20-24 år

Sidan är under uppdatering

Enligt Socialstyrelsens statistik har ohälsan fördubblats i åldersgruppen 20-24 år  båda könen, mellan åren 2001 och 2017 från 14,49 % till 32,70 %

2001 antal individer 515 633 antal patienter 74 735 vilket är 14,5 %

2017 antal individer 616 919 antal patienter 201 453, vilket är  32,7 %

De diagnoser som utmärker sig är F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar från 3 189 (0,62 %) patienter år 2001, till 37 907  (6,1 %) patienter år 2017.

Diagnoserna R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes från 12 145 (2,36 %) patienter år 2001 till 40 420  (6,55 %) patienter 2017.

Enligt Socialstyrelsen hade de ändrat kriterierna för psykisk sjukdom därför är trendökningen så hög, men var kommer i så fall alla patienter ifrån, eftersom de måste ha uppsökt sjukvården även 2001?

Det är också anmärkningsvärt att  R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes ökar dramatiskt. Under dessa diagnoser återfinns smärta värk, huvudvärk, försämrad intellektuell förmåga.


Underlag för beräkningar

2001 antal patienter i åldersgruppen 24-29 år, 74 735 vilket är 14, 49 %  av 515 633 individer

C00-D48 Tumörer 4 302
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 483
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 176
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 189  0,62 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 2 793
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 2 603
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 2 619
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 361
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 6 307
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 6 188
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 7 631
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 366
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 11 603
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 12
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 1 468
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 12 145  2,36 %
Alkoholrelaterade diagnoser 489

 

2017 patienter i åldersgruppen 24-29 år201 453  32,7 % av 616 919

C00-D48 Tumörer 6 271
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 088
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 7 409
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 37 907  6,1 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 6 808
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 6 301
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 3 460
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 378
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 11 964
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 12 402
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 16 476
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 19 686
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 24 027
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 19
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 2 934
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 40 420  6,55 %
Alkoholrelaterade diagnoser 1 903

 

Annonser