ICNIRP

International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection ICNIRP

Är en ideell organisation, för mobilindustrin och krigsindustrin som märkligt nog bestämmer referensvärdena, som myndigheterna skall efterfölja. Referensvärdena bestäms alltså utifrån industrins intressen och inte en vetenskaplig forskning som står oberoende och fri från industrin.


ICNIRP HEALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012    https://www.icnirp.org/cms/upload/publications  ”För radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 10 och 300 GHz är den befintliga riktlinjen för referensvärdet 10 W/m2 medelvärde över en viss tidsintervall som minskar med ökande frekvens, 6 min vid 10 GHz och 10 sek vid 300 GHz.


 ICNIRP 111(3):300‐306; 2016  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf Här står det att referensvärdet enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader, vilket FOA 1978 skriver i en vetenskaplig rapport, att strålningen kan öka 100 gånger lokalt över organ inne i kroppen


ICNIRP En bok  Exposure to High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences (100 kHz.300 GHz) 16/2009 finns att köpa som bok. Lägger in länken  också http://www.icnirp.org/en/publications/article/hf-review-2009.html      I denna bok står det att mikrovågor har en effektiv penetrerande förmåga


ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009  http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf Här står att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Här står också att mikrovågor har hög penetrerande förmåga.


ICNIRP nr 16/2009 – Är den publikation som SSM hänvisar till:  Information nr 16/2009 NRL för icke-joniserande elektromagnetiska fält och strålning Elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz) – status som den 1 januari 2009. Denna publikation tycks vara den som SSM hänvisar till. Uttryck som robusta står i denna text och man förnekar här all påverkan, både termiska, biologiska och långtidseffekt.


ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf Här står det att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. De skriver också ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer. ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.


ICNIRP Wi-Fi Wireless Local Area Network – WLAN High Frequency  http://www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/wi-fi.htm


ICNIRP Basstationer http://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html HF fält tillåter transport av stora datamängder genom vakuum och luft, och i viss mån genom fast materia, i en mycket snabb takt (upp till ljusets hastighet). Över stora avstånd, måste signalerna reläas genom ett kommunikationsnätverk innefattande basstationer och ofta stöd av ett trådbundet nätverk. Kraften i en basstation varierar (vanligen mellan 10 och 50 watt) beroende på vilket område som behöver täckas och antalet samtal som behandlas. Läs mer här svensk översättning


ICNIRP  riktlinjer från 1998   http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf    Riktlinjer för att begränsa exponering för tidsvarierande Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (Upp till 300 GHz):


ICNIRP  riktlinjer från 1998 svensk översättning


ICNIRP Referensvärde 1998 sida 374

300 MHz referensvärde   2 W/m2

1500 MHz         -”-             7,5 W/m2

3000 MHz         -”-           10 W/m2

6000 MHz       -”-             10 W/m2

Jämför SSM referensvärde:

Frekvens MHz Referensvärde W/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2  – 4 TV
790 – 2 690 4  – 10 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 Trådlösa datornätverk

______________________________

ICNIRP Sammansättningen av ICNIRP kommissionen för mandatperioden 2016-2020 är enligt nedan. Den nya mandatperioden börjar direkt efter slutet av den kommande IRPA kongressen den 13 maj 2016. (Min kommentar är att flertalet av kommissionens medlemmar inte alls är fristående från industrin. Återkommer om detta senare)

Eric van Rongen (Ordförande), Nederländerna
Maria Feychting (vice ordförande), Sverige
Rodney Croft, Australien
Guglielmo d’Inzeo, Italien
Adele Green, Australien
Akimasa Hirata, Japan
Brian Lund, USA
Carmela Marino, Italien
Sharon Miller, USA
Gunnhild Oftedal, Norge
Tsutomu Okuno, Japan
Martin Röösli, Schweiz
Zenon Sienkiewicz, Storbritannien
Soichi Watanabe, Japan Gunde Ziegelberger (Vetenskaplig sekreterare), Österrike Bakgrundsinformation
Per ICNIRP stadgar utser vart fjärde år ICNIRP kommissionens medlemmar. För mandatperioden 2016-2020, valet skedde på ICNIRP årsstämman, 18-20 November 2015 San Antonio, USA. Efter uppmaningen till nomineringar utvidgas till kommissionens medlemmar, IRPA samhällen och internationella och nationella offentliga strålningsdataskyddsmyndigheter 24 kandidater stod för kandidatur. ICNIRP vetenskapliga sekretariat bekräftades.

Sammansättning: Den vetenskapliga expertgrupp består av experter som valts ut på grundval av deras enastående vetenskapliga meriter och ICNIRP arbetsplan uppgifter. De utför sitt arbete för kommissionen på frivillig basis. Genom att göra så att de inte utgör någon ursprungslandet eller deras institut. ICNIRP SEG medlemmar är skyldiga att redovisa eventuella personliga intressen i förhållande till verksamheten i ICNIRP. SEG medlemmars förklaringar personliga intressen finns under deras profil.

Val: SEG medlemmar väljs från nomineringar av medlemmarna i kommissionen, verkställande rådet för Internationella strålskydds Association ( IRPA ), och IRPA Associate Societies. Valet sker var 4 år i allmänhet i början av en ny mandatperiod efter IRPA kongressen.

Arbetsuppgifter: SEG stöder ICNIRP kommissionen att fullgöra sitt uppdrag och särskilda uppgifter i arbetsplanen. Beroende på deras kompetens och tillgänglighet, är SEG medlemmar inbjuds att delta specifika projektgrupper som inrättats för att cpmplete en arbetsplan post. Inom PG, SEG medlemmar deltar oftast i beredningen av förslag till rekommendationer.

jacques Abramowicz SEG medlem – PG Ultraljud

Anssi Auvinen SEG medlem – PG Dataluckor

David Coggon SEG medlem – PG Ultraljud

René de Sèze SEG medlem – PG NIR för diagnostiska ändamål, PG filosofi

Francis Duck SEG medlem – PG Ultraljud

öre Gowland SEG medlem – PG Dataluckor

kari Jokela SEG-medlem – PG HF Riktlinjer

jukka Juutilainen SEG medlem – PG Dataluckor

ken Karipidis SEG-medlem, PG Dataluckor

Masami Kojima SEG-medlem

isabelle Lagroye SEG medlem – PG Dataluckor

Timothy Leighton SEG medlem – PG Ultraljud

Sarah Loughran SEG-medlem, PG HF riktlinjer

Simon Mann SEG-medlem

John O’Hagan SEG-medlem, PG Riktlinjer Inställningar

Chiyoji Ohkubo SEG medlem – PG Dataluckor

David Savitz SEG medlem – PG Ultraljud

Karl Schulmeister SEG medlem – PG Data luckor

Rianne Stam SEG medlem – PG filosofi, PG NIR för diagnostiska ändamål

Bruce Stuck SEG Medlem – PG HF riktlinjerna PG Dataluckor

John Tattersall SEG-medlem

Andrew Wood SEG medlem – PG Dataluckor

Marvin Ziskin SEG medlem – PG Ultraljud

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.icnirp.org/en/applications/uv-index/uv-index.html&usg=ALkJrhjrdqtaxavZ_6GXoZR7OXQ91gt6Vw

_____________________________

Electromagnetic Fields – The ICNIRP View –

Rüdiger Matthes
Federal Office for Radiation Protection, Germany
ICNIRP Chairman

DEPOSITION

■ ICNIRP
■ strategi för RF skydd
■ RF relevanta ämnen
■ RF revision – schema

ICNIRP
Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning

■ oberoende expertgrupp
■ utgick från IRPA / INIRC maj 1992
■ medlemmar har ingen koppling till kommersiell eller
industriföretag
■ tvärvetenskaplig
■ balanserad i fråga om geografi och kön
■ formellt erkänd samarbete med WHO, ILO,
och andra
■ registrerat icke-vinstdrivande

ICNIRP mål

■ förväg icke-joniserande strålning skydd
■ ge vetenskaplig vägledning och rekommendationer
■ fokus på människor och miljö
– Allmänheten, anställda, patienter

SE ÄVEN RUNDA BORDETS DISKUSSION

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s