Ett brev till en politiker

Hej!

Jag hörde att du ville ha brev från elöverkänsliga personer och jag känner kanske ett visst ”ansvar”, att skriva till dig, då jag tillhör dem som varit elöverkänsliga väldigt länge, 25 år.  Jag har lång beprövad erfarenhet och har också skaffat mig mycket kunskaper genom åren.

Jag är uppriktigt glad att du vill veta mer om oss, som helt står utanför samhället idag och lever som flyktingar i vårt eget land och saknar alla mänskliga rättigheter. Situationen för oss blir bara värre och värre. Vi saknar rätten till vårt eget hem och rätten till en anpassad sjukvård. Det kanske viktigaste i livet är, att ha någonstans att bo och kunna uppsöka sjukvården. Vi har inte dessa självklara rättigheter i ett civiliserat land som Sverige, trots att vi bidragit till detta lands utveckling med våra skattemedel.

Jag har otroligt mycket att berätta efter alla dessa år, men detta är ett brev, inte en bok. Jag vet heller inte om jag bara skall prata om mig själv och mitt liv eller införliva alla de andra elöverkänsliga som inte kan göra sin röst hörd. Vi är ju olika mycket skadade av den artificiella strålningen och därför skiljer sig situationen och livet åt, men de flesta lever ett mycket ensamt liv, eftersom vi inte kan umgås med alla mobilbärare och all den trådlösa teknik som finns hemma hos folk och ute i samhället. Men det är inte enbart de små trådlösa systemen, även strålningen från basstationer och sändare runt om i omgivningen, är ett hälsoproblem i vår boendemiljö.

Jag vet inte riktigt var jag skall börjar, men jag börjar dit tankarna leder mig först. Förföljelsen av oss elöverkänsliga i samhället i massmedia. Som drabbad mår jag riktigt dåligt av att ständigt möta all den ondska, som ytterligare spär på med ännu mer ondska, som omgivningen visar mot oss. Journalister och personer som ger sig på oss sjuka/skadade personer, inte bara oss vuxna, utan även elöverkänsliga barn.

Dessa journalister ger sig även på de få läkare, som t e x Ulrika Åberg, som försöker ge elöverkänsliga sjukvård. Det är inte bara de s k Vetenskap och Folkbildnings journalister som förföljer dessa läkare, utan även myndigheter. En patient påstod sig att ha blivit dålig av det naturliga ämnet PABA som kroppen tillverkar själv, men som elöverkänsliga mår bättre av att få extra tillskott av. Den person som klagade hade inte fått några allvarliga symtom, bara mått lite dåligt, men detta togs på största allvar. Ulrika Åberg blev prickad av Socialstyrelsen. Men läkare som ger patienter medicin som gör att patienten avlider, blir inte prickad, trots att läkaren vet, att vissa patienter kan avlida av det medicinska preparatet. När läkare tar livet av patienter då blir man inte prickad.

Jag anser, att detta är en tydlig selektiv förföljelse och diskriminering av vissa personer och grupper i samhället. Ren och skär fascism. Ibland kan jag känna mig rädd, att det plötsligt är tillåtet att döda oss, vilket enkelt kan göras med elektromagnetisk strålning i smyg, ingen får någonsin veta att vi blivit mördade. Den verkligheten finns, om man får för sig att iscensätter den. Eftersom vi inte har något människovärde längre, så vem bryr sig egentligen om, hur vi dog?

Jag har flyttat sex gånger på grund av omgivningen. Det är dyrt att flytta, det är dyrt att leta bostad och eftersom man är fattig och inte en rik storstadsmänniska som äger en dyr lägenhet eller villa blir man väldigt utsatt och utelämnad då vi nekas all hjälp och skydd i samhället med några få undantag. De flesta elöverkänsliga har inte en förmögenhet som kan rädda dem. Man får köpa billiga och obeboeliga hus utan vatten och avlopp och försöka renovera efterhand man har råd. En del har inte ens råd att förbättra huset, utan lever med utedass och vatten från en handpump på gården, ensamma ute i skogen och är mer eller mindre utlämnade åt sitt öde, trots att de är oskyldigt skadade av mobilindustrins artificiella strålning.

Det här vill du säkert inte tro på, men jag har bevis för, att mobilindustrins företrädare förföljer mig, genom att särskilt rikta strålning mot mitt hus. Andra elöverkänsliga säger samma sak och det är med stor sannolikhet sant i många fall. Vid ett ställe när jag bodde i Kalmar kommun, satte ett antennföretag upp en antenn på en silo som riktades mot mitt hus. När de satte igång systemet (jag blev rätt dålig då) stod en bil och gjorde mätningar utanför mitt hus.  Den som använde systemet bodde 1,5 km väster om mig. Antennföretaget hade sagt till bonden, att de höll på med ett forskningsprojekt. Killen som nyttjade det trådlösa systemet sa till mig att det gick att skärma av antennen eller byta den, men antennföretaget vägrade. De hade också lagt polariseringen vertikalt så att största effekten bara träffade mitt hus, inte husen runt om. Jag anmälde detta och ärendet ligger dokumenterat hos Mark och Miljödomstolen i Växjö. Detta är en lång historia, där både kommun och länsstyrelse förhalade ärendet. Kommunen ålades att ta reda på varför antennföretaget riktade en lob mot mitt hus, när han som nyttjade systemet, bodde 1,5 km väster om mig. Kalmar kommun gjorde ingenting för att hjälpa och skydda mig, jag tvingades flytta därifrån.

Jag flyttade hit till Bidalite i Torsås kommun 2007. När jag bott här knappt 1,5 månad stod en telekombil utanför min fastighet och gjorde mätningar, därefter ökade strålningen, vilket bekräftades av grannarna. ”När du flyttade hit, blev det bättre täckning här”. De är ofta här och mäter, misstänker jag. Bilar rullar in tyst på grusvägen med släckta lyktor, sedan hör jag dem starta bilen utanför min fastighet och köra härifrån. Oberoende av varandra har andra elöverkänsliga sagt samma sak. Vart de än flyttar, så ökar strålningen strax efter, i deras boendemiljö.

Jag kan inte flytta mer, jag har varken råd eller ork, men ibland funderar jag på att försöka hitta en gammal husbil av större modell, sälja huset, men jag vill inte leva så, ensam ute på vägarna. Vad är det för liv?

För att stå ut har jag satt upp den ena aluminiumfolien efter den andra, för att skärma av den värsta strålningen. Det är deprimerande att behöva leva så. Till slut har jag bekostat en avskärmning av min bostad av ett speciellt isoleringsmaterial i stor del av huset, för att slippa den värsta strålningen, samt hängt för avskärmande tyg framför fönstren. Nu håller jag på, efterhand jag har råd, sätta upp träpanel över isoleringen så jag slipper bo i rum som ser ut som att bo i en frysbox. Jag har satt mig i skuld för att skydda mitt liv och slippa denna smärta och det obehag som strålningen orsakar mig. Jag har varken råd att gå till tandläkaren eller köpa nya glasögon, eftersom alla mina pengar går till att skydda mitt liv och hälsa. Jag har aldrig fått någon ekonomisk hjälp av någon kommun trots att elöverkänslighet är en funktionsnedsättning.

Efter att jag satte upp avskärmningen, har det varit bra ungefär ett år, inne i mitt hus, men sedan någon vecka tillbaka har det tillkommit någon typ av radiosignal som kan ta sig igenom detta material. Det är en radiosignal som har längre våglängder än en meter, som kan passera igenom. Kortare våglängder kan inte passera genom materialet.

Jag har lärt mig mycket om frekvenser och våglängder, att olika våglängder har olika egenskaper, vilket betyder, olika genomträngningsförmåga som innehåller olika mycket energi. Ju kortare frekvenser, desto högre energi, men korta våglängder har också sämre genomträngningsförmåga.

Det är sant att solljuset innehåller mycket mer energi än den radiofrekventa strålningen som sprids från sändarna, men solljusets våglängder kan inte passera genom moln, men den radiofrekventa strålningen från sändarna kan passera genom både trä och betong och genom våra kroppar och allt annat biologiskt liv. Solljuset innehåller främst IR-ljus, synligt ljus och UV-strålning. I gränsområdet vid IR-ljusets millimetervågor börjar mikrovågorna, från 1 millimeter till 1 meter.

Solljusets våglängder är extremt korta och innehåller därför mycket energi, men de kan inte ens passera genom moln, som sagt. Det märker man när solen går i moln, att det genast blir svalare, när man ligger på stranden och solar. IR och det synliga ljuset kan passera genom fönsterglas, men inte UV-ljuset. UVA kan passera till viss del, det märks när möblernas tyg bleks.

När det gäller radiofrekvent strålning på jorden är större delen konstgjord, vilket det även stod på SSM:s tidigare webbsida. Beräkningar har gjorts på det naturliga bakgrundsbruset av radiofrekvent strålning det ligger runt 0,000 000 000 000 5 W/m2 i effekttäthet. Referensvärdet är 10 W/m2 för 2 GHz och kortare frekvenser.

Det värdet är svag strålning enligt SSM som anser att vi kan exponeras för detta i dygnet runt, trots att vi saknar biologiskt skydda att genomstrålas av dessa våglängder, som dessutom är artificiella, helt miljöfrämmande. Referensvärdet skyddar bara i 6 minuter mot uppvärmning, inte mot artificiell strålning trots att SSM egen utvärdering visar akuta effekter av pulsad strålningen som stressar hjärnan, så att man får sömnproblem (Report number: 2010:44 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2010) Det finns inget gränsvärde

De våglängder, man använder i den nya trådlösa tekniken, som 3G, 4G, WiFi och det fria frekvensbandet ( 2,4 GHz) ligger inom frekvensbandet 1 GHz till 3 GHz. Våglängderna ligger i decimetervågen. De har egenskaperna som hög energi och hög genomträngningsförmåga. Dessa våglängder passerar genom träväggar, betongväggar, samt våra kroppar, och absorberas inne i kroppens organ. De kan orsaka hotspot med 100 ggr högre strålning i kroppens organ. ICNIRP 111(3):300‐306; 2016 .

Den trådlösa tekniken använder artificiell strålning, den pulsar, är modulerad, har hoppteknik (hoppar mellan frekvenserna). Denna typ av strålning är lika miljöfrämmande som ett syntetiskt miljögift. Det är viktigt att förstå det. Man vet mycket väl, att mikrovågor är skadlig strålning, det visste man mycket tidigt och jag har svårt att tänka mig att pulsad strålning skulle vara mindre skadligt, tvärt om.

Man vet att mikrovågor har en antenneffekt på människan, vilket FoA beskriver i en rapport 1978. Denna strålning påverkar kroppsfunktionerna, framför allt det känsliga nervsystemet och hjärnan som fungerar med elektriska impulser. En sovjetisk rapport från 1972, som grundar sig på 1000 vetenskapliga studier och medicinska utredningar från hela världen, beskriver att mikrovågor bioackumuleras i kroppen, vilket betyder konkret, att vi anpassar oss till en viss gräns, sedan orkar inte kroppens biologiska system att kompensera för den ständigt stressande störning och man får då en bestående eller mycket svårläkt skadar, främst i nervsystemet/hjärnan. Detta är denna skada som leder till utmattningssyndrom och elöverkänslighet.

Elöverkänslighet och utmattningssyndrom har samma symtombild. Kanske den viktigaste indikatorn, som bekräftar att det är strålningen som är orsaken till sjukdomstillståndet är, att det svider och bränner i huden, samtidigt som man har en massa andra olika symtom. Ibland blir också huden röd.

Örebro landsting skriver i en rapport från 2010 -2011 att de sjukdomar som ökar mest och ger långtidssjukskrivningar är bl a elöverkänslighet, utmattningssyndrom och trötthetssyndrom, samt KOL.

Varför blir folk sjuka/skadade av strålningen? En sak har jag kunnat konstatera vid mätningar hemma hos folk. Den personen i familjen som först börjar bli dåligt, sover också i den högsta strålningen. Jag har t o m sett, att i en dubbelsäng kan den ena sidan vara högre exponerad av strålning från en basstation och den person som sover på den sidan är också den som först börjat må dåligt.

Enligt kriterierna hade jag inte kunnat bli elöverkänslig

När de gäller mig själv, skulle jag inte ha kunna ha blivit bildskärmsskadad. De kriterier som Socialstyrelsen lyfte fram var, att det var personer som var extra känslig, hade allergier, hade långvarig nedsatt hälsa eller hade ett arbete som de inte kunde påverka.

Jag var fullt frisk, var aldrig sjukskriven, var aldrig förkyld, var vältränad fjällvandrare, älskade mitt jobb på länsstyrelsen som handläggare i försurningsfrågor. Jag hade ett fritt jobb som var varierande och hade ett stort nätverk som innefattade både lokala fiskevårdsområden inom regionen till forskare och andra myndigheter, jag älskade mitt jobb. Många som blev bildskärmsskadade hade också varit lika friska som jag och älskat sitt jobb.

Jag upptäckte själv att jag plötsligt inte tålde el. Jag sa, att det verkade som det var elen som utlöste symtom. 1991 fanns inte ens TV4 och inte den digitala radiostrålningen i vår miljö som GSM mm. Jag upptäckte vid denna tid, att om jag var ute 2 timmar varje dag, då tålde jag bättre min inomhusmiljö. Från början tålde jag inte ens glödlampor och jag levde ett liv, där jag ena stunden kände mig normal och frisk till att falla ihop som en hög och hjärnan ”upphörde” att fungera. Man gick omkring som en zombie. Men jag var ute mycket och läkte då långsamt. Så var det för andra bildskärmsskadade också, fram till 1995. Sedan hände det något i vår utemiljö. Läkningen upphörde och vi fick nya symtom. Det var då de digitala sändarsystemen började användas.

Idag har jag problem med all trådlös teknik och blir långsamt allt sämre, så säger de flesta andra elöverkänsliga också. Nyligen fick jag veta att ett gift par nära mig här, blivit elöverkänsliga. Båda två nästan samtidigt. Det tyder ju på att det är främst omgivningen och inte en genetisk känslighet som är grundorsaken. Förvisso, bidrar nog alltid en genetisk känslighet, men det gäller ju alla sjukdomar. Allt fler barn blir nu också elöverkänsliga, många av dessa barn och deras föräldrar behandlas mycket illa av samhället, då barnen inte kan vistas i skolan. Föräldrarna föreläggs med vite om barnet inte kommer till skolan, trots att elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning. Kommuner förelägger alltså föräldrarna med vite, om deras handikappade barn inte kan visats i skolan, trots att det är den yttre miljön det är fel på, strålningen i skolmiljön. Nyligen fick jag ett samtal, som gäller en elöverkänslig elev 9 år, som inte kan vistas i skolan på grund av strålningen i skolmiljön. Kommunen, Hedemora kommun, har även här beslutat om vite av föräldrarna om de inte ser till att pojken kommer till skolan. Kommunen bryr sig inte, att pojken är sjuk och har en funktionsnedsättning. Så behandlas elöverkänsliga barn idag. Så behandlades barn med astma på 50-talet, det var också bara inbillning och vuxna utsatte dessa astmasjuka barn, för både plågsamma och livshotande experiment

Mina nuvarande symtom

Den symtombild jag har idag är ont i hjärtat, hjärtarytmi, ofta illamående, det svider smärtsamt i slemhinnorna, i ögonen, huvudvärk och en konstig kylande värk i korsryggen och i benen, värk i övriga i muskler och ibland muskelsvag i hela kroppen, ibland väldigt trött, ibland vibrerar hela kroppen, jag har också fått en svaghet i halva ansiktet på vänster sida, musklerna hänger inte riktigt med. Jag får alltid ont på vänster sida av huvudet, om strålningen är för hög och så har det varit från början. De senaste veckorna bränner det mer eller mindre smärtsamt i huden. Känselbortfall, domningar i benen är vanligt.

Min mage har blivit skadad på nått sätt, efter en period med så stark strålning genom min bostad att t o m tornseglarna flydde häckningsplatsen sommaren 2011 och ett getingbo på samma sida av huset dog ut. Under hösten 2011 sprack tre porslinskronor i tänderna på kort tid. Jag mådde fruktansvärt dåligt under större delen av 2011. Det var militär strålning, som plötsligt riktades genom mitt hus. Det började hösten 2010 och blev värre och värre. Vid ett annat tillfälle var strålningen så stark från norr att jag fick glaskroppsavlossning på vänster öga och konstaterad torkskada av ögonläkare. Efter det har jag ofta smärta på den sidan av ögat, nu när jag exponeras för viss strålning. Kort och gott är jag direkt fysiskt kroppsligen skadad av hög strålning i mitt hem, från radiosignaler i min omgivning, av militär radiosignal.

Under senare år har jag utvecklat läkemedelskänslighet och kemikaliekänslighet. Det kan tydligt förknippas med strålningsnivån i min miljö. Ju mer strålning desto mer kemikaliekänslig blir jag.

I min debut som bildskärmsskadan testade jag i desperation, ett försöka att bli frisk igen, en extremt låg dos psykofarmaka Anafranil, en fjärdedel (1/4) av lägsta tablettdos. Elöverkänsliga tålde inte högre dos, hade läkare kommit fram till. Alltså försumbart för en fysiskt frisk person. Detta preparat hämmade reaktion hos nervsystemet, vilket gjorde att jag tålde mer el. Jag hoppades på att nervsystemet skulle läka, om det slutade reagera på elen. Det var också skönt att slippa bli så förbaskat dålig, att kunna leva ett mer normalt liv. P g av jobbiga biverkningar slutade jag efter ett halvår och då hade jag blivit än mer elöverkänslig. Det hjälpte alltså inte att hämma reaktionen i nervsystemet. Jag blev bara än mer skadad, eftersom jag inte kände strålningen så mycket, och därför vistats i för mig dåliga el-miljöer.

Fyra år efter bildskärmsskadan, gjordes en grundlig medicinsk undersökning av mig. Jag hade då extrem B12-brist, syrebrist i musklerna och lågfunktion i sköldkörteln, detta har med stor sannolikhet uppkommit efter bildskärmsskadan, annars hade jag haft problem med ständig mjölksyra i musklerna vid minsta fysisk ansträngning. Som inbiten fjällvandrare hade jag märkt det. Samma sak borde gälla lågfunktionen i sköldkörteln, men jag var så smal, att det var svårt att tro att jag hade låg ämnesomsättning. Den företagsläkare jag hade då, struntade i denna medicinska utredning. Först flera år senare fick jag en läkare som såg till att jag fick B12-sprutor. Första halvåret var jag mycket trött och sov mycket. Resultatet blev efter ett halvårs behandling, att jag blev lika sjuk av el-miljöer, men jag återhämtade mig betydligt snabbare. Tidigare kunde det ta flera månader upp till ett halvår, nu tog det knappt en vecka att återhämta mig. B12 förbättrade min hälsa avsevärt, men jag blev inte frisk. Det enda som, hjälper är elsanering och avskärmande material mot strålningen, som en allergi. I detta fall är strålningen ”allergenet”, det som aktiverar störningar i kroppsfunktionen

*

Detta var lite ut mitt liv som elöverkänslig, eftersom jag är helt skyddslös i detta samhälle och vet att det är fritt fram att döda mig med strålning, lever jag som det vore krig, och känner mig hotad till livet hela tiden. Jag är oerhört stressad av min situation. Om du kan föreställa dig, att vara utsatt för ett högt oljud dygnet runt i ditt hem, att aldrig får vila riktigt, aldrig få lugn och ro i ditt hem och samtidigt veta att nya oljud kan tillkomma som ”skär” rakt genom kroppen, så har du mitt liv som elöverkänslig i detta fascist land Sverige, eller kalla Sverige för en teknokratisk diktatur, där den rådande vetenskapliga konsensus är industrins tillrättalagda studier som styr. Provokationsstudierna på elöverkänsliga har så många felkällor i metodiken att det inte är värdiga att kallas för vetenskaplig forskning. Så här svarade två personer från SBU:

”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.”

 ”Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”

Jag har kritiskt granskat metodiken i dessa provokationsstudier och det är anmärkningsvärt att våra myndigheter hänvisar till dem som bevis på, att det inte finns något samband mellan vår ohälsa och artificiell elektromagnetisk strålning.

Tidigare fanns dessa diagnoser, W90, T66, Z58,4, vilket bevisar att det tidigare varit klarlagt, att elektromagnetisk strålning är ett hälsoproblem.  Läs gärna den sovjetiska rapporten från 1972, den lägger här bland äldre forskning skrolla ner till 1972 https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

Läs gärna min 50 sidor långa JO- anmälan av strålsäkerhetsmyndigheten. Här finns massor av faktainformation https://miljoskador.wordpress.com/

30 år har gått och vi strålskadade elöverkänsliga står fortfarande skyddslösa utanför samhället, diskriminerade och förföljda.

Mvh

 

Solveig Silverin

 

FREKVENSBAND SOM NYTTJAS I DEN TRÅDLÖSA, DIGITALA TEKNIKEN, enligt ITU:s internationella radioreglemente i följande grundläggande delar:

Myriametervågen (Här börjar radiofrekvent strålning som knappt finns naturligt på jorden och är till större delen artificiell)

3 kHz = 10 mil

30 kHz = 1 mil

Kilometervågen

30 kHz = 10 km

300 kHz = 1 km

Hektometervågen

300 kHz = 1 000 m

3 000 kHz = 100 m

Dekametervågen

3 MHz = 100 m

27 MHz (babyvakter)

30 MHz = 10 m

Metervågen

30 MHz = 10 m

135 MHz = 5 m

300 MHz = 1 m

Decimetervågen

300 MHz =1 m

400 MHz referensvärde 2 W/m2 (f/200 =400/200)

450 MHz (NMT, NET 1)

800 MHz = 50 cm (4G, 5G) Referensvärde f/200=800/200= 4 W/m2 osv upp till 2000 MHz = 10 W/m2)

850 MHz (RFID)

900 MHz = 40 cm (GSM, 3G, 4G, 5G, RFID)

950 MHz (RFID)

1 GHz = 30 cm

1,8 GHz  (GSM, 4G, 5G, babyvakter)

2 GHz = 15 cm (Referensvärde 10 W/m2 upp till 300 GHz)

2,1 GHz ( 3G, 4G)

2,4 GHz = 12,5 cm (WiFi, DECT, barnvakter IoT, 5G, det fria frekvensbandet, RFID)

2,6 GHz (4G, 5G, RFID)

2,88 GHz= 10,7cm (SolarFlux indexvärde 10-22/m2/Hz)

3 GHz = 10 cm (RFID)

Centimetervågen

3 GHz = 10 cm (RFID)

5 GHz = 6 cm (WiFi, RFID)

5,8 GHz (RFID)

6 GHz = 5 cm (5G)

7,5 GHz = 4 cm (5G)

10 GHz = ~2 cm (5G)

30 GHz = 1 cm (5G)

Millimetervågen

30 GHz = 1 cm (Sensorteknik för helikopter 5G)

100 GHz (5G)

120 GHz = 2,5 mm

300 GHz = 1 mm (Här slutar radiofrekvent strålning som knappt finns naturligt på jorden)

(5G gör anspråk på frekvensband mellan 6 GHz och 100 GHz).