15-19 år

Sidan är under uppbyggnad

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik, har ohälsan ökat drygt dubbelt så mycket mellan åren 2001 och 2017 i denna åldersgrupp 15-19 år från 14,4 % till 64,8 %.

Befolkningen i åldersgrupp 15-19 år

2001:  Av 519 061 individer är 74 833, patienter vilket är 14 4 %  patienter i denna åldersgrupp

2017: Av 544 838 individer är 200 341 patienter , vilket är 36,8 % patienter  i denna åldersgrupp

 


E00-E90 endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

 


F00-F99 ADHD,  ADD, asperger, autism, utmattningssyndrom, hyperaktivitetssyndrom, ångest mm

 


Diagnosen G40, Epilepsi,  har ökat från ? patienter till ? och sticker ut i diagnosgruppen G00- G99


I00-I99 sjukdomar i cirkulationsorganen

 


J00-J99 sjukdomar i  andningsorganen

 


K00-K93 sjukdomar i matsmältningsorganen

 


M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

 


Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

 


R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd  och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

 


 

Underlag för beräkning

2001: Av 519 061 individer är 74 833 patienter, vilket är 14 4 %

Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 15-19, Båda könen, 2001
Diagnos 2001
C00-D48 Tumörer 4 207
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 647
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 4 537
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 367
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 2 806
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 2 546
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 4 060
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 904
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 9 780
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 4 621
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 8 260
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 9 349
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 5 872
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 778
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 47
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 3 195
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 10 635

 

2017:  Av 544 838 individer är 200 341 patienter, vilket är 36,8 %

Diagnoser i öppen vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 15-19, Båda könen, 2017
Diagnos 2017
C00-D48 Tumörer 4 789
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 408
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 10 710
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 45 220
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 6 918
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 5 791
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 4 650
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 026
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 17 377
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 10 806
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 17 053
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 20 431
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 12 092
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 1 661
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 89
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 5 975
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 35 006

Solveig Silverin miljöingenjör

 

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84