25-29 år

Sidan håller på att uppdateras

Av Solveig Silverin

Enligt Socialstyrelsens statistik har ohälsan fördubblats i åldersgruppen 25-29 år  båda könen, mellan åren 2001 och 2017,  från 15,5 %  till 34,5 %.

2001: Av 580 420 individer i åldersgruppen 25-29 år har 90 221 ohälsa, vilket är 15,5 %.

2017: Av 734 003 individer i åldersgruppen 25-29 år har 252 968  ohälsa, vilket är 34,5 %.

De sjukdomar som sticker ut mest eller skiljer sig åt markant mellan åren 2001 och 2017 är:

F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 40 106 patienter år 2017 och  3 297 patienter år 2001

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 48 460 patienter år 2017 och 13 728 patienter år 2001.

N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 40 433 patienter år 2017 och 15 613 år 2001

M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 25 170 patienter och 10 703 patienter år 2001.

 

Diagnos 2017
C00-D48 Tumörer 11 197
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 1 281
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 10 392
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 40 106
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 9 191
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 8 946
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 4 463
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 3 521
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 12 297
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 16 302
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 18 223
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 25 170
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 40 433
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 13
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 2 873
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 48 460
Alkoholrelaterade diagnoser 1 814

 

Diagnos 2001
C00-D48 Tumörer 6 405
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 672
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 4 339
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 3 297
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 3 685
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 3 256
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 2 518
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 2 189
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 6 223
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 8 398
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 7 737
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 10 703
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 15 613
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 9
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 1 118
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes 13 728
Alkoholrelaterade diagnoser 331

Solveig Silverin miljöingenjör

–Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

–Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84