IEEE

IEEE https://www.ieee.org/about/ieee-history.html

Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE (utläses aj-trippel-i) är en sammanslutning av över 360 000 ingenjörer och vetenskapspersoner från cirka 175 länder, varav 1664 i Sverige (2006-04-15).

IEEE har sin hemvist i USA och är en icke-vinstorienterad organisation, bildad 1963 genom sammanslagning av två tidigare elektrotekniska organisationer: AIEE (American Institute of Electrical Engineers) med rötter från 1884, och det några decennier yngre IRE (Institute of Radio Engineers, 1912 – 1963).


Per Ödlings forskning Lunds universitet https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/per-oedling(23d0fa26-4194-4d67-8ebd-c24694c21da8).html


https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967272,4294967245&q=Standard

IEEE : Godkända SAR-värde för mikrovågor i frekvensbandet  1-11 GHz är 1,6 W/kg kroppsvikt används vid röntgen med mikrovågor  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

För jämförelse ICNIRP SAR-värde är 2 W/kg kroppsvikt används för mobiler  SSM skriver på sin webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/sar-varde/