Om

_DSC0021 aljus i ögatljus

Jag heter Solveig Silverin och har tidigare arbetat som Kalmar läns försurningsexpert på länsstyrelsen i miljöövervakningsgruppen. Jag är miljövetare och miljöingenjör och presenterar här min utbildning som var ny, men efterfrågad utbildning på 1980-talet, då miljöfrågorna stod i fokus.

Jag har gått miljölinjen, på Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar högskola. På länsstyrelsen hade jag titeln 1:e byråingenjör och arbetade på Miljöenheten i Miljöövervakningsgruppen.  Utbildningen jag gick var grunden till dagens utbildning till miljöriskanalytiker, som idag liksom då var en förberedelse för, citat: kvalificerade arbetsuppgifter inom miljöriskanalys. Centrala myndigheter, länsstyrelser och kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar har behov av kompetens inom området, liksom många konsultföretag inom miljösektorn och större industriföretag.

Vi fick jobb just inom länsstyrelser, kommunala miljöförvaltningar, centrala myndigheter och som miljökonsulter. En del försvann till forskarutbildningar. Den utbildning vi gick  på 1980-talet innehöll grundkurserna i biologi, kemi, geologi respektive 30 Hp, vilket gav  behörighet till forskarutbildning inom dessa områden. Den grundutbildningen saknas i dagens kandidatubildning Miljöanalytiker. Den utbildningen vänder sig heller inte till myndigheter som vår utbildning gjorde.

Min utbildning. Idag motsvarar 1p =1,5 Hp (20 p = 30 Högskolep):
Kemi  30 Hp
Biologi 30 Hp
Geologi 30Hp
Ekologi 15 Hp
Miljökemi med miljöeffekter 15 Hp
Hydrogeologi 7,5 Hp
Naturresursplanering 30 Hp
Praktik 15 Hp
Examensarbete 7,5 Hp

S:a 180 Hp

Kursen Naturresursplanering 30 Hp

 

När TV4 intervjuade mig för något år sedan, sa jag till honom: ”Glöm inte och skriv att jag är miljöingenjör”. Han svarade förskräckt: ”Å nej det vågar jag inte”

En merit, som jag gärna vill framhålla. Det var jag som tog fram uppgifterna på professor Anders Ahlboms koppling till mobilindustrin. Anders Ahlbom satt bland annat  i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd och bevakade forskningen på riskerna med mobilstrålningen. Samtidigt sitter Ahlbom som ledamot i sin brors företag, som lobbar i EU för telekomindustrin och mobilindustrin. En lobbyist från mobilindustrin bevakar alltså riskerna med  mobilstrålningen i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

_______________________________

Mina främsta intressen är miljöfrågor, fjällvandringar (som jag av hälsoskäl upphört med) fotografering.

Bergen 2

Jag blev svårt bildskärmsskadad i börja på 1990-talet och det var först 2006 jag kunde börja nyttja en elsanerad dator med avskärmad bildskärm. Jag har hela tiden varit aktiv i strålningsfrågan gällande den artificiella mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin och samlat på mig mycket kunskaper genom åren.

2009 upptäcker jag att flygplanens contrails plötsligt breder ut sig över himlen och börjar dokumentera med foto denna konstiga företeelse.  2012 blir  det en markant intensifiering av dessa ”contrails”.  Jag gör då min första film  om chemtrails som jag laddar upp på You Tube den 11 juni 2012. Sedan  dessa har dokumentationen och kunskapen om chemtrailsspridningen  blivit ytterligare ett miljöengagemang. Både chemtrails och mobilstrålningen är två extremt storskaliga verksamheter som riskerar skada både människors hälsa och vår naturmiljö allvarligt. Geoengineering i Sverige

Exempel på chemtrailsbilder på himlen där jag bor:

24 DSC_0019 jstmnsk

DSCN0285DSCN8416_DSC0078 (3)DSCN5249DSCN5282DSCN5198DSCN3694DSCN2427 2013-03-05DSCN6813DSCN0891DSCN9800

DSCN5485 (2)