regeringen kommer regelbundet att i en skrivelse till riksdagen redovisa folkhälsans utveckling i befolkningen och de åtgärder som vidtas för att förbättra denna. Läs mer HÄR

Denna ökande ohälsa har uppkommit klart och tydligt parallellt med den ökande strålningen, då man börjat sprida höga nivåer av våglängder som knappt finns naturligt på jorden och som vi saknar biologisk anpassning till. Det är strålning som kan passera genom kroppens vävnader och störa kroppsfunktionen både på cellnivå och organnivå. Strålningen pulsar dessutom, vilket gör att den har än större biologisk påverkan, då flera organ som nervsystemet fungerar genom att skicka impulser. Men behöver inte vara vetenskapsman, för att förstå de biologiska riskerna med denna konstgjorda strålning som vi exponeras för, dygnet runt, år ut och år in. Läs mer om forskningen HÄR


R00-R99: Den diagnos som sticker ut mest är inte psykisk ohälsa, som man kanske tror, utan är diagnoserna R00-R99. Denna patientgrupp närmar sig 1 miljon (904 338 patienter).

R00-R99: Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes.  Alltså sjukdomar som inte läkarvården kan klassificera enligt ICD-systemet (som är gediget) trots kliniska fynd. I gruppen R-diagnoser återfinns värk, smärta, nedsatt intellektuell förmåga, okända dödsorsaker, spädbarnsdöd, sjukdomskänsla och trötthet, ja alla medicinska störningar som inte kan förklaras eller preciseras enligt  sjukvården. Kort kan man sammanfatta, att odefinierbara sjukdomar med oförklarliga kliniska fynd har mer än tredubblats.

År 2001 är antalet patienter 260 010, vilket är  2,9 % av befolkningen och år 2017 har antalet patienter stigit till 904 338, vilket är 8,9 % av befolkningen 2017. På 16 år har dessa sjukdomar mer än fördubblats. Ökning med 6 %.

De diagnoser som sticker ut mest i R-gruppen är

R00 Onormal hjärtrytm

R06 Onormal andning

R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg

R10 Smärtor från buk och bäcken

R42 Yrsel och svindel

R50 Feber av annan och okänd orsak

R51 Huvudvärk

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

R53 Sjukdomskänsla och trötthet

R55 Svimning och kollaps

R74 Onormala nivåer av serumenzymer

R40-R46 Nedsatt intellektuell funktion


2001 antal individer 8 909 128 . 2017 antal individer 10 120 242. Folkökning 1 211 114 individer. OBS beräkningarna nedan är inte trendökningen. Trendökningen visar hur brant kurvan är. Här jämför jag ökningen i förhållande till folkmängden.

M00-M99: Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven är den andra diagnosgruppen som sticker ut. År 2001 är antalet patienter 252 461 (2,83 % av befolkningen  2001 ) och 2017 är antalet patienter 588 130 (5,8 % av befolkningen 2017). Ökning med 2,97 % med hänsyn till folkökningen.


H00-H59: Sjukdomar i ögat och närliggande organ. 2001 är antalet patienter 209 126 8 (2,33 % av befolkningen 2001) och 2017 har antalet patienter ökat till 486 320 (4,8 % av befolkningen 2017). Ökning med  2,47 % med hänsyn till folkökningen.


N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen sticker också ut. 2001 är antalet patienter 223 889 (2,51 % av befolkningen 2001) och 2017  har antalet patienter ökat med 460 268 (4,55 % av befolkningen). Ökning med 2,04  % med hänsyn till folkökningen.


F00-F99: Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar har ökat mest, men i jämförelse med R-diagnoserna har denna patientgrupp inte ens nått en halv miljon patienter ännu, men trendökningen är alarmerande hög dock.

2001 är antalet patienter 53 234 ( 0.60 % av befolkningen) och 2017 har antalet patienter ökat till 390 793 (3,86 av befolkningen 2017) . Ökning 3,26  % med hänsyn till folkökningen.  I denna patientgrupp sticker F90 ut mest.

F90 Beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar

F43 Utmattningssyndrom


Följande diagnoser som ej är medräknade i antal patienter för åren 2001 och 2017.

– O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid

– A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

– S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker

Även diagnosgrupper inom R00-R99 har tagits bort i patientantalet

R75 Hiv 2001: 11 patienter och 2017: 10 patienter

R78 droger 2001: 41 patienter och 2017: 160 patienter


Underlag för beräkning och tabeller

Antal individer i befolkningen 2001: Män 4 408 445 + Kvinnor 4 500 683 = 8 909 128

Antal individer i befolkningen 2017: Män 5 082 662 + kvinnor 5 037 580 =  10 120 242

Antal patienter i befolkningen 2001: 2 190 592, vilket är 24,6 % av befolkningen

Antal patienter i befolkningen 2017: 5 166 411, vilket  51,1 % av befolkningen


Äldre i befolkningen som kan vara av intresse

75-100+ antal individer 2001: 793 265

75-100+ antal individer  2017: 889 270

 

2001

C00-D48 Tumörer 211 782
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 17 401
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 105 087
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 53 234
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 82 779
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 209 126
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 107 604
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 165 813
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 159 073
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 169 143
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 137 287
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 252 461
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 223 889
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 820
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 33 135
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 260 010
Alkoholrelaterade diagnoser 7 891

 

2017 Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen, 2017

Diagnos 2017
C00-D48 Tumörer 380 593
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 40 894
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 196 379
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 390 793
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 194 823
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 486 320
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 150 048
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 292 591
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 303 352
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 342 130
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 333 508
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 588 130
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 460 268
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 7 069
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 66 818
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 904 338
Alkoholrelaterade diagnoser 28 517
Annonser