0-4 år

sidan är under uppbyggnad

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan nästan fördubblats i åldersgruppen 0 – 4 år båda könen, mellan åren 2001 och 2017 från 24,1 % till 40,2 %. Se underlaget för beräkningar i tabellen nedan.

2001: Åldersgruppen 0-4 år är 455 767 individer. Antal patienter är 109 844, vilket är 24,1 %.

2017: Åldersgruppen 0-4 år är 602 044 individer. Antal patienter är 247 176, vilket är 41,1 %.

I denna åldersgrupp, ökar antalet individer mellan åren 2001 och 2017 med 146 277 och ökningen av antal patienter är 137 332.

De sjukdomsgrupper som sticker ut mest i denna åldersgrupp är:

  • J00-J99 Andningsproblem
  • R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
  • Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
  • K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar
  • L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar

C00-D48 Tumörer. Ökning  med 42 % patienter

D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ, vissa rubbningar i immunsystemet och tumörer. Ökning med 70 % patienter

E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar ökning med 61,6 % patienter

F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Ökning med  52,3 % patienter

G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet. Ökning med 61,5 % patienter

H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ. Ökning med 48,5 %  patienter

H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet.  Ökning med 1,65 % patienter

I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar. Ökning med  63,6 % med patienter

J00-J99 Andningsproblem: Ökar från 31 445 patienter år  2001 till 68 777 patienter år 2017. Ökning 54,3 % med patienter

K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar. Ökar från 6 626  patienter år 2001 till 18 724  år 2017. Ökning 64,6 % med patienter.

L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar. Ökning 56,6 %med  patienter.

M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Ökning med 51,5 % patienter

N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen. Ökning  med 31,6 % patienter

Q00-Q99 Medfödda missbildningar mm. Ökning med 58,5  % patienter

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken mm:  Ökar från  13 747 patienter år 2001 till  53 802  patienter år 2017. Ökning 74,4 % patienter.

 

I diagnosgruppen R00-R99 sticker följande diagnoser ut i denna åldersgrupp 0-4 år:

R50 Feber av annan och okänd orsak Trendökning 476 %

R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes. Trendökning 342 %

R53 Sjukdomskänsla och trötthet. Trendökning  217 %

R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken Trendökning 180 %

R62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling. Trendökning 135 %  (antal patienter 2001 är 1038 (0,23 %)  och 2017 är antalet patienter 3201 (0,53 %)) 0,3 %.

C71 Hjärntumörer: Trendökningen 52 %. Antal patienter har ökat från 21 (0,005 %) patienter år 2001 till 42  (0,007 %) patienter 2017.


Underlaget för beräkningarna för åldersgrupp 0-4 år

2001 antal individer 455 767. Antal patienter är 109 844, vilket är 24,1 % av individerna.

2017 antal individer 602 044.  Antal patienter  247 176  vilket är 40,2 % av individerna

Diagnoser 2001    och     2017
C00-D48 Tumörer 1 416 ökar 3 345 = 57,7 %
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildning rubbningar i immunsystemet, tumörer 567 ökar 1884 = 70 %
E00-E90 Endokrina sjukdomar,   nutritions-rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 1 219 ökar 3 173 = 61,6 %
F00-F99 Psykiska sjukdomar, syndrom samt beteendestörningar 1 361 ökar 2 851 = 52,3 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 1 244 ökar 3 227 = 61,5 %
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 5 927 ökar 11 532 = 48,5 %
H60-H95 Sjukdomar i örat 18 875 ökar 19 191= 1,65 %
I00-I99 Cirkulationsorganen 344 ökar 945 = 63,6 %
J00-J99 Andningsorganen 31 445 ökar 68 777 = 54,3 %
K00-K93 Matsmältningsorganen 6 626 ökar18 724 = 35,4 %
L00-L99 Hudens och underhuden 8 101 ökar 18 657 = 56,6 5
M00-M99 Sjukdomar i muskulo-    skeletala systemet och bindväven 2 605 ökar 5 367 = 51,5 %
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 4 840 ökar 7 080 = 31,6 %
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 328 ökar 6 417 = 63,7 %
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter, kromosomavvikelser 9 204 ökar 22 204 = 58,5 %
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 13 747 ökar 53 802 = 74,4 %

 

Solv0-4

Solveig Silverin miljöingenjör

 

-Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

-Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84