20-24 år

Sidan är under uppdatering

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik har ohälsan fördubblats i åldersgruppen 20-24 år  båda könen, mellan åren 2001 och 2017 från 14,49 % till 32,70 %

2001 av antal 515 633 individer är 74 735 patienter vilket är 14,5 % i åldersgruppen 20-24 år

2017 av antal 616 919 individer är 201 453 patienter , vilket är  32,7 % i åldersgruppen 20-24 år.

I förhållande till folkökningen med 101 286 individer, ökar antalet patienter med 126 718.

De diagnoser som utmärker sig är F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar:

2001 är 3 189 (0,6 %) patienter

2017 är 37 907  (6,1 %) patienter

Diagnoserna R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes:

2001 är 12 145 (2,4 %) patienter 

2017 är 40 420  (6,6 %) patienter

Enligt Socialstyrelsen hade de ändrat kriterierna för psykisk sjukdom därför är trendökningen så hög, men var kommer i så fall alla patienter ifrån, eftersom de måste ha uppsökt sjukvården även 2001?

Det är också anmärkningsvärt att  R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes ökar dramatiskt. Under dessa diagnoser återfinns smärta värk, huvudvärk, försämrad intellektuell förmåga.


Underlag för beräkningar

2001 i åldersgruppen 24-29 år, är 74 735 patienter, vilket är 14, 5 %  av 515 633 individer

C00-D48 Tumörer 4 302
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 483
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 3 176
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 189  0,62 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 2 793
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 2 603
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 2 619
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 361
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 6 307
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 6 188
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 7 631
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 8 366
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 11 603
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 12
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 1 468
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 12 145  2,36 %
Alkoholrelaterade diagnoser 489

 

2017 i åldersgruppen 24-29 år, är 201 453 patienter, vilket är 32,7 % av 616 919 individer.

C00-D48 Tumörer 6 271
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 088
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 7 409
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 37 907  6,1 %
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 6 808
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 6 301
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 3 460
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 378
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 11 964
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 12 402
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 16 476
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 19 686
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 24 027
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 19
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 2 934
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 40 420  6,55 %
Alkoholrelaterade diagnoser 1 903

Solveig Silverin miljöingenjör

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84