Kris i Folkhemmet

En intressant bok som sammanfattar svensk politisk historia 1900 –2011 av
Karl N Alvar Nilsson. Boken behandlar den politiska utvecklingen under de senaste 100 åren. Till skillnad från de flesta andra böcker i samma ämne uppehåller sig den här boken ofta vid specifika händelser som kan vara belysande för de stämningslägen som rått i landet. Vidare placeras den svenska historien in i ett internationellt sammanhang och visar på reaktioner i Sverige på utvecklingen i andra länder, på 1920-och1930-talet som i Italien, Tyskland, Spanien och senare Sveriges roll under andra världskriget och kalla kriget kriget i Vietnam, forna Jugoslavien, Afghanistan och Irak.

http://www.radda-sverige.nu/wp-content/uploads/2011/10/kris-i-folkhemmet11.pdf