EESK backar om att hjälpa elöverkänsliga

Galleri

http://www.andrewgeller.me/blog/2015/01/31/europe-backs-away-from-protecting-the-electrohypersensitive/ Google-översättning Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ, består av flera byråer och sektioner, som avser att hjälpa beslutsfattandet i Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Förra året, dess transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället sektionen (TEN) startat en … Läs mer