Om

 

Jag heter Solveig Silverin och har tidigare arbetat som 1:e byråingenjör och som försurningsexpert i miljöövervakningsgruppen, länsstyrelsen Kalmar län . Jag är miljövetare och miljöingenjör och presenterar här min utbildning som var ny, men efterfrågad utbildning på 1980-talet, då miljöfrågorna stod i fokus. Vår utbildning togs fram, efter krav från näringslivet, kommuner och statliga myndigheter. Det saknades en kompetens att se helheter i miljöstörningar, genom indikatorarter,  att ta fram undersökningsmetodiker och analysmetoder,  samt se miljöskador i biotoper mm. Det var de nya miljölagarna som ställde dessa krav på denna typ av bred kunskapskompetens. Numera är jag också skribent och debattör i strålningsfrågan, men är också engagerad i andra miljöfrågor.


Jag läste på Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar högskola.  Utbildningen jag gick då, är grunden till dagens utbildning, miljöriskanalytiker, som idag liksom då var en förberedelse för, citat: kvalificerade arbetsuppgifter inom miljöriskanalys. Centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Vi som gick denna utbildning, fick jobb just inom länsstyrelser, kommunala miljöförvaltningar, centrala myndigheter och som miljökonsulter. En del försvann till forskarutbildningar. Den utbildning vi gick  på 1980-talet innehöll grundkurserna i biologi, kemi, geologi respektive 30 Hp, vilket gav  behörighet till forskarutbildning inom dessa områden. Denna grundutbildningen saknas i dagens kandidatubildning som miljöanalytiker. Miljöanalytiker vänder sig heller inte till myndigheter som vår utbildning gjorde.

Kemi  30 Hp
Biologi 30 Hp
Geologi 30Hp
Ekologi 15 Hp
Miljökemi med miljöeffekter 15 Hp
Hydrogeologi 7,5 Hp
Kursen Naturresursplanering 30 Hp
Praktik 15 Hp
Examensarbete 7,5 Hp

S:a 180 Hp

Eftersom jag är engagerad i vår tids stora miljöfrågor bland annat artificiell mikrovågsstrålning som sprids i hela vår livsmiljö, väger min miljöutbildning tungt i sammanhanget. Av det skälet lyfter jag fram min miljöutbildning, som visar vilken kompetens jag har, inom miljöfrågor. Sedan må tekniker, journalister och riskförnekare säga vad de vill. Jag skriver nu min bok till eftervärlden, innan jag dör av mikrovågsstrålningen från all trådlös teknik, ”Digitalisering till vilket pris som helst?”

En av mina meriter: Jag avslöjade professor Anders Ahlboms koppling till mobilindustrin. Anders Ahlbom ingick bland annat  i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, som bevakade forskningen kring riskerna med mobilstrålningen. Samtidigt sitter Ahlbom som ledamot i sin brors företag, som lobbar i EU för telekomindustrin. En lobbyist från mobilindustrin bevakar alltså hälsoriskerna med mobilstrålningen i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. En skandal, men det har genom åren visat sig vara genomgående, att industrilobbyister styr och påverkar över allt i maktens korridorer både i Sverige och inom EU. Mer om Ahlbom

Mina främsta intressen är miljöfrågor, fjällvandringar (som jag av hälsoskäl upphört med) och fotografering och så gillar jag att bygga och konstruera.

Bergen 2


Jag blev svårt bildskärmsskadad i börja på 1990-talet på min arbetsplats. Det var först 2006 jag kunde börja nyttja en elsanerad dator med avskärmad bildskärm. Jag har under alla dessa år, varit engagerad och aktiv i kring hälsoriskerna, gällande den artificiella mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin och samlat på mig mycket kunskaper genom åren.

2009 upptäcker jag att flygplanens contrails plötsligt breder ut sig över himlen och börjar dokumentera med foto denna konstiga företeelse.  2012 blir  det en markant intensifiering av dessa ”contrails”.  Jag gör då min första film  om chemtrails som jag laddar upp på You Tube den 11 juni 2012. Sedan  dessa har dokumentationen och kunskapen om chemtrailsspridningen  blivit ytterligare ett miljöengagemang. Både chemtrails och mobilstrålningen är två extremt storskaliga verksamheter som riskerar skada både människors hälsa och vår naturmiljö allvarligt. Geoengineering i Sverige

Exempel på chemtrailsbilder på himlen där jag bor, som jag dokumenterat:

24 DSC_0019 jstmnsk

DSCN0285DSCN8416_DSC0078 (3)DSCN5249DSCN5282DSCN5198DSCN3694DSCN2427 2013-03-05DSCN6813DSCN0891DSCN9800

DSCN5485 (2)