25-29 år

Sidan håller på att uppdateras

Enligt Socialstyrelsens statistik har ohälsan fördubblats i åldersgruppen 25-29 år  båda könen, mellan åren 2001 och 2017,  från 15,5 %  till 34,5 %.

2001: Av 580 420 individer i åldersgruppen 25-29 år har 90 221 ohälsa, vilket är 15,5 %.

2017: Av 734 003 individer i åldersgruppen 25-29 år har 252 968  ohälsa, vilket är 34,5 %.

De sjukdomar som sticker ut mest eller skiljer sig åt markant mellan åren 2001 och 2017 är:

F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 40 106 patienter år 2017 och  3 297 patienter år 2001

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 48 460 patienter år 2017 och 13 728 patienter år 2001.

N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 40 433 patienter år 2017 och 15 613 år 2001

M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 25 170 patienter och 10 703 patienter år 2001.

 

Diagnos 2017
C00-D48 Tumörer 11 197
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 281
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 10 392
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 40 106
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 9 191
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 8 946
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 4 463
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 3 521
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 12 297
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 16 302
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 18 223
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 25 170
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 40 433
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 13
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 2 873
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 48 460
Alkoholrelaterade diagnoser 1 814

 

Diagnos 2001
C00-D48 Tumörer 6 405
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 672
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 4 339
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 297
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 3 685
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 3 256
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 2 518
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 189
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 6 223
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 8 398
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 7 737
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 10 703
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 15 613
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 9
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 1 118
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 13 728
Alkoholrelaterade diagnoser 331

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84