1999 beskriver jag i ett brev till försäkringskassan, hur jag reagerar på strålningen i miljön

Galleri

Detta galleri innehåller 9 bilder.

En historisk tillbaka blick. Brevet är en ansökan om sjukbidrag eller förtidspension, som försäkringskassan bett mig skriva efter ett försök till rehabilitering på min arbetsplats, länsstyrelsen i Kalmar. Jag blev skadad av en bildskärm och utvecklade svår  elöverkänslighet 1992, som … Läs mer

SSM och ICNIRP jämför mobilantenner med glödlampor

Galleri

ICNIRP är International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection är en intresseorganisation för teknikindustrin inom området trådlös teknik, där även militärens intressen inräknas som exempelvis elektromagnetiska vapen mm. Det är denna intresseorganisation som bestämt referensvärdena, 10 W/m2, för bland annat 2 GHz och … Läs mer

Vita Huset USA: Elektromagnetisk puls är en explosion av elektromagnetisk energi

Galleri

Läs hela här https://publicpool.kinja.com/subject-executive-order-on-coordinating-national-resil-1833585920 b) ”Elektromagnetisk puls” är en explosion av elektromagnetisk energi. EMP har potential att negativt påverka tekniska system på jorden och i rymden. En höghöjd EMP (HEMP) är en typ av mänskligt framställd EMP som uppstår när … Läs mer

Industrin har inte undersökt hälsoriskerna i 5G-tekniken

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och samtliga kommuner, samt till politiker Det  finns väldigt många frågor kring hälsoriskerna med 5G och den trådlösa tekniken. Det är trots allt få personer i allmänheten, som har en teknikers och en fysikers kunskaper, för … Läs mer

Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Äntligen har vi fått information, detta p g a att det funnits starka krafter som lagt sig i och ifrågasatt 5G-tekniken. Minnesanteckningar  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1151db51ecf749bfbc38a520706b82cf/minnesanteckningar-mote-181212.pdf Man säger här att man bygga ut i storstäderna först. Det är inte sant. De små fyrkantiga … Läs mer

Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver: Radiovågor innefattar lågfrekventa … Läs mer