5-9 år

Sidan är under uppbyggnad

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan ökat kraftigt i åldersgruppen 5 – 9 år båda könen, mellan åren 2001 och 2017

2001: Är åldersgruppen 5-9 år, 557 400 individer. Antal patienter är  101 813, vilket är 18,27  %.

2017: Är åldersgruppen 5-9 år, 612 180 individer. Antal patienter är 183 292, vilket är 29,94 %.

De diagnoser som sticker ut mest i denna åldersgrupp inom R00-R99 är diagnoser som är kopplade till hosta och infektioner i luftvägarna samt magont, vilket borde vara vanliga åkommor i denna åldersgrupp. Men även hjärtarytmi sticker ut och visar en trendöklning


Underlag för beräkning

Antal individer 2001: 557 400  öppen vård 5-9 år

Diagnos 2001
C00-D48 Tumörer 2 011
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 642
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 251
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 928
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 2 609
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 13 471
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 15 326
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 519
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 19 234
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 5 495
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 6 468
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 4 455
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 220
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 234
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 6 629
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 12 303
Alkoholrelaterade diagnoser 18

 

Antal individer 2017: 612 180

Diagnos 2017
C00-D48 Tumörer 2 817
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 594
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 7 890
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 14 243
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 5 124
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 19 710
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 13 221
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 070
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 32 567
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 12 802
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 9 997
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 118
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 921
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 286
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 10 702
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 33 212
Alkoholrelaterade diagnoser 18
Annonser