Övriga miljöfrågor

Tiaminbristen allvarligt hot mot jordens vilda djur


Läkemedelsrester från sjukhus och reningsverk


Luftföroreningar i Europa 1997, Sammanfattning


GMO Skandal: De långsiktiga effekterna av genetiskt modifierade livsmedel på människor


2019 Ny rapport om miljögifter i grundvattnet från Naturvårdsverket http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1917-rapport.pdf


SGU Miljöövervakning av grundvatten


FN-förbundets webbsida. Här kan man jämföra världens olika länders miljöbelastning

Elförbrukning i KWH per person och år

  • Sverige 1.429
  • USA 12.954
  • Kina 3.475
  • Ryssland 6.617

Koldioxidutsläpp ton per capita och år

  • Sverige 6 ton
  • USA 17 ton
  • Kina 7 ton
  • Ryssland 13 ton

På 50 år har 50 % av jordens skogar försvunnit, vilket tillför atmosfären 20 % koldioxid, WWF


2015-10-19 Så här mår planeten idag


2015-10-19 Hur många jordklot behöver vi