Om

2016-10-14 - Kopia (2)

Jag heter Solveig Silverin och har tidigare arbetat som Kalmar läns försurningsexpert på länsstyrelsen i miljöövervakningsgruppen. Jag är miljövetare och miljöingenjör och presenterar här min utbildning som var ny, men efterfrågad utbildning på 1980-talet, då miljöfrågorna stod i fokus. Vår utbildning togs fram efter krav från näringslivet, kommuner och statliga myndigheter. Det saknades en kompetens att se helheter i miljöstörningar, genom indikatorarter,  att ta fram undersökningsmetodiker och analysmetoder,  samt se miljöskador i biotoper mm. Det var de nya miljölagarna som ställde dessa krav på denna typ av bred kunskapskompetens. Numera är jag också skribent och debattör i strålningsfrågan, men är också engagerad i andra miljöfrågor.

Min utbildning väger tungt i sammanhanget, har jag förstått genom åren. Av det skälet lyfter jag fram min miljöutbildning, som visar vilken kompetens jag har inom miljöfrågor. Sedan må tekniker, journalister och riskförnekare säga vad de vill. Jag skriver nu min bok till eftervärlden, innan jag dör av mikrovågsstrålningen från all trådlös teknik , Lite svinn får vi räkna med


Jag har gick miljölinjen, på Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar högskola. På länsstyrelsen hade jag titeln 1:e byråingenjör och arbetade på Miljöenheten i Miljöövervakningsgruppen.  Utbildningen jag gick var grunden till dagens utbildning till miljöriskanalytiker, som idag liksom då var en förberedelse för, citat: kvalificerade arbetsuppgifter inom miljöriskanalys. Centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Vi fick jobb just inom länsstyrelser, kommunala miljöförvaltningar, centrala myndigheter och som miljökonsulter. En del försvann till forskarutbildningar. Den utbildning vi gick  på 1980-talet innehöll grundkurserna i biologi, kemi, geologi respektive 30 Hp, vilket gav  behörighet till forskarutbildning inom dessa områden. Den grundutbildningen saknas i dagens kandidatubildning Miljöanalytiker. Den utbildningen vänder sig heller inte till myndigheter som vår utbildning gjorde.

Min utbildning. Idag motsvarar 1p =1,5 Hp (20 p = 30 Högskolep):
Kemi  30 Hp
Biologi 30 Hp
Geologi 30Hp
Ekologi 15 Hp
Miljökemi med miljöeffekter 15 Hp
Hydrogeologi 7,5 Hp
Kursen Naturresursplanering 30 Hp
Praktik 15 Hp
Examensarbete 7,5 Hp

S:a 180 Hp

Den viktigaste lagen i Sverige är dock jantelagen. Jag lyfte fram miljöbalken 1996, vilket inte föll i god jord hos vissa. Vi statstjänstemän pluggade redan in miljöbalken innan man beslutade om miljöbalken 1999, ifall någon undrar. Genom åren har jag förstått att jantelagen är den övergripande och mest använda lagen i Sverige. Därför lägger jag ut mitt betyg, efter mitt första jobb som en liten fingervisning, vem jag är. Klicka på bilden så blir den större.

IMG Arbetsintyg Oskarahamns k

Därefter fick jag jobb på länsstyrelsen i Kalmar, där jag blev bildskärmsskadad och utvecklade elöverkänslighet efter att jag fått en ny färgbildskärm till datorn.

När TV4 intervjuade mig för rätt många år sedan, sa jag till honom: ”Glöm inte och skriv att jag är miljöingenjör”. Han svarade förskräckt: ”Å nej det vågar jag inte”.

En merit, som jag gärna också lyfter fram är, att det var jag som tog fram uppgifterna på professor Anders Ahlboms koppling till mobilindustrin får några år sedan. Anders Ahlbom satt bland annat  i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd och bevakade forskningen på riskerna med mobilstrålningen. Samtidigt sitter Ahlbom som ledamot i sin brors företag, som lobbar i EU för telekomindustrin och mobilindustrin. En lobbyist från mobilindustrin bevakar alltså hälsoriskerna med mobilstrålningen i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Ahlbom är jävig, så varför fick han det förtroendet?


Mina främsta intressen är miljöfrågor, fjällvandringar (som jag av hälsoskäl upphört med) fotografering.

Bergen 2

Jag blev svårt bildskärmsskadad i börja på 1990-talet och det var först 2006 jag kunde börja nyttja en elsanerad dator med avskärmad bildskärm. Jag har hela tiden varit aktiv i strålningsfrågan gällande den artificiella mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin och samlat på mig mycket kunskaper genom åren.

2009 upptäcker jag att flygplanens contrails plötsligt breder ut sig över himlen och börjar dokumentera med foto denna konstiga företeelse.  2012 blir  det en markant intensifiering av dessa ”contrails”.  Jag gör då min första film  om chemtrails som jag laddar upp på You Tube den 11 juni 2012. Sedan  dessa har dokumentationen och kunskapen om chemtrailsspridningen  blivit ytterligare ett miljöengagemang. Både chemtrails och mobilstrålningen är två extremt storskaliga verksamheter som riskerar skada både människors hälsa och vår naturmiljö allvarligt. Geoengineering i Sverige

Exempel på chemtrailsbilder på himlen där jag bor, som jag dokumenterat:

24 DSC_0019 jstmnsk

DSCN0285DSCN8416_DSC0078 (3)DSCN5249DSCN5282DSCN5198DSCN3694DSCN2427 2013-03-05DSCN6813DSCN0891DSCN9800

DSCN5485 (2)