Strålningens skador i miljön?

Teknisk EMF-strålning, är samma sak som artificiell mikrovågsstrålning

Mobilindustrins forskningsfusk, driver oss mot globala och förödande skador på hälsa och naturmiljö? https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/07/12/mobilindustrins-forskningsfusk-driver-oss-mot-globala-och-forodande-skador-pa-halsa-och-naturmiljo/

2016-07-25  Skador i naturen

2015-07-15 Den stora tystnaden

2014-07-31  Chemtrails och Strålning – En Miljöskandal

2014-07-28 Fisk – Tånglake massdöd  främst runt Öland

2014-07-28  Döda skogslämlar (sorksläkte) i hela Värmland juli 2014

2014-07-28 Den mystiska älgdöden

2014-07-17 Ett enda getingbo sommaren 2014

2014-07-17 Musinvasion i juni 2012

2014-05-22 Europarådet Resolution 1815

2013-09-07 Rödhakeunge tappar dunet

2013-07-10 Koltrast ruggar i 3 månader

 

Kaliforniens medicinska förening
House of Delegates Resolution Wireless Standards Reevaluation 2014 Resolution 107- 14
 CMA stöder omvärdering av exponeringsnivåer för mikrovågsstrålning i samband med trådlös elektronik, som inkluderar negativa icke-termiska biologiska effekter och hälsoeffekter från icke-joniserande elektromagnetisk strålning http://www.parentsforsafetechnology.org/california-medical-association-resolution-on-wireless.html