Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Äntligen har vi fått information, detta p g a att det funnits starka krafter som lagt sig i och ifrågasatt 5G-tekniken. Minnesanteckningar  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1151db51ecf749bfbc38a520706b82cf/minnesanteckningar-mote-181212.pdf Man säger här att man bygga ut i storstäderna först. Det är inte sant. De små fyrkantiga … Läs mer

Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver: Radiovågor innefattar lågfrekventa … Läs mer

Socialstyrelsen har inte koll på ECT-behandling. Inrapporteringen är dålig mm, trots att Socialstyrelsen rekommenderar ECT

Galleri

Detta är bara ett konstaterande. Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, ”Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT”  sid 33 men något … Läs mer

Information till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket från Elöverkänsligas Riksförbund

Galleri

19 december 2018 Föreläsare och text Linda Berling Nieuwenhuizen Tack för att vi har fått komma hit till detta samrådsmöte rörande 5G och representera våra medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund. Jag sitter i förbundsstyrelsen och min kollega Egon Reiver är ordförande … Läs mer