10-14 år

Sidan är under uppbyggnad

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan mer än fördubblats i åldersgruppen 10 – 14 år båda könen, mellan åren 2001 och 2017 från 13,3 %  till  29,3 % år 2017.

Antal individer 2001 i åldersgruppen 10-14 år är 607 108,  antalet patienter är 80 656

Antal individer 2017 i åldersgruppen 10-14 år, är 580 453, antalet patienter är 169 959

Observera att det är 26 655 färre individer år 2017 (580 453) i denna åldersgrupp i jämförelse med år 2001 (607 108).

Nedan ser man de sjukdomar som ökar mest i de olika diagnos-grupperna i åldersgrupp 10-14 år.

Klicka på bilden så blir den större:

C00-C99: Cancerdiagnoser

När det gäller cancergruppen är jag osäker på om Socialstyrelsen redovisar alla hjärntumörer i sin diagnosstatistik. Hjärntumörerna C71, har ökat med 31,6 % från 78 till 114 patienter. Malign tumör utan specificerad lokalisation (C80) har ökat med 100 %, från 0 till 4 patienter och C76 Malign tumör med annan och ofullständig lokalisation har ökat från 1 till 3 patienter 66,7 %.


D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

 


E00-E90 endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

Denna diagnosgrupp har fördubblats mellan åren 2001 och 2017. I denna grupp sticker följande diagnoser ut som fetma, diabetes underfunktion i sköldkörtel och D- vitaminbrist.

Diabetes typ1 E10, ökar från 1684 patienter år 2001 till 2878  patienter 2017. En ökning med 41,5 %.

Fetma E66, ökar från 765 till 3836 patienter, en ökning med  80,1 %. 

Andra endokrina rubbningar E34, ökar från 1213 till 1889 patienter, en ökning med 35,8 %.  Underfunktions i sköldkörteln E03, ökar från 288 till 766 patienter, en ökning med 62,4 %.

Brist på näringsämnen E61 ökar med 98,5 % och D-vitaminbrist E55, ökar från 5 till 330 patienter, en ökning med  98,5 %.  Allt fler barn i denna åldersgruppen 10-14 år har alltså D-vitaminbrist. Barn i denna åldersgrupp behöver vara ute mer i dagsljus.

F00-F99 ADHD,  ADD, asperger, autism, utmattningssyndrom, hyperaktivitetssyndrom, ångest mm

Den diagnoser som sticker ut mest och som ökat mer än 8 gånger mellan åren 2001 till 2017 är Hyperaktivitetsstörning F90, från 795 patienter till 16 913 patienter, vilket är en ökning med 95,3 %.

Diagnosen Genomgripande utvecklingsstörning F84, har ökat från 389 till 4 918, vilket är en ökning med 92,1 %.

En annan diagnos som ökat kraftigt är Andra ångestsyndrom F41 som ökat från 77 patienter till 2 107, vilket är en ökning med 96,3 %.

Utmattningssyndrom kraftig reaktion på stress F43 har ökat  med 89,1 %.

Diagnosen F98  Andra beteendestörningar har ökat från 645 till 1881 patienter en ökning med 65,7 %.


G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet

Diagnosen G40, Epilepsi,  har ökat från 1139 patienter till 2056 och sticker ut i diagnosgruppen G00- G99. En ökning med 44,6 %.


I00-I99 sjukdomar i cirkulationsorganen

I åldersgruppen 10-14 år har diagnosen I10, högt blodtryck, ökat med 89,8 % från 6 patienter till 59 vilket är en mycket negativ utveckling för så unga personer. En annan kraftig ökning är andra retledningsrubbningar I45 som ökat med 84,1 % och hjärtarytmi I49  har ökat med 68 % Sjukdomar i kapillärerna I78  som ökat med 62,8 %. Paroxysmal takykardi I47 har ökat med 52,3 %,  vilket är störningar i hjärtrytmen som kännetecknas av snabb hjärtrytm som uppkommer plötsligt, som oftast drabbar äldre. Flera av dessa symtom med oregelbunden hjärtrytm på olika sätt är symtom, som mikrovågssjuka har mer eller mindre svåra problem med i närheten av strålning från trådlös teknik.  Den största gruppen är I88 som innebär inflammationer i lymfkörtlarna ökning är 27,8 %. Epilepsi G40, har ökat från 1139 patienter till 2056.


 

J00-J99 sjukdomar i  andningsorganen

Bland J-diagnoserna framträder astma J45 med en ökning från 6196 till 11 621 patienter 2017 en ökning med 46,7 %. och KOL Att så unga personer får KOL är anmärkningsvärt. mest, vilket är anmärkningsvärt tyder på att rökning inte kan vara den enda orsaken till KOL. Det är anmärkningsvärt att så unga personer har KOL.


K00-K93 sjukdomar i matsmältningsorganen

K90, dålig förmåga att ta upp näringsämnen från tarmen har ökat från 1091 år 2001 till 3938 patienter år 2017. Fetman har ökat kraftigt hos unga personer och som man vet har oftast personer med fetma näringsbrist. Frågan är varför har minskad förmågan att ta upp näringsämne i tarmen  ökat?  Andra funktionsrubbningar i tarmen, K59,  har ökat mest i denna åldersgrupp också, vilket innebär är  bland annat  Funktionell diarré, Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras annorstädes, Andra specificerade funktionella tarmrubbningar, Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad

 


M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

 


Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

 


R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd  och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

Denna diagnosgrupp har nästan ökat 3 gånger. I gruppen R-diagnoser återfinns värk, smärta, nedsatt intellektuell förmåga, okända dödsorsaker, spädbarnsdöd, sjukdomskänsla och trötthet, ja alla medicinska störningar som inte kan förklaras eller preciseras enligt  sjukvården. Kort kan man sammanfatta, att odefinierbara sjukdomar med oförklarliga kliniska fynd har nästan tredubblats i denna åldersgrupp mellan åren 2001 och 2017.


Underlag för beräkning

Antal individer 2001 i åldersgruppen 10-14 år är 607 108,  antalet patienter är 80 656

Diagnos år 2001 
C00-D48 Tumörer 3 425
D00-D99 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 595
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 5 628
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 460
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 3 271
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 4 421
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 7 792
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 634
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 12 775
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 4 635
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 4 635
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 404
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 3 643
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 108
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 5 093
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 11 128

 

Antal individer 2017 i åldersgruppen 10-14 år, är 580 453, antalet patienter är 169 959

Diagnos år 2017
C00-D48 Tumörer 3 771
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 224
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 11 922
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 29 534
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 6 616
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 6 889
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 6 499
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 424
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 21 105
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 10 553
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 8 954
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 15 891
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 843
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 143
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 8 223
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 31 368

Solveig Silverin miljöingenjör

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84